เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

California 3091LD โหลดอิเล็กทรอนิกส์ AC ขนาด 300 วัตต์

California Instrument 3091LD

  • เป็น AC อิเล็กทรอนิกส์โหลดแบบมัลติโหมด
  • ทนกำลังไฟฟ้าได้ 3000 วัตต์
  • รองรับแรงดัน 50 - 300V, 45 – 440 Hz
  • โปรแกรมค่า crest factor และ power factor ได้

California CTS series 3.2 ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า ขนาด 1250 – 15000VA

California CTS series 3.2
CTS Series 3.2 เป็นเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้าแบบสมบูรณ์ ขนาด 1250 – 15000 VA เหมาะสำหรับการทกสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่กินกระแสไฟฟ้า ≤ 16 Amps พร้อมซอฟต์แวร์จัดการทดสอบตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-3 และ EN/IEC 61000-4

BK Precision 312B, 313A แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก

BK Precision 312B

ย่านการวัดกระแส 600A AC
ป้องกันการโอเวอร์โหลด
ปากวัดเปิดได้กว้าง 0.98”

BK Precision 316 แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ขนาดเล็ก

BK Precision 316

ย่านการวัด 100A AD/DC
จอแสดงผล 4 หลัก
ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้

BK Precision 325 แคลมป์มิเตอร์วัด POWER และ True RMS AC/DC

BK Precision 325

ย่านการวัด 600A AC/DC ความละเอียดสุงสด 0.1A
วัดกำลังได้สูงสุด 400KW ความละเอียด 0.01KW
จอแสดงผล LCD 3 ¾ หลัก พร้อมบาร์กราฟโดยอัตโนมัติ

BK Precision 231A เครื่องทดสอบสายเนตเวอร์คหลากหลายชนิด

BK Precision 231A

ตรวจหาการเข้าสายผิด, กลับขั้ว และความต่อเนื่องของสาย ทดสอบการ split ได้ด้วย
ทดสอบกราวด์ของสายบิดเกลียวที่มีชีลด์
ทดสอบสายก่อนหรือหลังการติดตั้งด้วยชุดทดสอบระยะไกลถึง 1000 ฟุต

BK Precision 1253 เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพทดสอบ HDTV

BK Precision 1253

จ่ายสัญญาณภาพสำหรับทดสอบจอแสดงผลแบบ HDTV เช่น จอพลาสมา, LCD, TFT, CRT, DLP, GLU และ OLED
จ่ายสัญญาณแบบคอมโพเนนท์ (YPbPr) หรือ S-Video ได้

BK Precision 815 เครื่องทดสอบอุปกรณ์ขนาดมือถือ

BK Precision 815
จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 0.8” 3 หลักครึ่ง
ทดสอบการรั่วไหลของทรานซิสเตอร์ได้
ปรับศูนย์สำหรับวัดค่าความจุ (C) ได้

BK Precision 889B LCR/ESR มิเตอร์พร้อมการทดสอบอุปกรณ์

BK Precision 889B

จอแสดงผล LCD 2 ค่าพร้อมกัน
ทำงานตอบสนองการวัดเร็วมาก และใช้งานง่าย
เลือกการทำงานในแบบอัตโนมัติหรือปรับโดยผู้ใช้ได้