Fluke (Industrial)

Fluke Corporation
Fluke Corporation

Fluke Corporation is the world leader in the manufacture, distribution and service of electronic test tools and software.

Fluke 789 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมทั้งเครื่องสอบเทียบกระบวนการ

Fluke 789
สุดยอดมัลติมิเตอร์ที่สอบเทียบแบบลูปได้ โดยมีตัวต้านทานค่า 250 โอห์ม สำหรับ HART ด้วย จ่ายแรงดันขนาด 24V ได้ ขับโหลดได้ถึง 1,200 โอห์ม (ในโหมดจ่ายกระแส)

Fluke T+ and T+ Pro เครื่องทดสอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ ปลอดภัยสูง แสดงผลได้หลายรูปแบบ

Fluke T+ and T+ Pro
เป็นเครื่องทดสอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ สามารถตรวจวัดแรงดัน ac/dc โดยแสดงผลได้ 3 วิธี คือด้วยแสง, ด้วยเสียง, และด้วยการสั่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือมีแสงน้อย หรือที่คับแคบ

Fluke 971 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

Fluke 971
สำหรับงานตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ภายในเครื่องเดียวกัน สำหรับงานควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารโดยเฉพาะ เพื่อการตรวจแก้ไขปัญหา งานบำรุงรักษาคุณภาพอากาศ และงานตรวจรับรองเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศตามมาตรฐานที่ถูกต้องในงาน HVAC

Fluke VR101S เครื่องบันทึกสภาวะแรงดัน

Fluke-VR101S
สำหรับเฝ้าดูแรงดัน ณ เต้าเสียบเดียวกับอุปกรณ์ที่ไวต่อคุณภาพของไฟฟ้า เพียงเสียบ VR101 เข้ากับปลั๊กที่ต้องการบันทึกสภาวะแรงดัน มันจะทำงานเฝ้าดูแรงดันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ (event) ต่าง ๆ

Fluke 88V ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานตรวจซ่อมรถยนต์

Fluke 88V
นอกเหนือจากความสามารถในการวัดทั่วไป เช่นวัดแรงดันไฟตรง, ไฟสลับ, ความต้านทานและกระแสแล้ว ยังมีฟังก์ชันเฉพาะสำหรับการตรวจสอบจุดต่างๆ ของรถยนต์

Fluke 113 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดเล็ก สำหรับงานซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Fluke 113รุ่นใหม่ !
มัลติมิเตอร์ขนาดเล็ก ความสามารถเหนือกว่ามัลติมิเตอร์ทั่วไป สำหรับงานซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ค่า True-rms แท้จริง

Fluke VR1710 เครื่องบันทึกคุณภาพแรงดันไฟฟ้า

Fluke VR1710
Fluke VR1710 สามารถบันทึกพารามิเตอร์ทางคุณภาพไฟฟ้า คือ ค่าเฉลี่ย RMS, ทรานเซี้ยนต์, ฟลิคเกอร์ และฮาร์มอนิคได้ถึงลำดับที่ 32 เลือกค่าเวลาเฉลี่ยในการบันทึกได้ตั้งแต่ 3 วินาที จนถึง 10 นาที