สื่อสาร

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

Promax-TM311 Microcontroller Training System

Promax TM-311
ชุดฝึกทดลองกับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 80537

Promax-TM-530 Programmable Logic Devices Training System

Promax TM-530
ชุดฝึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ PLD สำหรับเรียนรู้การออกแบบ เขียนโปรแกรม พัฒนาการใช้งาน

Promax-EC696 Analogue Communications Training System

Promax EF-696
ชุดฝึกทดลองด้านสื่อสารระบบอานาล็อก การรับ-ส่ง การมอดูเลต ดีมอดูเลต

Promax-EF970 Fibre Optic Communications Training System

Promax EF-970
ชุดฝึกทดลองในงานสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกหรือเส้นใยแก้วนำแสง

Joinwit JW3306 Optical Fiber Identifier

Joinwit JW3306
ใช้ในการตรวจสอบทิศทางไปหรือกลับ ของแสงที่ส่งในสาย Fiber Optic
สามารถ Detect แสงที่ Modulation 270 Hz, 1 KHz, 2 KHz
ใช้ได้ทั้ง Pigtail และ Bare Fiber 900 – 1650 nm

Joinwit JW3110 Mini Optical Light Source

Joinwit JW3110
เป็น LD Light Source 1310 และ 1550 nm
ให้ Output แสงที่ความแรง -7 dBm
เหมาะสำหรับงานทดสอบ Loss ของสาย Fiber Optic

Joinwit JW4103 Optical Talk Set

Joinwit JW4103
ชุดสื่อสารสนทนาและชุดหูฟัง ผ่านสาย Fiber Optic
ย่าน Wavelength 1310/1550 nm +- 20 nm
ใช้ได้ถึง 80 Km, Outputpower -5 dBm

Joinwit JW3108 Stability Light Source

Joinwit JW3108
เป็นอุปกรณ์กำเนิดแสงเพื่อใช้ทดสอบค่า Loss ของสาย Optic
สามารถกำเนิดแสง LD ที่ 1310/1550 nm, O/P – 6 dBm
เลือกส่งแสงแบบ CW, 2Hz, 270HZ, 1KHz และ 2KHz

Joinwit JW3207 Optical Multimeter

Joinwit JW3207
เป็นเครื่องมือวัด Optic Power และ Light Source
ใช้งานเป็น Power Meter ย่าน 800-1700 nm
มีฟังก์ชัน Identify Frequency ของแสงที่ Mod 10 Hz ถึง 60 KHz

Micronix MR2300 ระบบทดสอบ EMI ครบวงจร

Micronix MR2300
เป็นระบบทดสอบ EMI ครบวงจร มีให้ครบไม่เพียงเสาอากาศ, สเปกตรัมอะนาไลเซอร์สำหรับEMI, LISN และซอฟต์แวร์สำหรับ EMI เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตู้ทดสอบไร้คลื่นสะท้อนให้พร้อม ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นใดเพิ่มเติมอีก