สื่อสาร

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

Promax-ER832 Radio Training System

Promax ER-832
ชุดฝึกทดลองย่านความถี่วิทยุ ตั้งแต่ LW, AM, FM รวมถึงระบบ RDS

Promax-TM683 16 bits Microprocessor Training System

Promax TM-683
ชุดฝึกทดลองไมโครโปรเซสเซอร์บนสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์ 68000

Promax-EC696 Analogue Communications Training System

Promax EF-696
ชุดฝึกทดลองด้านสื่อสารระบบอานาล็อก การรับ-ส่ง การมอดูเลต ดีมอดูเลต

Promax-EF970 Fibre Optic Communications Training System

Promax EF-970
ชุดฝึกทดลองในงานสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกหรือเส้นใยแก้วนำแสง

Joinwit JW3306 Optical Fiber Identifier

Joinwit JW3306
ใช้ในการตรวจสอบทิศทางไปหรือกลับ ของแสงที่ส่งในสาย Fiber Optic
สามารถ Detect แสงที่ Modulation 270 Hz, 1 KHz, 2 KHz
ใช้ได้ทั้ง Pigtail และ Bare Fiber 900 – 1650 nm

Joinwit JW3110 Mini Optical Light Source

Joinwit JW3110
เป็น LD Light Source 1310 และ 1550 nm
ให้ Output แสงที่ความแรง -7 dBm
เหมาะสำหรับงานทดสอบ Loss ของสาย Fiber Optic