LCR Research เครื่องวัด LCR แบบคีบอุปกรณ์ SMD

Ultra-Precise Tips LCR Research AD
ดาวน์โหลด แผ่นปลิวสินค้า (pdf 292 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016, รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

ปัจจุบันนี้มี LCR มิเตอร์ขนาดปากคีบออกมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ที่ให้ความสะดวกในการใช้งานกับอุปกรณ์ smd เพราะปลายปากคีบที่เล็ก และสามารถวัดค่าขณะคีบไปพร้อมกัน แต่ส่วนใหญ่จะมีความสามารถด้อยกว่าเครื่อง LCR มิเตอร์มือถือ หรือตั้งโต๊ะ เพราะขนาดที่เล็กกว่ากันมากทำให้วงจรเครื่องวัดภายในถูกจำกัดความสามารถ

LCR Elite1 เครื่องวัด LCR ขนาดปากคีบ รุ่นสำหรับงานพื้นฐาน

รุ่นราคาประหยัด
LCR Elite1

 • จอความคมชัดสูง (OLED)
 • AUTO Measurement Mode & Test Frequency
 • Basic Accuracy 0.5% ที่ R และ 1% ที่ C และ L
 • สามารถคีบอุปกรณ์ผ่าน Test Fixture แบบ tweezer ที่ใช้วัสดุอย่างดี ใช้เทคนิคการวัดแบบ 4 wire
 • สามารถเลือกการวัดได้อิสระ ทั้งชนิดอุปกรณ์, ความถี่, วงจรทดสอบแบบ อนุกรมหรือขนาน
 • ใช้งานง่าย ชาร์จไฟผ่าน Port USB
 • Li-Po Battery

LCR Elite1
เปลี่ยนโหมด/ตั้งค่าวัดด้วยปุ่มเดียว

one hand operation SMD
ใช้งานด้วยมือเดียว จับคีบอุปกรณ์ SMD ได้สะดวกจนถึงขนาดเล็กสุด 0201

LCR Elite1 เครื่องวัด LCR แบบคีบอุปกรณ์ SMD
วารสาร Semiconductor Electronics ฉบับที่ 421 เดือนพฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 1.9 MB)

LCR Pro1 เครื่องวัด LCR ขนาดปากคีบที่มีความสามารถระดับเครื่องใหญ่

รุ่นใหม่ สมรรถนะสูงเท่าเครื่องใหญ่
LCR Pro1
บัดนี้ LCR Pro1 จาก LCR Research ผู้ผลิต LCR ชนิดปากคีบชั้นนำ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เทียบเท่าเครื่องรุ่นใหญ่ ทะลุขีดจำกัดของขนาดเครื่องเพื่อตอบสนองการใช้งานที่จริงจังในสายการผลิต การตรวจสอบคัดเลือกคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสายพานการผลิต หรือแม้แต่การซ่อมแซมภาคสนามที่ต้องการวัดค่าอุปกรณ์ที่อยู่ในบอร์ด

เพิ่มความสามารถในการวัดที่ไม่มีในรุ่นก่อนอีกหลายอย่าง อาทิ

 • Z (impedance)
 • D (dissipation factor)
 • Q (quality factor)
 • ESR (equivalent series resistance)
 • DCR (direct current resistance)
 • Diode
 • Test frequency: 100, 120, 1000, 10k, 100k Hz
 • Test voltage: 0.2, 0.5, 1 Vrms

PC Connect
รองรับการเชื่อมต่อกับ PC เพื่อบันทึกผลการวัดจำนวนมากเพื่อการวิเคราะห์และออกเอกสารรายงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
LCR Elite1 มิเตอร์วัดค่า LCR แบบปากคีบ สำหรับงาน SMD
LCR Pro1 LCR มิเตอร์ขนาดปากคีบที่ขีดความสามารถระดับเครื่องใหญ่