Kanomax Model 2212 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขนาดมือถือ

Kanomax Model 2212 Handheld IAQ Monitor
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 150 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438 วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570

ใช้ตรวจวัดระดับความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ รวมทั้งอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในสภาพแวดล้อม มีความแม่นยำสูง ในขนาดที่กระทัดรัด, น้ำหนักเบา, ใช้งานง่าย

  • ย่านวัดอุณหภูมิ -20 – 60 ͦC
  • ย่านวัดความชื้น 2 – 98%
  • ย่านวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 0 – 500 ppm
  • ย่านวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0 – 5,000 ppm