เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

Arm Evac 200 เครื่องดูดควันชนิดไม่่ต้องเจาะอาคาร

Arm Evac 200
เครื่องดูดควัน รุ่น ARM EVAC 200 เป็นชนิดที่ไม่ต้องเจาะอาคาร ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก

JTK 1003 ชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานในห้อง Clean room

JTK 1002/1003
เครื่องมือเหมาะสำหรับงานในห้อง clean room
มีเครื่องมือทั้งเบอร์นิ้ว และมิลลิเมตร
กระเป๋ารับน้ำหนักเครื่องมือได้เป็นพิเศษ
JTK-1003 มีทั้งเครื่องมือในหน่วยนิ้วและหน่วยมิลลิเมตรในกระเป๋าใบใหญ่

Arm Evac 50 + Dual Arm

Arm Evac 50
Arm Evac 50Fume Ertraction
มีแขนดูดควัน 2 แขน สามารถปรับงอและคงตัวได้ (แสดงพร้อมชุดบัดกรี)
สามารถควบคุมแรงลมโดยลูกบิดหมุน