สื่อสาร

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

Bird-Plug-in Sensor Elements

BIRD ElementsMeasures 100 mW– 1000 W at frequencies up to 2.7GHz
Accuracy: ± 5% of Full Scale unless noted otherwise
Pulse elements for Model 4391A permit measurement of pulses as narrow as 0.8 us

Bird 43 Thruline RF Watt Meter รุ่นยอดนิยมและเอนกประสงค์

BIRD 43

  • เป็นเครื่องวัดมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบ RF POWER
  • เป็นเครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุ (RF WATT METER) และ SWR
  • ย่านความและกำลังส่ง 450KHz – 2.7GHz , 100mW – 10kW

Bird APM-16

BIRD APM-16
Bird developed the APM-16 for engineers and technicians who work with today's increasingly common digital RF technologies, where accurate average power measurement with conventional CW-type wattmeters can be difficult and uncertain.

Bird 5000-EX RF Digital Power Meter เครื่องวัดกำลังส่งแบบดิจิตอล

BIRD 5000EX
เครื่องวัด RF Power สำหรับเีครื่องส่ง Analog และ Digital Modulation
สำหรับงานทดสอบ RF Power ของวิทยุสื่อสาร, Mobile GSM, CDMA และ BROADCAST, 3G

Bird- Boardcas Power Monitor-Enhanced (BPM-E)

BIRD 3129BPM
Bird’s Broadcast Power Monitor products comprise several true average-responding sensors that attach to a Multi-function Power Meter or directly to a personal computer (PC) via an RS-232 cable.

Promax GR-205 RF Signal Generator

Promax GR-205
เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ 150 KHz ถึง 2 GHz
ให้ OUTPUT สัญญาณตั้งแต่ -127 dBm ถึง +m7 dBm
สามารถเลือกการมอดูเลตทั้ง AM, FM และ PM