เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

Amrel SPD Series Dual-channel Programmable DC Switching Power Supply

Amrel SPD SeriesPower Rating : 300W ~ 360W
Voltage Rating : 8Vdc ~ 300Vdc
Current Rating : 1 ~ 40Adc
Interfaces : RS-232, GPIB, RS-485, ETHERNET
Dimensions : 1U, Full Rack

Amrel PLW Series Water-cooled Programmable DC Electronic Load

Amrel PLW SeriesPower Rating : 3kW ~ 250kW+
Voltage Rating : 60Vdc ~ 1200Vdc
Current Rating : 10Adc ~ 5000Adc+
Interfaces : RS-232, GPIB, USB & ETHERNET
Dimensions : 2U ~ 4U, Full Rack

Amrel PLA Series Air-cooled Programmable DC Electronic Load

Amrel PLA Series Power Rating : 600W ~ 250+kW+
Voltage Rating : 60Vdc ~ 1200Vdc
Current Rating : 10Adc ~ 3000Adc+
Interfaces : RS-232, GPIB, USB & ETHERNET
Dimensions : 2U ~ 6U, Full Rack

Amrel PEL Series Low-power, FEL Series Low-voltage Programmable DC Electronic Load

Amrel PEL Series, FEL SeriesPower Rating : 60W ~ 600W (PEL Series), 60W ~ 300W (FEL Series)
Voltage Rating : 60Vdc ~ 600Vdc (PEL Series), 10Vdc or 20Vdc (FEL Series)
Current Rating : 10Adc ~ 120Adc (PEL Series), 50 ~ 200Adc (FEL Series)
Interfaces : RS-232, GPIB
Dimensions : 4U, 1/4 ~ 3/4 Rack

Amrel PD Series Programmable DC Linear Power Supply

Amrel PD SeriesPower Rating : 15W ~ 2kW
Voltage Rating : 3.3Vdc ~ 350Vdc
Current Rating : 0.2Adc ~ 50Adc
Interfaces : RS-232, GPIB, USB, ETHERNET
Dimensions : 4U, 1/4 ~ Full Rack

Amrel LPL Series Low-profile Programmable DC Electronic Load

Amrel FCL SeriesPower Rating : 60W ~ 800W
Voltage Rating : 60Vdc ~ 600Vdc
Current Rating : 10Adc ~ 100Adc
Interfaces : RS-232, GPIB, USB & ETHERNET
Dimensions : 1U, Full Rack

Amrel FCL Series Fuel Cell Programmable DC Electronic Load

Amrel FCL SeriesPower Rating : 200W ~ 1.5kW
Voltage Rating : 10Vdc ~ 150Vdc
Current Rating : 10Adc ~ 200Adc
Interfaces : RS-232, GPIB, USB & ETHERNET
Dimensions : 3U, Full Rack

Amrel BPL Series Bench-top Programmable DC Electronic Load

Amrel BPL SeriesPower Rating : 400W ~ 800W
Voltage Rating : 60Vdc ~ 600Vdc
Current Rating : 10Adc ~ 200Adc
Interfaces : RS-232, GPIB, USB & ETHERNET
Dimensions : 3U, 1/2 Rack

การใช้งานเครื่อง Battery Analyzer BA400 Series

Battery Analyzer BA400 Series
การใช้งานเครื่อง Battery Analyzer BA400 Series
ไฟล์นำเสนอการต่อใช้งานและการทดสอบรูปแบบต่างๆ อย่างละเอียด

Micronix MSA 400 Series : Hand Held Spectrum Analyzer

Micronix MSA 400 Series
เหมาะสำหรับงานภาคสนาม หรือทดสอบ Field Strength
รุ่น MSA 438 ย่านความถี่ 50 KHz ถึง 3.3 GHz
รุ่น MSA 438TG ย่านความถี่ 50 KHz ถึง 3.3 GHz with Tracking Gen
รุ่น MSA 458 ย่านความถี่ 50 KHz ถึง 8.5 GHz