Seaward


Seaward Electronic Ltd.
The company provides total test solutions to enable companies and organisations to comply with the demands of all types of electrical safety legislation including portable appliance testing, installation, medical, and machinery testing.

อบรม "การตรวจวัดและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร"

65-11-02_S_Solar.jpg เหมาะสำหรับผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ไปใช้เพื่อประยุกต์ใช้งาน

วัน : พุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 9:30 - 16:00 น.

SEAWARD Solar Utility Pro เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงความปลอดภัยระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

solar_utility_pro-string-checker-kit.jpg ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า ไฟไหม้และประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและน่าพอใจอย่างต่อเนื่อง
◌ มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
◌ สำหรับทดสอบกับโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่
◌ สำหรับช่างซ่อมบำรุงโซลาร์ฟาร์มหรือมืออาชีพ
◌ ไม่หวั่นแม้ต้องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Voc) 1,500Vdc, กระแสไฟตรง (Isc) 40A, 45kW
◌ ทำงานในภาคสนามได้รวดเร็ว เพียงกดปุ่มเดียว “AUTO” ทุกอย่างดำเนินไปอัตโนมัติ (Test and Save) บันทึกผลในตัวเครื่องได้ 999 ชุด

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward Solar Power Clamp

Seaward Solar Power Clampแคลมป์สำหรับช่างมือชีพ สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบที่ติดตั้งบนหลังคาและแบบที่ติดตั้งในฟาร์มขนาดใหญ่

Seaward PrimeTest 250+ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน

Seaward PrimeTest 250+ PAT Tester เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass หรือ Fail

Seaward SDR35 ก้านดิสชาร์จประจุไฟฟ้า

Seaward SDR35 HV Discharge Rod ก้านดิสชาร์จประจุไฟฟ้าในอุปกรณ์หรือสายเคเบิ้ล โดยจำกัดกระแส

Webinar การทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานช่าง งานด้านความปลอดภัย

65-02-17_S_PAT_TEST.jpg ◌ หลักการสร้างความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล
◌ การวัดค่าเพื่อความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย PAT Tester เพื่อดูว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่

วัน : วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา : 10:00 - 12:00 น.

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward PV200 Solar Link Test Kits

Seaward PV200 Solar Link Test Kitsทดสอบระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟท็อปหรือระบบโซลาร์บนหลังคา โซลาร์ฟาร์ม ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62446 ตรวจวัดกราฟของ PV Array หรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (I-V Curve Tracer) ตามมาตรฐาน IEC61829

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward Solar Survey 200R

Seaward Solar Survey 200Rเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Logging ได้ สำหรับการดูแลหรือซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Seaward Halo Hook แอมป์มิเตอร์แบบคล้องสายไฟที่พาดเหนือหัว

Seaward Halo Hook
แอมป์มิเตอร์แบบคล้องสายไฟที่พาดเหนือหัว เพื่อวัดกระแสที่ไหลผ่าน ทนแรงดันได้ 40 kV

Seaward LLT โพรบทดสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายหรือไม่

LLT Live Line Test
โพรบทดสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายหรือไม่ รองรับแรงดันในระบบได้ 1100V DC