LAN-XI เครื่องวัด Sound and Vibration ยุคใหม่ ที่เล็กกว่าแต่เก่งกว่า

Bruel&Kjaer LAN-XI
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ (pdf 10 MB), Product Data (pdf 3.9 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180, สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช โทร.08-6577-7577

ตอบสนองความต้องการในงานด้าน
Sound and Vibration ได้อย่างหลากหลาย

ขยายขีดความสามารถได้ไม่สิ้นสุด จาก 2 ถึงกว่า 1000 ช่องการวัด
เปลี่ยนลักษณะการใช้งานได้ ทั้งแบบกระจายและรวมศูนย์
ใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวในแต่ละโมดูล
แม่นยำและทนทาน ออกแบบมาให้ใช้ได้ ทั้งในภาคสนามและในห้อง Lab
พร้อมเทคโนโลยี Req-X และ Dyn-X
ความต้องการเครื่องวัดด้าน Sound and Vibration นั้นมีความหลากหลายไปตามลักษณะของงาน บ้างก็ต้องการเครื่องที่มีจำนวนช่องการวัดมาก มีความรวดเร็วในการวัดมากๆ บ้างก็ต้องการเครื่องขนาดเล็กแชนแนลน้อยๆ เพื่อวัดในยานพาหนะต่างๆ และมักเป็นปัญหาในการเลือกซื้อเลือกใช้อยู่พอสมควร เพราะเครื่องวัดเหล่านี้ไม่สามารถขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง ต้องตัดสินใจเลือกตั้งแต่ต้น และเมื่อความต้องการเปลี่ยนไปก็ต้องซื้อกันใหม่ทั้งหมด

Bruel&Kjaer LAN-XI-1

Bruel & Kjaer ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้จากผู้ใช้ปัจจุบัน จึงได้รวบรวมความเห็นต่างๆ ที่มีต่อคุณลักษณะของเครื่องวัด Sound and Vibration ที่ลูกค้าอยากให้มีให้เป็น มาพัฒนาเป็น LAN-XI เครื่องวัดยุคใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่อยากให้มี ดังต่อไปนี้

ขยายขีดความสามารถได้ไม่สิ้นสุด จาก 2 ถึงกว่า 1000 ช่องการวัด

Bruel&Kjaer LAN-XI-2 Bruel&Kjaer LAN-XI-3
Bruel&Kjaer LAN-XI-4

โดยไม่ต้องทิ้งเครื่องที่ใช้อยู่ LAN-XI สามารถขยายช่องการวัดได้จากที่มีอยู่เดิมเป็นเท่าไรก็ได้ตามความต้องการของคุณ โดยสามารถผสมผสานจำนวนช่องแบนด์วิธสูงเข้ากับแบนด์วิธต่ำอย่างไรก็ได้

เปลี่ยนลักษณะการใช้งานได้
ด้วยการออกแบบให้แต่ละโมดูลเป็นอิสระต่อกัน คุณจึงสามารถแยกใช้งานโมดูลเดี่ยวอันไหนก็ได้ในแบบ Standalone ได้สูงสุด 6 แชนแนล หรือจะกระจายการวัดออกเป็นกลุ่มของโมดูล โมดูลละ 4 หรือ 6 แชนแนล โดยที่แต่ละโมดูลอยู่ห่างกันก็ได้ โดยทุกโมดูลต่อเข้า LAN วงเดียวกันแบบ Distributed หรือเมื่อต้องการแชนแนลมากๆ ในพื้นที่เดียวกันก็สามารถนำโมดูลต่างๆ ที่มีใส่เข้าใน Mainframe เดียวกันได้เพื่อลดการใช้เลข IP Address ดังรูปที่1

Bruel&Kjaer LAN-XI-a
Bruel&Kjaer LAN-XI-b
Bruel&Kjaer LAN-XI-c

รูปที่ 1 การใช้งาน LAN-XI ในรูปแบบต่างๆ

ใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวในแต่ละโมดูล

Bruel&Kjaer LAN-XI-5

เมื่อขยายระบบใหญ่ขึ้น ในอดีตเราต้องเชื่อมสายเคเบิลหลายเส้นเข้าด้วยกัน เช่น สาย LAN ของแต่ละโมดูล, สาย sync clock, สายเพาเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ แต่สำหรับ LAN-XI สิ่งเหล่านี้เป็นอดีตไปแล้ว เนื่องจาก LAN-XI ใช้เทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE, IEEE802.3af) และ Precision Time Protocol (PTP) ทำให้สาย LAN ที่ใช้ส่งข้อมูลผลการวัดทำหน้าที่ทั้ง 3 อย่างในเวลาเดียว จึงเหลือสาย LAN เพียงเส้นเดียวต่อ LAN-XI แต่ละโมดูลเท่านั้น

ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งในภาคสนามและในห้อง Lab
แต่ละโมดูลของ LAN-XI ใช้เปลือกนอกที่ผลิตจากวัสดุ Magnesium ที่มีความแข็งแรงสูง เป็นทั้งเปลือกและแผงระบายความร้อนโดยไม่ใช้พัดลม จึงแข็งแรงสำหรับงานสมบุกสมบันในภาคสนามและงานที่ต้องการความเงียบอย่างยิ่งอย่างในห้องไร้เสียงสะท้อน
Bruel&Kjaer LAN-XI-6Bruel&Kjaer LAN-XI-7
รูปที่ 2 การทดสอบความทนทานของ LAN-XI โดยให้รถทับ

ลดต้นทุนสายสัญญาณ
เมื่อต้องวัดงานขนาดใหญ่ที่ใช้สายยาวจำนวนมาก นอกจากสายเหล่านี้จะมีราคาแพงแล้ว ความรุงรังสับสนยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องเผชิญเมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการวัด

Bruel&Kjaer LAN-XI-8

การที่เราสามารถกระจายโมดูลของ LAN-XI ไปยังแต่ละส่วนทดสอบให้ใกล้จุดวัดที่สุดแล้วใช้สายสัญญาณจาก Transducers มายังโมดูลทำให้ลดความยาวลงได้มาก จากนั้นก็เพียงเชื่อมทุกโมดูลเข้ากับ Hub หรือ Switch ซึ่งแม้จะใช้สาย LAN ยาว แต่ก็เป็นสายเดี่ยวๆ ราคาถูก ทำให้เมื่อมองในภาพรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนของสายสัญญาณลดลงมาก