สื่อสาร

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

Promax-EV830 Video Cassete Recorder Training System

Promax EV-830B
ชุดฝึกทดลองเครื่องบันทึกเทปวิดีโอระบบ VHS การทำงานและการซ่อม จำลอง 35 อาการเสีย

Promax-ER832 Radio Training System

Promax ER-832
ชุดฝึกทดลองย่านความถี่วิทยุ ตั้งแต่ LW, AM, FM รวมถึงระบบ RDS

Promax-EO-865 Personal Computer Training System

Promax EO-865
ชุดฝึกทดลองคอมพิวเตอร์ ระบบมัลติมีเดีย ฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

Promax-EP834 Amplifier Training System

Promax ED-834
ชุดฝึกเกี่ยวกับภาคขยายความถี่เสียง มี 6 อินพุต มีฟิลเตอร์แบบต่างๆ

Promax-ED845 DVD and CD Trainer

Promax ED-845
ชุดฝึกทดลองเกี่ยวกับ DVD ใช้เรียนรู้งานออดิโอ/วิดีโอในฟอร์แมต DVD และ CD

Promax-TM683 16 bits Microprocessor Training System

Promax TM-683
ชุดฝึกทดลองไมโครโปรเซสเซอร์บนสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์ 68000