Metrel MA 2067 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า ชุดใหญ่สมบูรณ์แบบ

Metrel MA 2067 Complete Low Voltage Installation Demo Board MA 2067 Standard set
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 200 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสภาพปัญหาทางไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน BS 7671, IEC61557, IEC60364

วัตถุประสงค์

  • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออพาร์ทเมนท์
  • จำลองสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง
  • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

หัวข้อการเรียนรู้

  • การตรวจสอบประเภทและขนาดของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิทซ์ อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด
  • การตรวจสอบอุปกรณ์และแผงควบคุมทางไฟฟ้า
  • การตรวจสอบเต้ารับทางไฟฟ้า