Huntron Tracker 3200S เครื่องค้นหาจุดเสียในแผงวงจรโดยไม่ต้องจ่ายไฟ พร้อมซอฟต์แวร์

Huntron Tracker 3200S Huntron Tracker 3200S
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 218 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

รุ่นใหม่ จอสีระบบสัมผัส ใช้ได้โดยลำพัง หรือต่อกับแขนกลทดสอบอัตโนมัติ Huntron Acess Prober ได้ พร้อมซอฟต์แวร์ Huntron Worksatation มีฟังค์ชั่นใช้งานเหมือนรุ่น Tracker 2800S โดยมีช่วงปรับค่าใช้งานที่กว้างขึ้น และสแกนขาวัดได้จำนวนมากขึ้น

คุณสมบัติ

  • เพิ่มขีดความสามารถของระบบค้นหาจุดเสียในวงจรโดยไม่ต้องจ่ายไฟ
  • ใช้งานโดยลำพัง ด้วยการควบคุมที่ปุ่มบนหน้าปัด และที่หน้าจอระบบสัมผัส
  • สามารถแมตช์อิมพิแดนซ์ของวงจรได้ โดยการปรับตั้งค่าแรงดัน, ความถี่ และความต้านทานตัวจ่าย
  • มีตัวกำเนิดพัลส์ สำหรับทดสอบอุปกรณ์แบบเกต เช่น รีเลย์, SCR และ TRIAC
  • แสกนขาวัดได้ 128 ขา กับ 128 ขาร่วม ผ่านคอนเน็กเตอร์ IDC และสายริบบอน ที่หน้าปัดด้านหน้า
  • เลือกแสดงผล Signature แชนเนล A หรือ B แยกกัน หรือ A และ B พร้อมกันในจอก็ได้
  • ทำงานอัตโนมัติได้ดดยการต่อใช้งานกับชุดแขนกล Huntron Access Prober
  • ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Huntron Workstation เพื่อสร้างขั้นตอนทดสอบ, เก็บบันทึกรูปสัญญาณ V-I (signatures), เปรียบเทียบสัญญาณว่า ดีหรือเสีย
  • เก็บรวบรวมสัญญาณ signatures ของบอร์ดดีเอาไว้ก่อน สำหรับการเปรียบเทียบภายหลังโดยไม่ต้องมีบอร์ดดีไว้เทียบตรงๆ
  • การที่ทำงานบนซอฟต์แวร์ ช่วยให้แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ความรู้กับคนอื่นๆได้