Lansmont เครื่องบันทึกข้อมูลการสั่นสะเทือนและช็อค (Vibration and Shock Logger)

Lansmont-half
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, จุฑามาส แสงแจ่ม โทร.08-1741-5507

ใช้สำหรับบันทึก ข้อมูลการตก การช็อค การกด การสั่นสะเทือน อุณหภูมิและความชื้น จากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขบวนการขนส่งสินค้า
ข้อมูลที่บันทึกได้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างสภาวะทดสอบที่เหมาะสมกับขบวนการขนส่ง

  • ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
  • ชุดวัดแบบ 3 ทิศทางและแบตเตอร์รี่ติดตั้งภายในเครื่องวัด
  • บันทึกข้อมูลแบบ Time domain/Frequency domain
  • สามารถบันทึกข้อมูลได้ 30/60/90 วัน
  • สามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์หรือป้อนระบบทดสอบได้โดยตรง เช่น ระบบทดสอบการสั่น ระบบทดสอบช็อก ระบบทดสอบความต้านทานการกด และ อื่นๆ
  • คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

มีหลายรุ่นให้เลือก ดังนี้

เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลช็อก รุ่น Test Partner
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (122 KB)

เครื่องบันทึกข้อมูลช็อก รุ่น 3L30
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (140 KB)

เครื่องบันทึกข้อมูลช็อก รุ่น 3L60
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (141 KB)

เครื่องบันทึกข้อมูลสั่นและช็อก อุณหภูมิ ความชื้น รุ่น 3X90
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (117 KB)

เครื่องบันทึกข้อมูลสั่นและช็อก อุณหภูมิ ความชื้น รุ่น 9X30
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (118 KB)