Tools

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

BK Precision 885 และ 886 LCR/ESR มิเตอร์วัดในวงจรแบบซินธีไซส์

BK Precision 885

ความแม่นยำ 0.5%
จอแสดงผล LCD 2 ค่าพร้อมกัน
แถมโพรบวัดแบบปากคีบสำหรับวัดค่าอุปกรณ์แบบ SMD ให้ด้วย
ทำงานเร็ว ใช้งานง่าย

BK Precision 3001 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงรูปซายน์และสี่เหลี่ยม 20Hz – 150KHz

BK Precision 3001

กำเนิดสัญญาณเสียงรูปซายน์และสี่เหลี่ยม
ย่านความถี่ 20Hz ถึง 150KHz 46 ขั้น
ใช้วงจรออสซิลเลเตอร์แบบ RC ความเพี้ยนต่ำ

BK Precision 4001A และ 4003A (มีจอแสดงผล LED 5 หลัก) เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ

BK Precision 4001A, 4003A
ปรับระดับเอาต์พุทสำหรับ CMOS ได้ (BK Precision 4003A)
มีจอแสดงผล LED 5 หลัก (BK Precision 4003A)
มีอินพุทรับแรงดันควบคุมจากภายนอกได้ (VCG) (BK Precision 4003)

BK Precision 4010A เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น ขนาด 2MHz

BK Precision 4010A

กำเนิดสัญญาณความถี่ 0.2Hz ถึง 2MHz
ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลได้
ปรับค่า DC Offset ได้

BK Precision 4011A เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น ขนาด 5MHz จอแสดงผลดิจิตอล

BK Precision 4011A

กำเนิดสัญญาณความถี่ 0.5Hz ถึง 5MHz
ให้เอาต์พุทรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, พัลส์และแรมป์
ปุ่มปรับจูนมีแบบปรับหยาบและละเอียด

BK Precision 4045B เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ

BK Precision 4045B

เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ แบบ DDS (Direct Digital Synthesis) และ Arbitary BK Precision
ย่านกำเนิดความถี่ 20MHz (ซาน์และสี่เหลี่ยม)
กำเนิดรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม และรูปคลื่นประดิษฐ์ (Arbitary)

BK Precision 1856D เครื่องวัดความถี่ 3.5GHz

BK Precision 1856

ย่านวัดกว้างถึง 3.5GHz
จอแสดงผล LED 9 หลัก สว่างชัดเจน
ใช้ฐานเวลา TCXO ความแม่นยำสูง

BK Precision 889B LCR/ESR มิเตอร์พร้อมการทดสอบอุปกรณ์

BK Precision 889B

จอแสดงผล LCD 2 ค่าพร้อมกัน
ทำงานตอบสนองการวัดเร็วมาก และใช้งานง่าย
เลือกการทำงานในแบบอัตโนมัติหรือปรับโดยผู้ใช้ได้

BK Precision 2005B เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF ขนาด 150MHz

BK Precision 2005B

ให้เอาต์พุทฮาร์มอนิกส์ได้ถึง 450MHz
มอดูเลตแบบ AM จากภายในหรือภายนอกก็ได้
มีเอาต์พุทสำหรับต่อกับเครื่องนับความถี่ภายนอก

BK Precision 3003 เครื่องกำหนดสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมและซายน์ 10MHz ขนาดมือถือ

BK Precision 3003

ขนาดพกพา (2.1” x 3.6” x 6.0”) ราคาประหยัด
กำเนิดคลื่นรูปซายน์และสี่เหลี่ยมที่คมชัดและสะอาด
ปรับระดับความสูงของเคลื่นซายน์ได้

BK Precision 4030 เครื่องกำเนิดสัญญาณ Pulse 10MHz จอแสดงผล LED 4 หลัก

BK Precision 4030

เหมาะกับงานค้นหาจุดเสียในระบบดิจิตอล
จ่ายพัลล์ได้แบบควบคุมโดยผู้ใช้พัลล์จะออก 1 ลูก เมื่อกดปุ่ม 1 ครั้ง สำหรับทดสอบวงจรให้ทำงานทีละชั้น
จ่ายพัลล์ได้แบบปกติหรือกลับขั้ว (invert)

BK Precision 4007B (7MHz) และ 4013B (12MHz) เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพแบบ DDS

BK Precision 4007B, 4013B

กำเนิดความถี่ได้สูงถึง 7MHz (BK Precision 4007B),
12MHz (BK Precision 4013B) ที่คลื่นรูปซาวย์และสี่เหลี่ยม
ฟังก์ชั่นสวีพทำงานได้ทั้งแบบลิเนียร์หรือลอการิทึ่ม

BK Precision 2530B ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป 25MHz, 250MSa/s

BK Precision 2530B

ปรับตั้งการทำงานอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียว (Auto Setup)
แบนด์วิดซ์ขนาด 25MHz อัตราการสุ่มตัวอย่าง 250MSa/s สำหรับแต่ละแชนแนล
ความยาวของการบันทึก 4000 จุดสำหรับแต่ละแชนแนล

BK Precision 1823A เครื่องวัดความถี่ 2.40Hz สำหรับงานทั่วไปพร้อมฟังก์ชั่น Ratio

BK Precision 1823

จอแสดงผล LED สว่างชัดเจน
มีฟังก์ชั่น Trigger
วัดอัตราส่วนความถี่ได้ (Frequency ratio)
วัดช่วงเวลาได้ (Time interval)