สื่อสาร

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

Bird 43 Thruline RF Watt Meter รุ่นยอดนิยมและเอนกประสงค์

BIRD 43

  • เป็นเครื่องวัดมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบ RF POWER
  • เป็นเครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุ (RF WATT METER) และ SWR
  • ย่านความและกำลังส่ง 450KHz – 2.7GHz , 100mW – 10kW

Bird ACM Antenna & Cable Monitor เครื่องตรวจเฝ้าระวังความผิดปกติของเคเบิ้ลและสายอากาศ

BIRD ACM
เป็นอุปกรณ์สำหรับการมอนิเตอร์หรือเฝ้าระวังแก่ระบบสายส่งและสายอากาศในสถานี
เพื่อความมั่นใจในการให้บริการงานสำคัญหรือสถานีที่เป็นจุดวิกฤติทำงานได้อย่างราบรื่น

Promax-EV830 Video Cassete Recorder Training System

Promax EV-830B
ชุดฝึกทดลองเครื่องบันทึกเทปวิดีโอระบบ VHS การทำงานและการซ่อม จำลอง 35 อาการเสีย

Promax-ER832 Radio Training System

Promax ER-832
ชุดฝึกทดลองย่านความถี่วิทยุ ตั้งแต่ LW, AM, FM รวมถึงระบบ RDS

Promax-EO-865 Personal Computer Training System

Promax EO-865
ชุดฝึกทดลองคอมพิวเตอร์ ระบบมัลติมีเดีย ฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

Promax-EP834 Amplifier Training System

Promax ED-834
ชุดฝึกเกี่ยวกับภาคขยายความถี่เสียง มี 6 อินพุต มีฟิลเตอร์แบบต่างๆ