Bruel&Kjaer

Brüel & Kjær Sound & Vibration
Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
Airport Noise Monitoring Systems, Amplifiers, Analyzers, Modal Exciters, Calibrators, Calibration Systems, Electroacoustic Solutions, Laser Vibrometry, Multichannel Data Acquisition, Noise Dose Meters, Noise Prediction Software, Room Acoustics Software, Sound Level Meters, Sound Sources, Telecommunication Solutions, Transducers & Conditioning, Vibration Meters, Vibration Testing

LAN-XI เครื่องวัด Sound and Vibration ยุคใหม่ ที่เล็กกว่าแต่เก่งกว่า

Bruel&Kjaer LAN-XIตอบสนองความต้องการในงานด้าน Sound and Vibration ได้อย่างหลากหลาย
ขยายขีดความสามารถได้ไม่สิ้นสุด จาก 2 ถึงกว่า 1000 ช่องการวัด เปลี่ยนลักษณะการใช้งานได้ ทั้งแบบกระจายและรวมศูนย์ ใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวในแต่ละโมดูล

Type 2250 FFT เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

Bruel&Kjaer 2250
เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน พร้อมซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ความถี่โดยใช้อัลกอริธึม Fast Fourier Transform (FFT) ความสามารถขั้นสูง ออกแบบให้ใช้งานง่าย สำหรับงานวัดเสียงรบกวนในชีวิตประจำวัน เช่นที่พักอาศัย เสียงจากสิ่งแวดล้อม และเสียงจากเครื่องใช้ต่างๆ

PULSE เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

Bruel&Kjaer PULSE

PULSE เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนแบบมัลติแชนแนลสมรรถนะสูงสำหรับงานวัดและวิเคราะห์ต่างๆ อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยพัฒนาการต่อเนื่องร่วม 60 ปี ทำให้ PULSE เป็นระบบที่มี Application Software เฉพาะแต่ละลักษณะงานมากที่สุด

สุดยอดไมโครโฟนจาก Bruel&Kjaer

Microphone
คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนระดับมาตรฐานแห่งชาติจากผู้ผลิตไมโครโฟนระดับโลกที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ใช้ในงานสอบเทียบมาตรฐาน Acoustic, วัดความดังเสียงของผลิตภัณฑ์, อาการยาน, ยานยนต์, งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

หลากหลาย Accelerometer สำหรับทุกลักษณะงาน

Accelerometer
Force Sensor และ Accelerometer ของ Bruel&Kjaer มีรุ่นและแบบต่างๆ ให้เลือกมากที่สุดเพื่อให้คุณเลือกรุ่นที่เหมาะกับงานของคุณที่สุด ครอบคลุมงานทดสอบผลิตภัณฑ์, ทดสอบยานยนต์, งานทางวิศวกรรมโยธา, Modal Testing, Calibration

Bruel&Kjaer Type 2250 เครื่องวิเคราะห์เสียงระดับมืออาชีพ

Bruel&Kjaer Type 2250
2250 เป็นเครื่องวัดเสียงรุ่นใหม่ที่วัดค่าได้มาตรฐาน ICE 61672 ซึ่งมีแนวคิดให้เครื่องวัดเสียงทำงานได้โดยใช้มือเดียว ไม่ว่ามือเล็กหรือมือใหญ่ เนื่องจากออกแบบตัวเครื่องที่ทำให้จับง่าย กระชับมือ หน้าจอแบบ touchscreen ที่ปรับเปลี่ยนสีได้ตามแสงสว่าง

Bruel&Kjaer Type 2250 Light เครื่องวิเคราะห์เสียงแบบมือถือ

Bruel&Kjaer Type 2250 Light
2250 Light ออกแบบตามมาตรฐานนานาชาติ สำหรับวัดและวิเคราะห์เสียงแยกความถี่แบบ 1/3 Octave เหมาะสำหรับการวัดเสียงในงานสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, การวิเคราะห์เสียงของสินค้า, การหาแหล่งเสียง และการวิเคราะห์เพื่อการลดระดับเสียง

Modal testing system ชุดทดสอบคุณสมบัติด้านความสั่นสะเทือนของวัสดุ และโครงสร้างต่างๆ

Modal Testโครงสร้างต่างๆ หรือวัสดุใดๆ ต่างก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อความสั่นสะเทือนออกมาในสามรูปแบบคือ ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequencies), ค่าการหน่วง (Damping) และรูปร่างการสั่น (Mode shapes) ทั้งสามตัวแปรนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงปัญหาของโครงสร้างนั้นๆ

Qualifier 7830, 7831

Qualifier 7830, 7831
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับ 2260 โดนเฉพาะ คำนวณค่า airborne, facade insulation ค่า RT 60 ออกรายงานได้หลายชนิด เช่น avevage decay curve, Sound reduction index

Protector 7825

Protector 7825
Protector Type 7825
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับงานวิเคราะห์หลังการเก็บข้อมูลด้วย SLM และ Dose มิเตอร์ต่างๆ สำหรับงานอาชีวอนามัย พร้อมด้วย ความสามารถในการคำนวณผลการโยกย้ายบุคคลกับสถานที่ ทำงานต่างๆ เพื่อหาผลรวมของ Dose ไม่ให้เกินข้อกำหนดได้ ทำงานได้กับมิเตอร์ของ ทุกรุ่นที่มีพอร์ต RS-232