DHI

DH Instruments

DHI PG9607 เครื่องสอบเทียบความดันอัตโนมัติ

DHI PG9607
สอบเทียบมาตรฐานความดันระดับ Primary ทั้งความดันสัมบูรณ์และความดันเกจได้ถึง 500 kPa ใช้ตุ้มน้ำหนักขนาด 100 kg ในการกำหนดความดัน จาก 11 ถึง 500 kPa ด้วยชุดลูกสูบ-กระบอกสูบเดียว ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนตุ้มน้ำหนักโดยอัตโนมัติ (AMH - automated mass handling technology)

PPC4 เครื่องควบคุมและสอบเทียบมาตรฐานความดัน

PPC4 Pressure Controller/Calibrator
PPC4 เป็นเครื่องควบคุมและสอบเทียบความดัน ยุคที่ 5 ของ DHI ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วยการรวมความสุดยอดในทุกด้าน นั่นคือ สมรรถนะระดับไฮเอนด์ ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และเชื่อถือได้สูงในระยะยาว

PGC-10000-AF Pneumatic Gauge Calibrator

PGC-AF
เป็นชุดสอบเทียบที่ประกอบด้วย เครื่องควบคุมความดันแก็ส รุ่น GPC1 และ เครื่องอ่านความดันอ้างอิงดิจิตอล รุ่น RPM4 ออกแบบมาสำหรับทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ความดันทั้งชนิดอะนาล็อกและดิจิตอล ที่ช่วงความดันตั้งแต่ ต่ำกว่า 500 psi จนถึง 10,000 psi

PPCH hydraulic pressure controller/calibrator

PPCH
ใช้กับความดันของเหลวได้สูงถึง 30 000 psi ความเที่งตรงสูงมาก ใช้ร่วมกับแหล่งความดันอ้างอิงภายในและภายนอกได้ ตัดการทำงานด้วยความดัน 10:1 control turndown

Molstic-L Mounting Systems

molstic-1
ตัวยึด molbloc และเชื่อมต่อกับตัวจ่ายก๊าซ สำหรับการทดสอบ มีรุ่นใช้งานเดี่ยวสำหรับย่านต่ำ, กลาง และสูง และรุ่นยึดเป็นคู่สำหรับย่านต่ำ และกลาง

MFC-CB Control Box for MFCs and MFMs

MFC-CB
เป็นเครื่องตั้งค่าและอ่านค่า ตัวควบคุมอัตราการไหลแบบอะนาล็อก และเครื่องวัดอัตรการไหล

Molbox1 Flow Terminal

molbox1
ทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูล (data acquisition ) และประมวลผล เพื่อหาอัตรการไหลที่ผ่าน molbloc flow element ที่ต่ออยู่

Molbloc-L Laminar Flow Elements

Molbloc-L
Laminar Flow Elements for Flow from 1 sccm to 100 slm สำหรับใช้งานร่วมกับ molbox mass flow terminals

PPC3 automated pressure controller/calibrator

PPC-3
มีตัวกำเนิดความดันอ้างอิงอิสระ quartz reference pressure transducer (Q-RPT) เพิ่มความเที่ยงตรง และลดค่าความไม่แน่อน ปรับช่วงทำงานอัตโนมัติ ตัดการทำงานด้วยความดัน 50:1 control turndown มีแฟรชเมโมรี่ในตัว อัพเกรดซอฟต์แวร์ได้

E-DWT-H Electronic Deadweight Tester

E-DWT-H™ Electronic Deadweight Tester
E-DWT-H™ เป็นเครื่องสอบเทียบเกจวัดความดันด้วยวิธี deadweight tester แบบใหม่ ที่ใช้การวัดค่าความดันอ้างอิงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้

  • ความลำบากยุ่งยากในการโหลดแผ่นน้ำหนัก มีโอกาสผิดพลาด ค่าใช้จ่ายขนส่งชุดน้ำหนักที่แพง
  • การอ่านค่าความดันจากเกจที่ต้องใช้การคาดคะเน เนื่องจากขนาดน้ำหนักที่มีไม่ละเอียดพอ
  • ต้องมีการวัดค่าเงื่อนไขแวดล้อม และความโน้มถ่วงโลกเฉพาะพื้นที่ และการแปลงหน่วย

RPM-4 reference pressure monitor

RPM-4
เครื่องตรวจวัดแรงดันอ้างอิง ช่วงความดันตั้งแต่สุญญากาศจนถึง 40 000 psi แสดงค่าร้อยละของความไม่แน่นอน ทำงานจากระยะไกลได้

PPCH-G™ gas pressure controller/calibrator

PPCH-G
ใช้กับความดันก๊าซสูงถึง 15 000 psi ความเที่ยงตรงสูงมาก ปรับช่วงอัตโนมัติ ใช้ร่วมกับแหล่งความดันอ้างอิงภายในและภายนอกได้ ตัดการทำงานด้วยความดัน 10:1 control turndown

Molstic-S Mounting Systems

molstic-S-1
ตัวยึดและเชื่อมต่อกับตัวจ่ายก๊าซ สำหรับใช้กับ molbloc-S มีให้เลืกทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่เช่นกัน

MFC Switchbox For molbox™ MFC Control

MFC
อุปกรณ์เสริมสำหรับ molbox1 เพื่อเพิ่มความสามารถในงานสอบเทียบและทดสอบ เครื่องควบคุมอัตราการไหล และเครื่องวัดอัตราการไหล (mass flow controllers : MFC, and mass flow meters : MFM)

Molbox-RFM Reference Flow Monitor

molbox-RFM
ใช้อ่านค่าอัตราการไหลอ้างอิง มีย่านต่ำ microrange™ ไม่ต้องใช้ molbloc หลายขนาด ค่าความไม่แน่นอนต่ำ ± 0.5 % reading

Molbloc-S Sonic Nozzle Based Elements

Molbloc-S
Sonic Nozzle Based Elements for Flow up to 5 000 slm ใช้เพิ่มพิกัดอัตราการไหลของ molbloc/molbox

HGC-30000-AF hydraulic gauge calibrator

HGC-AF
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการสอบเทียบไฮดรอลิคเกจความดันสูงโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย ตั้งความดันได้เร็ว < 90 วินาที

RPM4-AD Air data version

RPM-4 AD
เพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกับเครื่องมือเก็บข้อมูลด้านอากาศ ทำงานแบบ True Pt, Ps, Qc