Vaisala

Vaisala Oyj
Vaisala Oyj
Vaisala is a global leader in environmental and industrial measurement. Vaisala contributes to a better quality of life by providing a comprehensive range of innovative observation and measurement products and services for meteorology, weather critical operations and controlled environments.

Intrinsic safety คืออะไร

Intrinsically Safe
Intrinsic safety (IS) คือ หลักการที่ใช้ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการเป็นต้นเหตุของการระเบิดในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่อันตรายนี้ หมายถึงพื้นที่ที่มีการปะปนของอยู่ของก๊าซหรือฝุ่นผงที่ใวไฟและมีโอกาสระเบิดได้โดยง่าย

HMT-360 เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบ Intrinsically Safe

HMT 360N

  • วัดได้ทั้งความชื้น % และ Dewpoint Temp ของ Natural Gas
  • มีโพรบสำหรับวัดอุณหภูมิสูง
  • ความแม่นยำสูง มาพร้อม NIST Certificate
  • เหมาะสำหรับวัดความชื้นปะปนในท่อส่งก๊าซ, ถังเก็บต่างๆ
  • ปลอดภัยสำหรับพื้นที่อันตราย Categery1/Zone0

Vaisala Indigo 200 Series โฮสต์สำหรับสมาร์ตโพรบ

Vaisala Indigo 200 Series Host Devices Vaisala Indigo 200 Series คืออุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นโฮสต์สำหรับโพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รุ่น GMP251, GMP252 และโพรบวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) รุ่น HPP272 Indigo 200 ช่วยให้ตรวจสอบและดูข้อมูลค่าวัดได้ง่ายที่ตัวเครื่อง และสามารถดูผ่านระบบไร้สายได้ด้วย

Vaisala ​GMP252 โพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ วัดค่าเป็น ppm

Vaisala ​GMP252 Carbon Dioxide ProbeVaisala ​GMP252 ใช้เทคโนโลยี CARBOCAP® เป็นโพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ชาญฉลาด, ใช้งานลำพังได้, วัดค่าเป็นระดับ ppm ของ CO2 ในงานด้านการเกษตร, การทำความเย็น, โรงเรือนกระจก และงาน HVAC ปริมาณสูง เหมาะกับวัดค่า CO2 ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและชื้น ที่ต้องการรู้ค่า CO2 ที่แน่นอนและแม่นยำในระดับ ppm

Vaisala ​GMP251 โพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ วัดค่าเป็น %

Vaisala ​GMP252 Carbon Dioxide ProbeVaisala ​GMP251 ใช้เทคโนโลยี CARBOCAP® เป็นโพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ชาญฉลาด, ใช้งานลำพังได้, วัดค่าเป็นระดับ % ของ CO2 ในตู้อบชีววิทยาศาสตร์, ตู้แช่เย็น, การขนส่งผักและผลไม้, และในงานที่ต้องการค่าวัดระดับ % ของ CO2 ที่คงที่และแม่นยำ

Vaisala HPP270 Series โพรบวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), ความชื้น และอุณหภูมิ

Vaisala Indigo202-HPP272
โพรบรุ่น HPP270 Series ใช้เซ็นเซอร์ Vaisala PEROXCAP® วัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), ความชื้น และอุณหภูมิ ออกแบบมาสำหรับงานฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ต้องการค่าวัดที่แม่นยำ, มีเสถียรภาพ และวัดซ้ำได้

Vaisala DL2000 เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น

Vaisala DL2000 Temperature and Humidity LoggersVaisala DL2000 Series เป็นเครื่องวัดและเก็บบันทึกข้อมูลหรือดาต้าล็อกเกอร์สำหรับอุณหภูมิและความชื้น ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในงานอุตสาหกรรม/เภสัชกรรมโดยเฉพาะ ด้วยมาตรฐาน NIST-traceable, ISO/IEC 17025 calibration, วัดค่าได้ตาม cGMP-compliant และบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบคู่ขนาน

Vaisala MHT410 เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า แบบทรานสมิตเตอร์

Vaisala MHT410 Moisture, Hydrogen and Temperature Transmitter
สำหรับตรวจเฝ้าระวังสภาพน้ำมันระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง โดยการวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันโดยตรง เพื่อติดตามดูความเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สามารถติดตั้งได้ง่าย ทนทานสูง ไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ เช่น แผ่นเยื่อ, ปั้ม, ท่อ หรือแบตเตอรี่

Vaisala HM40 เครื่องวัดความชื้นอากาศและอุณหภูมิ แบบมือถือ

Vaisala HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
HM40 เป็นเครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิขนาดกะทัดรัด สะดวกพกพา สำหรับการวัดแบบเคลื่อนที่เฉพาะจุด ใช้งานได้กว้าง สามารถแสดงผลเป็นกราฟแสดงค่าพร้อมกันได้ทั้งความชื้นและอุณหภูมิ

Vaisala HMT140 ดาต้าล็อกเกอร์อุณหภูมิและความชื้นระบบ Wi-Fi

Vaisala HMT140 Wi-Fi Data Logger
Vaisala HMT140 เป็นดาต้าล็อกเกอร์แบบไร้สาย สำหรับวัดและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ, ความชื้น และสัญญาณอะนาล็อก ในงานมอนิเตอร์สภาพแวดล้อมในห้องคลังสินค้า, ห้องแช่แข็งอาหาร, ถังแช่แข็งด้วยไนโตรเจน, ห้องปฎิบัติการ, ธนาคารโลหิต, และงานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ