GW Instek

Good Will Instrument Co., Ltd
Good Will Instrument Co., Ltd
Good Will has more than 300 product items, ranging from oscilloscopes, spectrum analyzers, signal sources, basic test & measurement instruments to video surveillance systems.

GW Instek GPP-4323/3323 Programmable DC Source + DC Electronic Load Function

GPP-4323_F_18090311959.jpg โปรแกรมเมเบิ้ล ดีซี เพาเวอร์ซัพพลาย หลายเอาท์พุท ที่มาพร้อมฟังก์ชันการทดสอบที่หลากหลาย สามารถสร้างรูปแบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้า, การวัดแรงดันกระแสทดสอบแบบ Record และสามารถทำหน้าที่โหลดได้ด้วย เป็นรุ่นพิเศษสุด ตอบโจทย์การทดสอบแบตเตอรี่

GW Instek GBM-3080/3300 เครื่องวัดทดสอบและประเมินผลแบตเตอรี่

gbm-3300.jpg - สามารถตรวจเช็คค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 0 mΩ ถึง 3.2 KΩ ด้วยความถี่ทดสอบ 1 KHZ
- ค่าความผิดพลาดในการวัด 0.5% สำหรับ Resistance
- มีฟังก์ชันการตรวจวัดแบบเปรียบเทียบ Go/No Go

GW Instek PLR-series : Low Noise DC Power Supply

PLR_60-12.png ◌ แหล่งจ่ายไฟ DC ชนิดโปรแกรม ที่ถูกออกแบบมาให้มี สัญญาณรบกวน Ripple /Noise ต่ำมากๆ
◌ มีรุ่นให้เลือก : ที่แรงดัน 20 /36/60V ที่ output Power 360 W หรือ 720 W

GW Instek GPM-8213 มิเตอร์วัดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GW Instek GPM-8213 Digital Power MeterGPM8213 เป็น Digital Power Meter ที่สามารถวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC62301 ในย่านความถี่กว้าง ตั้งแต่ DC ไปจนถึง 6 kHz สามารถวัดกระแสโดยตรงด้วย shunt ในตัวได้ถึง 20A และแรงดันได้ถึง 600Vrms สามารถแสดงผลได้พร้อมกันหลายพารามิเตอร์บนจอสี วัดและบันทึก (integration) การใช้พลังงานไฟฟ้า W-Hours/A-Hours ตามแต่ต้องการ

GW Instek LCR-8200 : เครื่องวัดค่า LCR ที่ความถี่สูง 30MHz

LCR-8230_F1_600x417_19090215475.jpg ◌ สามารถวัดค่า LCR พร้อมแสดงผลแบบกราฟได้
◌ สามารถตั้งค่าแรงดัน Internal DC Bias ได้สูงสุด ±12 VDC
◌ มีฟังก์ชั่นควบคุมแรงดันการทดสอบแบบ Automatic Level Control (ALC)

GW Instek MFG-2220HM : 200MHz ARB/FUNCTION GENERATOR

ENVkj26UEAMl23E.jpg ◌ สามารถสร้างรูปคลื่นมาตรฐานและ ARBITRARY ได้ความถี่สูงสุด 200MHz ช่องเอ้าท์พุท2 ช่องทำงานพร้อมกัน
◌ อัตราสุ่มสร้างสัญญาณของฟังก์ชั่น ARBITRARY ขนาด 200Msa/s, 100MHz Repetition Rate, 14 bit Resolution, มีความจุของเมมโมรี่ 16K point
◌ มีช่องสัญญาณ RF ให้ 1 ช่อง สามารถตั้งความถี่ Carrier ได้สูงถึง 160/320MHz
◌ มีช่องสัญญาณ Pulse Gen ที่สามารถปรับค่าได้สูง 25MHz

GW Instek GPT-12000 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 200VA (Hipot Tester)

GPT-12004_F_19081210550.jpg เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 200VA มาพร้อมกับมาตรฐาน with IEC 61010-2-034 ซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะกับการใช้งาน ที่ครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถเก็บข้อมูลผลการวัด ผ่านทาง USB Flash Drive หรือเชื่อมต่อทาง Interface Output ได้หลายช่องทาง

ฟรี!! อบรม “Measurement Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairing”

ion_Electronics_Board_Diagnostic___Repairing.jpg เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการวิเคราะห์ตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทักษะการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับช่าง หรือวิศวกรในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับเครื่องมือจริง

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
สถานที่ : ณ ห้อง Earth 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

GW Instek PFR-100 Series แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง โปรแกรมได้ (จุดเด่น : ทำงานเงียบ)

PFR-1.jpg PFR Series เป็นแหล่งจายไฟกระแสตรง ที่สามารถโปรแกรมได้ และมีประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบให้สามารถระบายความร้อนออกได้ดี โดยไม่ใช้ระบบพัดลมช่วย ทำให้สามารถมุ่งเน้นการทดสอบงานเฉพาะทาง ที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ดังนั้นจึงมีข้อดีคือ ไม่นำพาฝุ่น และวัสดุแปลกปลอมเข้ามาด้วย ทำให้ PFR-100 Series จะมีอายุการทำงานที่ยาวนานกว่า และประหยัดพลังงานมากขึ้น