เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

JTK 93 ชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานแมคคานิคไฟฟ้า

JTK 93
มีเครื่องมือทั้งหมด 93 ชิ้น
กระเป๋าสามารถรับน้ำหนักเครื่องมือได้เป็นพิเศษ
สามารถเลือกซื้อเครื่องมือหน่วยมิลลิเมตรเพิ่มเติมได้

ST 325E เครื่องเป่าลมร้อนปรับอุณหภูมิได้แบบ ดิจิตอล

ST-325E
เครื่องเป่าลมร้อนรุ่น ST 325E เหมาะสำหรับการถอดอุปกรณ์ประเภท SMD ที่มีความละเอียดสูง เช่น อุปกรณ์ PLCC, QFP, SOIC และ SMD ประเภทอื่น

ST-350E เครื่องเป่าลมร้อนปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอล

ST-350E
ST 350E เครื่องเป่าลมร้อนปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอล
เครื่องเป่าลมร้อนที่มีแท่นสำหรับจับบอร์ดได้ตามความเหมาะสม และเมื่อถอดไอซีได้แล้วจะมี Vaccum สำหรับจับ ICได้

ST-75 System เครื่องดูดตะกั่วแบบ Analog

ST-75
ST 75 SYSTEM เครื่องดูดตะกั่วแบบ Analog
ช่วงอุณหภูมิ 205 – 454 °C
มีระบบ Temperature lockout
มี Hi – Flo Pump สำหรับจับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

ST-30 System หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Analog

ST-30
ST 30 SYSTEM หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Analog
ปรับอุณหภูมิในการทำงาน ตั้งแต่ 205 – 454 °C (Tempwise)
ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ IntelliHeat Control System
ใช้สำหรับตะกั่วชนิด Lead Free

ST-50 System หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Digital

ST-50
ST 50 SYSTEM หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Digital
ด้ามบัดกรีพร้อมปลาย Tip 1หัว
ช่วงอุณหภูมิ Tempwise 205 – 454 °C SensaTemp 37 – 482 °C
มีระบบ Setback & Auto – off

MBT 350E ชุดถอด IC - Truhold บนบอร์ดชนิด Multilayer

MBT 350E
MBT 350E เครืองบัดกรีและดูดตะกั่วแบบปรับอุณหภูมิระบบ Digital ที่มีด้ามปากคีบสำหรับถอดอุปกรณ์ SMD ได้ด้วย อุปกรณ์ในชุดจะประกอบไปด้วย ด้ามบัดกรี 1 ด้าม, ด้ามดูดตะกั่ว 1 ด้าม และด้ามปากคีบ 1 ด้าม

MBT 301E เครื่องบัดกรีและดูดตะกั่ว ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

MBT 301E
เครื่องบัดกรีและดูดตะกั่วปรับอุณหภูมิได้แบบ Digital MBT 301E เป็นเครื่องบัดกรีและดูดตะกั่วที่สามารถทำงานได้พร้อมกัน สามารถปรับอุณหภูมิได้
และแสดงผลอุณหภูมิเป็นตัวเลข จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

ST-115 System เครื่องดูดตะกั่วแบบ Digital

ST-115
MBT 301E เครื่องบัดกรีและถอดบัดกรีแบบ Digital
ช่วงอุณหภูมิ Tempwise 232 – 454 °C SensaTemp 176 – 482 °C
มีปลายดูดตะกั่วให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งานที่เหมาะสม