เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

ST-30 System หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Analog

ST-30
ST 30 SYSTEM หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Analog
ปรับอุณหภูมิในการทำงาน ตั้งแต่ 205 – 454 °C (Tempwise)
ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ IntelliHeat Control System
ใช้สำหรับตะกั่วชนิด Lead Free

ST-50 System หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Digital

ST-50
ST 50 SYSTEM หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Digital
ด้ามบัดกรีพร้อมปลาย Tip 1หัว
ช่วงอุณหภูมิ Tempwise 205 – 454 °C SensaTemp 37 – 482 °C
มีระบบ Setback & Auto – off

MBT 350E ชุดถอด IC - Truhold บนบอร์ดชนิด Multilayer

MBT 350E
MBT 350E เครืองบัดกรีและดูดตะกั่วแบบปรับอุณหภูมิระบบ Digital ที่มีด้ามปากคีบสำหรับถอดอุปกรณ์ SMD ได้ด้วย อุปกรณ์ในชุดจะประกอบไปด้วย ด้ามบัดกรี 1 ด้าม, ด้ามดูดตะกั่ว 1 ด้าม และด้ามปากคีบ 1 ด้าม

MBT 301E เครื่องบัดกรีและดูดตะกั่ว ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

MBT 301E
เครื่องบัดกรีและดูดตะกั่วปรับอุณหภูมิได้แบบ Digital MBT 301E เป็นเครื่องบัดกรีและดูดตะกั่วที่สามารถทำงานได้พร้อมกัน สามารถปรับอุณหภูมิได้
และแสดงผลอุณหภูมิเป็นตัวเลข จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน