GW Instek GBM-3080/3300 เครื่องวัดทดสอบและประเมินผลแบตเตอรี่

gbm-3300.jpg
Download Technical Datasheet (833.79 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016, ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร.08-7717-5987

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿122,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ** สินค้ารับประกัน 1 ปี

ความสามารถ

  • จอแสดงผลขนาด 3.5 หลัก TFT LCD
  • สามารถตรวจวัดแรงดันแบตเตอรี่ 300V ในรุ่น GBM-3300 และ 80V ในรุ่น GBM-3080
  • สามารถตรวจเช็คค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 0 mΩ ถึง 3.2 KΩ ด้วยความถี่ทดสอบ 1 KHZ
  • ค่าความผิดพลาดในการวัด 0.5% สำหรับ Resistance
  • มีฟังก์ชันการตรวจวัดแบบเปรียบเทียบ Go/No Go
  • มีระบบตรวจเช็คความพร้อมของสายวัดทดสอบของเครื่อง

gbm-3300_-Display.jpg
ตัวอย่างการแสดงผล
การวัดค่ามิลลิโอห์มภายในของแบตเตอรี่ ซึ่งค่านี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพการใช้งานและคุณภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งเมื่อค่าสูงขึ้นจะทำให้แรงดันและกระแสของแบตเตอรี่ถูก Limit ทำให้ไม่สามารถขับโหลดได้ตามปกติ