Seaward


Seaward Electronic Ltd.
The company provides total test solutions to enable companies and organisations to comply with the demands of all types of electrical safety legislation including portable appliance testing, installation, medical, and machinery testing.

SEAWARD Solar Utility Pro เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงความปลอดภัยระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

solar_utility_pro-string-checker-kit.jpg ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า ไฟไหม้และประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและน่าพอใจอย่างต่อเนื่อง
◌ มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
◌ สำหรับทดสอบกับโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่
◌ สำหรับช่างซ่อมบำรุงโซลาร์ฟาร์มหรือมืออาชีพ
◌ ไม่หวั่นแม้ต้องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Voc) 1,500Vdc, กระแสไฟตรง (Isc) 40A, 45kW
◌ ทำงานในภาคสนามได้รวดเร็ว เพียงกดปุ่มเดียว “AUTO” ทุกอย่างดำเนินไปอัตโนมัติ (Test and Save) บันทึกผลในตัวเครื่องได้ 999 ชุด

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward PV200 Solar Link Test Kits

Seaward PV200 Solar Link Test Kitsทดสอบระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟท็อปหรือระบบโซลาร์บนหลังคา โซลาร์ฟาร์ม ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62446 ตรวจวัดกราฟของ PV Array หรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (I-V Curve Tracer) ตามมาตรฐาน IEC61829

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward PV150 PV Installation Tester

Seaward PV150 Solar Link Test Kits
เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward PV150 Solar Link Test Kits

Seaward PV150 Solar Link Test Kits
เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward Solar Power Clamp

Seaward Solar Power Clampแคลมป์สำหรับช่างมือชีพ สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบที่ติดตั้งบนหลังคาและแบบที่ติดตั้งในฟาร์มขนาดใหญ่

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward Solar Survey 100R

Seaward Solar Survey 100Rเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Logging ได้ สำหรับการดูแลหรือซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward Solar Survey 200R

Seaward Solar Survey 200Rเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Logging ได้ สำหรับการดูแลหรือซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทดสอบสถานีชาร์จรถไฟฟ้า Seaward EV100 Electric Vehicle Service

Seaward EV100 Electric Vehicle Serviceเครื่องทดสอบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้านความปลอดภัย (EVSE : Electric Vehicle Supply Equipment)

  • รองรับการจัดการ asset management
  • ทำงานง่ายๆ ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก
  • ง่ายๆ รวดเร็ว รายงานผลการทดสอบ จากภาคสนาม ผ่านแอปพลิเคชั่น Line or Email บนมือถือ

Seaward Apollo 500 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมืออาชีพ

Seaward Apollo 500 PAT Tester
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่สามารถรองรับการจัดการ asset management ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก

Seaward PrimeTest 250+ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน

Seaward PrimeTest 250+ PAT Tester
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass หรือ Fail