Huntron Scanner II, Scanner 31S

Huntron Scanner 30S

Huntron Scanner II และ Scanner 31S เป็นอุปกรณ์ต่อเพิ่มสำหรับทดสอบอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับ Tracker Model 30 เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Clip Tester ในการทดสอบอุปกรณ์ประเภท SOIC และ DIP เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน โดยใช้งานได้สูงสุดถึงอุปกรณ์ขนาด L

Huntron Scanner 31S-1