เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

Promax MZ-505C Dual display LCR meter

Promax MZ-505C Dual display LCR meter
The L/C/R MZ-505C handheld meter displays values up to 19,999 counts using 41/2 digits and it iscontrolled by a special microprocessor, which measures inductance, capacitance and resistance. It iseasy to use and it allows measuring in parallel and serial mode.

เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพพลังงานทางเลือกและอุปกรณ์

PV Panel Simulation
AMETEK มีเครื่องมือเพื่อจำลองและทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้กับพลังงานทางเลือกที่เหมาะสำหรับหน่วยงานทดสอบของรัฐ ผู้ผลิต และผู้นำเข้าสินค้าอย่างครบถ้วน (Complete Solution Compliance Test) รวมทั้งครอบคลุมตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล

Bruel&Kjaer Acoustic Material test system

Bruel&Kjaer Acoustic Material test system
เครื่องทดสอบคุณสมบัติการดูดกลืนเสียงของวัสดุต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 10534-2 and ASTM E1050

Elgar XWave แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า AC กำลังสูง

Elgar XWave
Elgar XWave เป็นแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า AC กำลังสูงขนาด 30 kVA – 480 kVA ทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส มีฟังค์ชั่นควบคุมและวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับงานทั่วไป

Sorensen SL Series อิเล็กทรอนิกส์โหลด AC/DC ขนาด 75 W – 14.4 KW

Sorensen SL Series

  • มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้ในสายการผลิต
  • ต่อใช้งานได้ในแบบใช้งานเดี่ยว หรือใช้พร้อมกัน 4 ชุด ในเครื่องเดียว
  • ควบคุมแบบรีโมตด้วย GPIB, RS-232 หรืออะนาล็อก
  • โหมด DC ทำงานในโหมด CC, CR, CV, CP

Lansmont เครื่องบันทึกข้อมูลการสั่นสะเทือนและช็อค (Vibration and Shock Logger)

Lansmont-half
ใช้สำหรับบันทึก ข้อมูลการตก การช็อค การกด การสั่นสะเทือน อุณหภูมิและความชื้น จากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขบวนการขนส่งสินค้า ข้อมูลที่บันทึกได้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างสภาวะทดสอบที่เหมาะสมกับขบวนการขนส่ง

Huntron Tracker Model 30 เครื่องค้นหาจุดเสียในแผงวงจรโดยไม่ต้องจ่ายไฟ รุ่นราคาประหยัด

Huntron M-30
Huntron Tracker Model 30 เครื่องค้นหาจุดเสียในแผงวงจรรุ่นใหม่ล่าสุด ในราคาที่ต่ำกว่าเดิม มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ด้วยซอฟต์แวร์ Huntron Workstation อันทรงประสิทธิภาพ ต่อใช้งานกับอุปกรณ์ร่วมต่างๆ ผ่านพอร์ต USB

JTK 87TT ชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์

JTK 87TT
มีเครื่องมือทั้งหมด 103 ชิ้น
เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
กระเป๋ารับน้ำหนักเครื่องมือได้พิเศษ