สื่อสาร

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

PROLITE-40B Fibre optics fusion splicer

PROLITE-40B Fibre optics fusion splicer

  • Automatic fusion splicing on 3 axis (X,Y, Z). Maximum accuracy.
  • Fibre aligning by means of core aligning method.
  • Rechargeable battery operation: 220 splices.
  • Single X or Y view and X & Y view simultaneously.
  • Fibre core can be display clearly.

Joinwit JW3212A PON Optical Power Meter

JW3212A PON Optical Power Meter
JW 3212A PON Optical Power Meter, it aims at the FTTx application, test and estimate the signals of the voice, data and video, test the continues wave light power includes 850, 1300,1310,1490,1550,1625nm.

Pendulum CNT-91 Timer/Counter/Analyzer

Pendulum CNT-91
The CNT-91 provides high 50 ps single shot time resolution or 12 digits/sec frequency resolution for capturing very small time and frequency changes. And, displays up to 14 digits on values obtained.

Pendulum CNT85/85R Frequency Counter/Calibrator

Pendulum CNT85/85R
The CNT85/85R is two high-performance frequency counter models for every need and budget. Choose from the basic 300 MHz frequency counter CNT-85 or the ultimate portable frequency calibrator CNT-85R with built-in Rubidium time base.

Pendulum TimeView™ Modulation Domain Analyzer Software to 20 GHz

Pendulum TimeView™
The TimeView™ modulation domain analysis software for Windows converts the CNT-90-family Timer/Counter/Analyzer to a high performance MDA (Modulation Domain Analyzer) with a frequency range up to 20 GHz.

Pendulum PicoTime™ Pico Second Resolution Test Set

Pendulum PicoTime™ High-performance measurement test set. The main applications is clock characterization such as quartz crystal oscillator, Rubidium atomic clocks and cesium clocks.

Bird 6810 - 4715 : 2.5 KW - 10 KW RF Watt Meter

Bird 6810 – 4715

  • ใช้สำหรับตรวจวัดค่า Power ของเครื่องส่ง Broadcast FM ,TV
  • ใช้กับ Coaxial Rigid Line 1 5/8 Inch. EIA Flg
  • Dual Socket for 2 Elements
  • Scale 5/10/25

Joinwit JW3303 Optical Variable Attenuator

Joinwit JW3303 Optical Variable Attenuator
เป็นอุปกรณ์ตัวลดทอนสัญญาณแบบปรับค่าได้ ตั้งแต่ 2.5 - 65 dB ที่มี Resolution 0.05 dB ใช้กับ Wavelength ของสัญญาณแสงที่ป้อนผ่านได้ตั้งแต่ 1310/1490/1550/1625 nm

Joinwit JW3304N Optical Fiber Ranger

Joinwit JW3304N Optical Fiber Ranger
เป็นเครื่องวัดเพื่อหาตำแหน่งเสียหายของสาย Fiber Optic โดยใช้เทคนิคการวัดแบบ OTDR สามารถสแกนการทดสอบและตรวจสอบหาตำแหน่งบกพร่อง พร้อมแสดงระยะทาง ได้สูงสุด 8 Event

Joinwit JW3111 Light Source

Joinwit JW3111 Light Source
Optical LD Light Source รุ่นยอดนิยม ให้แสง LD ได้หลายความยาวคลื่น ตามรุ่น 850/1300/1310/1550 nm หรือ 1310/1490/1550 nm สามารถ Modulation แสงได้ทั้ง CW, 270 Hz, 1 kHz และ 2 kHz