LCR Elite2 เครื่องวัด LCR ขนาดปากคีบ รุ่นสำหรับงานพื้นฐาน ที่ต้องการความละเอียดเพิ่มขึ้น

Elite2_Lab_web.jpg
Download Datasheet (1.26 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016, รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933 , อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917,

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿10,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

Elite2_Aegis_web.jpg

  • จอความคมชัดสูง (OLED)
  • AUTO Measurement Mode & Test Frequency
  • High Accuracy R และ C ที่ 0.2% และ L ที่ 0.4%
  • มีระบบ Aegis Technology เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง ขณะวัด Components
  • สามารถเลือกการวัดได้อิสระ ทั้งชนิด อุปกรณ์, ความถี่, วงจรทดสอบแบบ อนุกรมหรือขนาน
  • ใช้งานง่าย ชาร์จไฟผ่าน Port USB Li-Po Battery

Elite2-Key-Features-web-EN_0.jpg