Tools

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

Huntron TrackerPXI จับ Huntron Tracker ใส่เข้าไปในระบบทดสอบ PXI

Huntron TrackerPXI
Huntron TrackerPXI ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อผนวกเอาเครื่องตรวจวิเคราะห์จุดปัญหาในระดับตัวอุปกรณ์ เข้ากับแพลตฟอร์ม PXI มาตรฐานที่มีอยู่ ทำให้ได้ระบบที่ใช้ร่วมกับระบบทดสอบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ LabView ได้ โดยใช้ไดรเวอร์ Huntron TrackerPXI LabView

Sorensen XPF Series

Sorensen XPF Series

 • ระบบ PowerFlex เพิ่มความยืดหยุ่นด้านกำลัง สามารถต่อขนานหรืออนุกรมกันให้ได้แรงดันหรือกระแสตามต้องการ เสมือนมีเพาเวอร์ซัพพลาย 6 ตัวในเครื่องเดียว
 • สวิตช์เปิดปิดแต่ละชุดแยกจากกัน
 • เอาต์พุตแยกขาดจากกันทางไฟฟ้า

Sorensen XEL Series แหล่งจ่ายแรงดันฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่เกิน 90 วัตต์

Sorensen XEL Series

 • เหมาะกับงานแล็บวิศวกรรม ความสามารถระบบดิจิตอล แต่ใช้การควบคุมแบบอะนาล็อก
 • ฟังค์ชั่น S-Lock : ตั้งค่าแรงดันแล้วล็อกค่า
 • ฟังค์ชั่น V-Span : ตั้งค่าจำกัดแรงดันได้โดยผู้ใช้
 • มีทั้งเอาต์พุตเดี่ยวและคู่

Sorensen XFR Series แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1200 วัตต์

Sorensen XFR Series
เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1200 วัตต์ สำหรับงาน R&D, ATE, Product design, Process control, Burn-in โดยตัวเครื่องสามารถติดตั้งเข้ากับตู้มาตรฐาน 19 นิ้วได้

California MX Series แหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง กำลังสูง

California MX Series
MX Series เป็นแหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง ให้เอาต์พุตกำลังสูง มีให้เลือกตั้งแต่ 15 kVA จนถึง 135 kVA มีทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส มีฟังค์ชั่นควบคุมและวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับงานทั่วไป รวมทั้งสามารถสร้างรูปสันญาน แบบ arbitrary and harmonics waveform

California 3091LD โหลดอิเล็กทรอนิกส์ AC ขนาด 300 วัตต์

California Instrument 3091LD

 • เป็น AC อิเล็กทรอนิกส์โหลดแบบมัลติโหมด
 • ทนกำลังไฟฟ้าได้ 3000 วัตต์
 • รองรับแรงดัน 50 - 300V, 45 – 440 Hz
 • โปรแกรมค่า crest factor และ power factor ได้

BK Precision 312B, 313A แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก

BK Precision 312B

ย่านการวัดกระแส 600A AC
ป้องกันการโอเวอร์โหลด
ปากวัดเปิดได้กว้าง 0.98”

BK Precision 325 แคลมป์มิเตอร์วัด POWER และ True RMS AC/DC

BK Precision 325

ย่านการวัด 600A AC/DC ความละเอียดสุงสด 0.1A
วัดกำลังได้สูงสุด 400KW ความละเอียด 0.01KW
จอแสดงผล LCD 3 ¾ หลัก พร้อมบาร์กราฟโดยอัตโนมัติ

BK Precision 1253 เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพทดสอบ HDTV

BK Precision 1253

จ่ายสัญญาณภาพสำหรับทดสอบจอแสดงผลแบบ HDTV เช่น จอพลาสมา, LCD, TFT, CRT, DLP, GLU และ OLED
จ่ายสัญญาณแบบคอมโพเนนท์ (YPbPr) หรือ S-Video ได้

Sorensen XBT Series แหล่งจ่ายแรงดันฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่เกิน 222 วัตต์

Sorensen XBT Series

 • ให้เอาต์พุตได้ถึง 3 ชุด
 • เอาต์พุตที่ 3 โปรแกรมได้
 • ทำงานได้ทั้งแบบเอาต์พุตแยกอิสระ(Isolated), ค่าตามกัน(Tracking), ขนาน หรืออนุกรม
 • ตั้งเวลา 100 ชั่วโมง

Sorensen XHR Series แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1000 วัตต์

Sorensen XHR Series

 • แก้ไขเพาเวอร์แฟคเตอร์ (0.98)
 • วงจรสวิตชิ่งที่แรงดันศูนย์โวลต์ ประสิทธิภาพสูง น้อยส์ต่ำ
 • ปุ่มปรับละเอียด 10 รอบ ทั้งแรงดันและกระแส
 • กระแสคงที่, แรงดันคงที่
 • ป้องกันแรงดันเกิน ปรับค่าได้

Sorensen XT Series แหล่งจ่ายแรงดันฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่เกิน 60 วัตต์

Sorensen XT Series

 • ค่าริปเปิ้ลและน้อยส์ต่ำ
 • เรกกูเลชั่นดีเยี่ยมทั้งโหลดและไลน์
 • ตอบสนองทรานส์เซี้ยนต์รวดเร็ว
 • ทำงานโหมดแรงดันคงที่และกระแสคงที่ ระบบออโตเมติคครอสโอเวอร์ พร้อมไฟแสดงโหมดทำงาน

Sorensen SGA/SGI Series แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 5 – 150 kW ความเที่ยงตรงสูง

Sorensen SGA/SGI Series
เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 5 – 150 kW วัตต์ สำหรับงาน R&D, ATE, Product design, Process control, Burn-in โดยตัวเครื่องสามารถติดตั้งเข้ากับตู้มาตรฐาน 19 นิ้วได้

California P-Series เครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ

California P-Series
เครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ สามารถปรับแรงดันและความถี่ ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของประเทศต่างๆได้ทั่วโลก โดยจ่ายกำลังได้ 800 - 1250 VA ปรับตั้งค่าแรงดันและความถี่ รวมถึงการจำกัดกระแสเอาต์พุต

California CTS series 3.2 ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า ขนาด 1250 – 15000VA

California CTS series 3.2
CTS Series 3.2 เป็นเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้าแบบสมบูรณ์ ขนาด 1250 – 15000 VA เหมาะสำหรับการทกสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่กินกระแสไฟฟ้า ≤ 16 Amps พร้อมซอฟต์แวร์จัดการทดสอบตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-3 และ EN/IEC 61000-4

BK Precision 316 แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ขนาดเล็ก

BK Precision 316

ย่านการวัด 100A AD/DC
จอแสดงผล 4 หลัก
ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้

BK Precision 231A เครื่องทดสอบสายเนตเวอร์คหลากหลายชนิด

BK Precision 231A

ตรวจหาการเข้าสายผิด, กลับขั้ว และความต่อเนื่องของสาย ทดสอบการ split ได้ด้วย
ทดสอบกราวด์ของสายบิดเกลียวที่มีชีลด์
ทดสอบสายก่อนหรือหลังการติดตั้งด้วยชุดทดสอบระยะไกลถึง 1000 ฟุต

BK Precision 815 เครื่องทดสอบอุปกรณ์ขนาดมือถือ

BK Precision 815
จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 0.8” 3 หลักครึ่ง
ทดสอบการรั่วไหลของทรานซิสเตอร์ได้
ปรับศูนย์สำหรับวัดค่าความจุ (C) ได้