สื่อสาร

ความถี่วิทยุ สื่อสารและโทรคมนาคม

TVHUNTER เครื่องวัดสัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T2

TVHUNTER
เครื่องวัดความแรงสัญญาณแบบมือถือ สำหรับตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล DVB-T2 สะดวก ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานติดตั้งสายอากาศ ซ่อมบำรุงสายสัญญาณในอาคาร หรือตาม outlet ต่างๆ

PROLITE-50, 51, 52 Micro OTDR

PROLITE-50, 51, 52 Micro OTDR
The PROLITE-50, PROLITE-51 and PROLITE-52 series are optical fault locating and analyzing tools for fibre optics network, and feature hand-held, compact, lightweight, easy-to-use, intelligent and quick test.

PROLITE-41 Compact optical fibre fusion splicer

PROLITE-41 Compact optical fibre fusion splicer
PROLITE-41 uses advanced Optical Core Alignment fiber adustment technology. Adopt four motors drive, have fiber adjustment function, it is not only used for FTTx environments, but also can be used for the trunk line of a telecommunication system.

PROLITE-40B Fibre optics fusion splicer

PROLITE-40B Fibre optics fusion splicer

  • Automatic fusion splicing on 3 axis (X,Y, Z). Maximum accuracy.
  • Fibre aligning by means of core aligning method.
  • Rechargeable battery operation: 220 splices.
  • Single X or Y view and X & Y view simultaneously.
  • Fibre core can be display clearly.

Joinwit JW3302 Handheld Type OTDR

Joinwit JW3302 Handheld Type OTDR

  • Configuration 650 nm visible light source
  • Quick start :< 5 seconds
  • Unique hotkey desigh: Fast positioning and analysis of events
  • USB/RS-232 data interface
  • 1000 test records storage

Promax EN-206 : High Definition digital DVB-T Modulator

Promax EN-206
The EN-206 home modulator sends HDMI high definition audio / video signal from TV satellite receivers, closed-circuit television cameras (CCTV), video players or USB pendrives to a TV which uses DVB-T (Digital Terrestrial Television) standard.

Joinwit JW3212A PON Optical Power Meter

JW3212A PON Optical Power Meter
JW 3212A PON Optical Power Meter, it aims at the FTTx application, test and estimate the signals of the voice, data and video, test the continues wave light power includes 850, 1300,1310,1490,1550,1625nm.

Bird 8329-300 ตัวลดทอนสัญญาณกำลังสูง 2kW แบบ Oil-Cooled

Bird 8329-300 2kW Oil-Cooled Attenuator
Bird 8329-300 เป็นตัวลดกำลังความถี่วิทยุและ VSWR เพื่อการไอโซเลตอุปกรณ์ขณะทดสอบ การวิเคราะห์สัญญาณฮาร์มอนิก หรือการเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวลดทอนกำลังของ Bird มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน อนุรักษ์พลังงาน

Pendulum CNT-91 Timer/Counter/Analyzer

Pendulum CNT-91
The CNT-91 provides high 50 ps single shot time resolution or 12 digits/sec frequency resolution for capturing very small time and frequency changes. And, displays up to 14 digits on values obtained.