GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter

GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 312 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016, ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร.08-7717-5987

PCS1000 เป็น 300A AC/DC current shunt ชนิดความแม่นยำสูงที่ได้รวม Volt meter และ Amp meter ไว้ในตัว ทำให้การทดสอบที่ต้องใช้ current shunt ต่อร่วมกับ precision volt & amp meter เป็นเรื่องสะดวกยิ่งขึ้น

การทดสอบกำลังไฟฟ้าต่างๆ ทั้ง AC และ DC เป็นเรื่องที่แผนกประกันคุณภาพของโรงงานคุ้นเคยกันอยู่ ปกติก็จะใช้ shunt resistor ต่อร่วมกับ volt meter 2 ตัวดังรูป เพื่อหาแรงดันตกคร่อมโหลด และกระแสที่ไหลผ่านโหลด เพื่อคำนวณเป็นพลังงานของโหลดนั้นๆ

Conventional Solution

ซึ่งจะเห็นว่าต้องอ่านค่าจากมิเตอร์แต่ละตัวมาคำนวณหา power ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำเป็นระบบอัตโนมัติโดยให้คอมพิวเตอร์อ่านค่าเหล่านี้ เพื่อให้งานลักษณะนี้ง่ายขึ้น GW Instek ได้รวม Precision current shunt, voltmeter และ ammeter ที่พร้อมจะส่งค่าให้คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB และ GPIB ไว้ในเครื่องเดียวกัน ทำให้การวัดง่ายขึ้นมากดังรูป

PCS-1000 Solution

ตัวอย่างการนำ PCS1000 ไปใช้งานมีดังนี้

 • ระบบแหล่งจ่ายไฟสำหรับเซิร์ฟเวอร์
  ที่เป็นการรวมเอาโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายจำนวนมากต่อขนานกันเพื่อเพิ่มขนาดของกำลังและกระแส มีเพียง PCS-1000 เท่านั้นที่รองรับการวัดอุปกรณ์กระแสสูงขนาด 300A ได้
 • แหล่งจ่ายกำลัง AC/DC ขนาดใหญ่
  สำหรับโรงงานผลิตเพาเวอร์ซัพพลายกำลังสูง ตั้งแต่งาน R&D, งานสายการผลิต, งานปรับแต่ง ซึ่งต้องมีการวัดกระแสน้อยๆจนถึงกระแสสูง ครอบคลุมตลอดย่านเอาต์พุต PCS-1000 สามารถวัดกระแสได้สูงถึง 300A ในขณะที่ DMM ทั่วไปวัดได้เพียง 10A
 • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
  ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฮบริดจ์, รถยนต์ไฟฟ้า และงานด้านพลังงานสะอาด ทดสอบความสามารถในการจ่ายกำลังภายใต้เงื่อนไขโหลดแบบต่างๆ ซึ่ง PCS-1000 รองรับการวัดกระแสสูงๆในขณะทดสอบได้อย่างแม่นยำ
 • ห้องแล็บสอบเทียบด้านไฟฟ้ากำลังสูง
  DMM ความแม่นยำสูงมักมีย่านวัดกระแสไม่เกิน 10A ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับงานสอบเทียบที่กระแสสูงๆ PCS-1000 ใช้สอบเทียบอุปกรณ์กระแสสูงที่ต้องการความแม่นยำไม่สูงมาก เช่น เพาเวอร์ซัพพลาย, อิเล็กทรอนิกส์โหลด