California Instruments

AMETEK Programmable Power, Inc.
AMETEK Programmable Power, Inc.
Programmable DC AC AC/DC Power Supplies, High Power DC AC AC/DC Supplies, Benchtop power supply, AC/DC Power Source/Analyzer, AC AC/DC Power Sources, AC DC AC/DC Programmable Electronic Loads

Amrel Argantix Californis Instrument Elgar Power Ten Sorensen

California Asterion Series เครื่องจ่ายกาลังไฟฟ้า AC/DC แบบคอมแพค 1U

California Instruments Asterion Seriesเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Source) เพาเวอร์ซัพพลาย แบบคอมแพคขนาด 500VA ถึง 4500 VA ด้วยความสูง 1U (1.75 นิ้ว) กว้าง 19 นิ้ว ไม่เปลืองพื้นที่หากต้องติดตั้งในตู้ 19 นิ้ว

California MX Series แหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง กำลังสูง

California MX Series
MX Series เป็นแหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง ให้เอาต์พุตกำลังสูง มีให้เลือกตั้งแต่ 15 kVA จนถึง 135 kVA มีทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส มีฟังค์ชั่นควบคุมและวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับงานทั่วไป รวมทั้งสามารถสร้างรูปสันญาน แบบ arbitrary and harmonics waveform

California P-Series เครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ

California P-Series
เครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ สามารถปรับแรงดันและความถี่ ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของประเทศต่างๆได้ทั่วโลก โดยจ่ายกำลังได้ 800 - 1250 VA ปรับตั้งค่าแรงดันและความถี่ รวมถึงการจำกัดกระแสเอาต์พุต

California 3091LD โหลดอิเล็กทรอนิกส์ AC ขนาด 300 วัตต์

California Instrument 3091LD

  • เป็น AC อิเล็กทรอนิกส์โหลดแบบมัลติโหมด
  • ทนกำลังไฟฟ้าได้ 3000 วัตต์
  • รองรับแรงดัน 50 - 300V, 45 – 440 Hz
  • โปรแกรมค่า crest factor และ power factor ได้

California CTS series 3.2 ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า ขนาด 1250 – 15000VA

California CTS series 3.2
CTS Series 3.2 เป็นเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้าแบบสมบูรณ์ ขนาด 1250 – 15000 VA เหมาะสำหรับการทกสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่กินกระแสไฟฟ้า ≤ 16 Amps พร้อมซอฟต์แวร์จัดการทดสอบตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-3 และ EN/IEC 61000-4

California RP-Series เครื่องจ่ายแรงดัน AC ทุกระบบทั่วโลก

California P-RP series
เป็นเครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์ ให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถปรับแรงดันและความถี่ ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของประเทศต่างๆได้ทั่วโลก โดยจ่ายกำลังได้สูงถึง 1250 VA ปรับตั้งค่าแรงดันและความถี่ รวมถึงการจำกัดกระแสเอาต์พุต ด้วยปุ่มหมุนปรับที่ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งวางบนโต๊ะทำงาน หรือติดตั้งบนตู้ Rack 19 นิ้ว เหมาะสำหรับงานทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

California MXCTS ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า กำลังสูง

California MXCTS
MX45-CTS Series เป็นระบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมซอฟต์แวร์จัดการทดสอบตามมาตรฐาน ปรกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า AC, เพาเวอร์อะนาไลเซอร์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลและประมวลผล ซอฟต์แวร์ MXCTS สำหรับควบคุมดำเนินกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน IEC สามารถออกรายงานการทดสอบได้ทันที ข้อมูลต่างๆเก็บบันทึกนำกลับมาวิเคราะห์ภายหลังได้

California Lx / Ls Series แหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง กำลังสูง

Califronia Lx/Ls
Lx และ Ls Series เป็นแหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง ให้เอาต์พุตกำลังสูง มีให้เลือกตั้งแต่ 3 kVA จนถึง 18 kVA มีทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส

California i/iX Series II แหล่งกำเนิด AC และ DC กำลังสูง ความสามารถระดับสูง

Califronia i/iX Series II
i/iX Series II เป็นแหล่งกำเนิดกำลัง AC และ DC เจเนอเรชั่นใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการในงานทดสอบอุปกรณ์ ที่ต้องการฟังค์ชั่นทดสอบมากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง โดยการรวมความสามารถของเครื่องกำเนิดกำลัง AC/DC กับเครื่องวิเคราะห์กำลังใว้ด้วยกัน เพิ่มความยืดหยุ่น และรองรับการใช้งานที่ซับซ้อน

California Compact i/iX Series แหล่งกำเนิด AC และ DC กำลังสูง รุ่นกระทัดรัด

Califronia i/iX
Compact i/iX Series เป็นแหล่งจ่าย AC และ DC ที่ให้กำลังสูง ด้วยขนาดที่กะทัดรัด สามารถต่อร่วมกันเพื่อเพิ่มกำลังได้สูงถึง 3000 VA โดยไม่เปลืองพื้นที่ ให้กำลังเอาต์พุต 750 และ 1500 VA ในรุ่น 1 เฟส และ 2250 VA ในรุ่น 3 เฟส คุณสมบัติครบถ้วนเหมือนรุ่นยอดนิยม i/iX Series II