Huntron Scanner II, Scanner 31S

Huntron Scanner 30S
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

Huntron Scanner II และ Scanner 31S เป็นอุปกรณ์ต่อเพิ่มสำหรับทดสอบอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับ Tracker Model 30 เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Clip Tester ในการทดสอบอุปกรณ์ประเภท SOIC และ DIP เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน โดยใช้งานได้สูงสุดถึงอุปกรณ์ขนาด L

Huntron Scanner 31S-1