Fluke

ฟรี!! อบรม “Measurement Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairing”

ion_Electronics_Board_Diagnostic___Repairing.jpg เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการวิเคราะห์ตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทักษะการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับช่าง หรือวิศวกรในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับเครื่องมือจริง

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
สถานที่ : ณ ห้อง Earth 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้ามืออาชีพคุณภาพ Germany จาก FLUKE

Fluke_IKPK7.jpg New ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้ามืออาชีพเช่นคุณ ต้องการเครื่องมือช่างระดับความปลอดภัยสูงสุด คุณภาพใช้งานดีที่สุด ไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ และทำให้งานเสร็จเร็วอยู่ใช่ไหม?

สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ยุค 4.0”

62_Fluke-6.jpg 1. การตรวจวัดและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ) สาเหตุของเครื่องจักรเสียหาย
2. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดิน ในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า
3. Digital Multimeter ที่ไม่ง่ายอย่างที่คิด
4. การซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือน
5. การวิเคราะห์ปัญหางานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ด้วยภาพความร้อน
6. การตรวจวัดระบบไฟฟ้ากำลังและระบบปรับความเร็วมอเตอร์ (Inverter)