เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

Lansmont เครื่องทดสอบการตกกระแทก (Drop Tester)

PDT-56ED
ใช้สำหรับจำลองสภาวะทดสอบความต้านทานต่อการตกกระแทกของสินค้าที่มีสาเหตุมาจากการโยน การตกจากที่สูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งใช้ ทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า

JTK 86GC ชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

JTK 86GC

  • เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
  • มีเครื่องมือทั้งหมด 58 ชิ้น
  • Meter เป็น option เลือกซื้อเพิ่มเติม
  • มีกระเป๋าให้เลือก 3 สี ดำ/เทา/น้ำตาล

Lansmont เครื่องทดสอบการช็อค (Shock Tester)

Shock Test 122
ใช้สำหรับทดสอบความต้านทานการช็อกของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ สินค้าที่แตกหักง่าย
เช่น เครื่องแก้ว เซรามิก ใช้ทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและยา และวิเคราะห์คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์

Silvertronic Avionic Multi Pin Connector Test Kit

Silvertronic Avionic Multi Pin Connector Test KitIEC 1010 Rating: 1000 Volts Cat II Double/Reinforced Insulation
Features: Safety is often compromised when engineers are not given the correct tools to do the job required.
For instance how do you check the small pins on some MIL-C connectors when the test lead tips are too big and bulky?

Silvertronic Avionic Service Case Test Kit

Silvertronic Avionic Service CaseThe Avionic Service Case with a comprehensive range of Test Accessories has been put together in a combined effort by Silvertronic and one of the biggest European Airlines to meet the demand for Avionic Test scenarios such as “AOG” Aircraft On Ground, Standard Service issues for example by Line Maintenance as well for general MRO requirements.

GPT-9900 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500VA

GPT-9900 Series 500VA Electrical Safety Tester
GW Instek GPT-9900 Series เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500 VA/100mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Reed R8100 กล้องตรวจสอบสภาพในท่อ รุ่นพกพา

Reed R8100 Video Inspection Camera
Reed R8100 เป็นกล้องตรวจสอบงานในที่คับแคบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น สำหรับงานทดสอบโดยวิธีไม่ต้องทำลาย (non destructive testing) เช่นในท่อ ร่อง ปล่องต่างๆ ตู้ทึบหรือช่องที่เปิดไม่ได้ เป็นต้น

Silverado BST-360 เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ รุ่นเล็ก ราคาประหยัด

Silverado BST-360 Battery System Tester

  • ทดสอบได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ
  • ตรวจสอบเซลล์ที่ชำรุดได้
  • ทดสอบระบชาร์จและระบสตาร์ตได้
  • จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ดูได้ในทุกสภาพแสง
  • สายวัดถอดเปลี่ยนได้
  • ใช้คลิปวัดแบบ Kelvin 4 สาย ที่แม่นยำ