สื่อสาร

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

RigExpert AA-230Pro, AA-520, AA-1000 เครื่องตรวจวัดสายอากาศวิทยุรับ-ส่ง

RigExpert AA-230Proมี Tracking Generator ในตัว กวาดความถี่ต่ำสุดถึงสูงสุด พร้อมวัดคุณสมบัติตลอดย่านความถี่
สำหรับทดสอบ, ติดตั้ง, ปรับจูน และตรวจซ่อมสายอากาศ ทั้งชนิดเสาอากาศในตัวเครื่อง และเสาอากาศสถานี ครอบคลุมความถี่วิทยุอาสาต่างๆ ครบถ้วน
รุ่น AA-230Pro ย่านความถี่ 0.3MHz - 230 MHz + Time Domain Reflectometer
รุ่น AA-520 ย่านความถี่ 1 MHz – 520 MHz
รุ่น AA-1000 ย่านความถี่ 0.1 MHz – 1000 MHz เป็น Network Analyzer พร้อม Smith Chart

Promax PROLITE-75 FTTH Analyser

PROLITE-75
The PROLITE-75 is an instrument optimized for analysis, installation and maintenance of fiber optic networks based on GPON architecture (Gigabit-capable Passive Optical Networkit).

Promax-ER832 Radio Training System

Promax ER-832
ชุดฝึกทดลองย่านความถี่วิทยุ ตั้งแต่ LW, AM, FM รวมถึงระบบ RDS

Promax-TM683 16 bits Microprocessor Training System

Promax TM-683
ชุดฝึกทดลองไมโครโปรเซสเซอร์บนสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์ 68000

Promax-EC696 Analogue Communications Training System

Promax EF-696
ชุดฝึกทดลองด้านสื่อสารระบบอานาล็อก การรับ-ส่ง การมอดูเลต ดีมอดูเลต