California Instruments

AMETEK Programmable Power, Inc.
AMETEK Programmable Power, Inc.
Programmable DC AC AC/DC Power Supplies, High Power DC AC AC/DC Supplies, Benchtop power supply, AC/DC Power Source/Analyzer, AC AC/DC Power Sources, AC DC AC/DC Programmable Electronic Loads

Amrel Argantix Californis Instrument Elgar Power Ten Sorensen

California Asterion Series เครื่องจ่ายกาลังไฟฟ้า AC/DC แบบคอมแพค 1U

California Instruments Asterion Seriesเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Source) เพาเวอร์ซัพพลาย แบบคอมแพคขนาด 500VA ถึง 4500 VA ด้วยความสูง 1U (1.75 นิ้ว) กว้าง 19 นิ้ว ไม่เปลืองพื้นที่หากต้องติดตั้งในตู้ 19 นิ้ว

California P-Series เครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ

California P-Series
เครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ สามารถปรับแรงดันและความถี่ ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของประเทศต่างๆได้ทั่วโลก โดยจ่ายกำลังได้ 800 - 1250 VA ปรับตั้งค่าแรงดันและความถี่ รวมถึงการจำกัดกระแสเอาต์พุต

California CTS series 3.2 ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า ขนาด 1250 – 15000VA

California CTS series 3.2
CTS Series 3.2 เป็นเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้าแบบสมบูรณ์ ขนาด 1250 – 15000 VA เหมาะสำหรับการทกสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่กินกระแสไฟฟ้า ≤ 16 Amps พร้อมซอฟต์แวร์จัดการทดสอบตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-3 และ EN/IEC 61000-4

California MXCTS ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า กำลังสูง

California MXCTS
MX45-CTS Series เป็นระบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมซอฟต์แวร์จัดการทดสอบตามมาตรฐาน ปรกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า AC, เพาเวอร์อะนาไลเซอร์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลและประมวลผล ซอฟต์แวร์ MXCTS สำหรับควบคุมดำเนินกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน IEC สามารถออกรายงานการทดสอบได้ทันที ข้อมูลต่างๆเก็บบันทึกนำกลับมาวิเคราะห์ภายหลังได้

California i/iX Series II แหล่งกำเนิด AC และ DC กำลังสูง ความสามารถระดับสูง

Califronia i/iX Series II
i/iX Series II เป็นแหล่งกำเนิดกำลัง AC และ DC เจเนอเรชั่นใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการในงานทดสอบอุปกรณ์ ที่ต้องการฟังค์ชั่นทดสอบมากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง โดยการรวมความสามารถของเครื่องกำเนิดกำลัง AC/DC กับเครื่องวิเคราะห์กำลังใว้ด้วยกัน เพิ่มความยืดหยุ่น และรองรับการใช้งานที่ซับซ้อน

California MX Series แหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง กำลังสูง

California MX Series
MX Series เป็นแหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง ให้เอาต์พุตกำลังสูง มีให้เลือกตั้งแต่ 15 kVA จนถึง 135 kVA มีทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส มีฟังค์ชั่นควบคุมและวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับงานทั่วไป รวมทั้งสามารถสร้างรูปสันญาน แบบ arbitrary and harmonics waveform

California 3091LD โหลดอิเล็กทรอนิกส์ AC ขนาด 300 วัตต์

California Instrument 3091LD

  • เป็น AC อิเล็กทรอนิกส์โหลดแบบมัลติโหมด
  • ทนกำลังไฟฟ้าได้ 3000 วัตต์
  • รองรับแรงดัน 50 - 300V, 45 – 440 Hz
  • โปรแกรมค่า crest factor และ power factor ได้

California RP-Series เครื่องจ่ายแรงดัน AC ทุกระบบทั่วโลก

California P-RP series
เป็นเครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์ ให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถปรับแรงดันและความถี่ ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของประเทศต่างๆได้ทั่วโลก โดยจ่ายกำลังได้สูงถึง 1250 VA ปรับตั้งค่าแรงดันและความถี่ รวมถึงการจำกัดกระแสเอาต์พุต ด้วยปุ่มหมุนปรับที่ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งวางบนโต๊ะทำงาน หรือติดตั้งบนตู้ Rack 19 นิ้ว เหมาะสำหรับงานทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

California Lx / Ls Series แหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง กำลังสูง

Califronia Lx/Ls
Lx และ Ls Series เป็นแหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง ให้เอาต์พุตกำลังสูง มีให้เลือกตั้งแต่ 3 kVA จนถึง 18 kVA มีทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส

California Compact i/iX Series แหล่งกำเนิด AC และ DC กำลังสูง รุ่นกระทัดรัด

Califronia i/iX
Compact i/iX Series เป็นแหล่งจ่าย AC และ DC ที่ให้กำลังสูง ด้วยขนาดที่กะทัดรัด สามารถต่อร่วมกันเพื่อเพิ่มกำลังได้สูงถึง 3000 VA โดยไม่เปลืองพื้นที่ ให้กำลังเอาต์พุต 750 และ 1500 VA ในรุ่น 1 เฟส และ 2250 VA ในรุ่น 3 เฟส คุณสมบัติครบถ้วนเหมือนรุ่นยอดนิยม i/iX Series II