เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

California MX Series แหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง กำลังสูง

California MX Series
MX Series เป็นแหล่งกำเนิด AC ความเที่ยงตรงสูง ให้เอาต์พุตกำลังสูง มีให้เลือกตั้งแต่ 15 kVA จนถึง 135 kVA มีทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส มีฟังค์ชั่นควบคุมและวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับงานทั่วไป รวมทั้งสามารถสร้างรูปสันญาน แบบ arbitrary and harmonics waveform

California P-Series เครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ

California P-Series
เครื่องจ่ายแรงดัน AC อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ สามารถปรับแรงดันและความถี่ ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของประเทศต่างๆได้ทั่วโลก โดยจ่ายกำลังได้ 800 - 1250 VA ปรับตั้งค่าแรงดันและความถี่ รวมถึงการจำกัดกระแสเอาต์พุต

Sorensen SL Series อิเล็กทรอนิกส์โหลด AC/DC ขนาด 75 W – 14.4 KW

Sorensen SL Series

  • มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้ในสายการผลิต
  • ต่อใช้งานได้ในแบบใช้งานเดี่ยว หรือใช้พร้อมกัน 4 ชุด ในเครื่องเดียว
  • ควบคุมแบบรีโมตด้วย GPIB, RS-232 หรืออะนาล็อก
  • โหมด DC ทำงานในโหมด CC, CR, CV, CP

California 3091LD โหลดอิเล็กทรอนิกส์ AC ขนาด 300 วัตต์

California Instrument 3091LD

  • เป็น AC อิเล็กทรอนิกส์โหลดแบบมัลติโหมด
  • ทนกำลังไฟฟ้าได้ 3000 วัตต์
  • รองรับแรงดัน 50 - 300V, 45 – 440 Hz
  • โปรแกรมค่า crest factor และ power factor ได้

California CTS series 3.2 ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า ขนาด 1250 – 15000VA

California CTS series 3.2
CTS Series 3.2 เป็นเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้าแบบสมบูรณ์ ขนาด 1250 – 15000 VA เหมาะสำหรับการทกสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่กินกระแสไฟฟ้า ≤ 16 Amps พร้อมซอฟต์แวร์จัดการทดสอบตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-3 และ EN/IEC 61000-4

BK Precision 312B, 313A แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก

BK Precision 312B

ย่านการวัดกระแส 600A AC
ป้องกันการโอเวอร์โหลด
ปากวัดเปิดได้กว้าง 0.98”

BK Precision 316 แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ขนาดเล็ก

BK Precision 316

ย่านการวัด 100A AD/DC
จอแสดงผล 4 หลัก
ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้

BK Precision 325 แคลมป์มิเตอร์วัด POWER และ True RMS AC/DC

BK Precision 325

ย่านการวัด 600A AC/DC ความละเอียดสุงสด 0.1A
วัดกำลังได้สูงสุด 400KW ความละเอียด 0.01KW
จอแสดงผล LCD 3 ¾ หลัก พร้อมบาร์กราฟโดยอัตโนมัติ

BK Precision 231A เครื่องทดสอบสายเนตเวอร์คหลากหลายชนิด

BK Precision 231A

ตรวจหาการเข้าสายผิด, กลับขั้ว และความต่อเนื่องของสาย ทดสอบการ split ได้ด้วย
ทดสอบกราวด์ของสายบิดเกลียวที่มีชีลด์
ทดสอบสายก่อนหรือหลังการติดตั้งด้วยชุดทดสอบระยะไกลถึง 1000 ฟุต

BK Precision 1253 เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพทดสอบ HDTV

BK Precision 1253

จ่ายสัญญาณภาพสำหรับทดสอบจอแสดงผลแบบ HDTV เช่น จอพลาสมา, LCD, TFT, CRT, DLP, GLU และ OLED
จ่ายสัญญาณแบบคอมโพเนนท์ (YPbPr) หรือ S-Video ได้