เสียง/การสั่น

วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

LDS รุ่น V555, V650, V721, และ V780 ขนาดแรงทดสอบต่ำ-ปานกลาง

Low-Medium Force Rangeเป็นระบบทดสอบอเนกประสงค์ ช่วงปรับความถี่ได้กว้าง แรงเขย่าสูง อัตราเร่งสูง เหมาะกับงานทดสอบทุกชนิด ทดสอบได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

  • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
  • ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน
  • ทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

LDS รุ่น V101, V201, V406/8, V450 และ V455 ขนาดแรงทดสอบต่ำ

Low Force Range
Shaker ขนาดแรงทดสอบต่ำ เหมาะสำหรับงานทดสอบ modal analysis ให้แรงพีคได้ดี ช่วงปรับความถี่การสั่นกว้าง

  • ตรวจวิเคราะห์ Modal and structural
  • ตรวจทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • การทดลองในห้องปฏิบัติการ (Lab)

ชุดทดสอบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งขนาดใหญ่

Packaging Test
LDS เป็นผู้นำระบบการทดสอบที่สามารถจำลองสภาวะการขนส่ง ที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น มีระบบทดสอบขนาดใหญ่ที่สามารถรับโหลดได้ถึง 6000 กิโลกรัม สามารถสั่นได้ถึง 6มิลลิเมตร ที่ความถี่ 5-20 Hz สำหรับการสั่นแบบ Sine และ 1.5 g ที่ความถี่สูงถึง 200Hz สำหรับการสั่นแบบ Random

ชุดทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Durability Test
ระบบทดสอบความสั่นสะเทือน LDS สามารถสร้างสภาวะการสั่นจำลองได้หลายรูปแบบ ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาทดสอบสามารถทนต่อสภาพการสั่นจำลองที่สร้างขึ้นได้ ก็หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้งานได้ หรือมีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้

ชุดทดสอบเสียงที่เกิดจากการสั่น กระทบ กระพือ เสียดสี ของชิ้นส่วน

Squeak and Rattle Test
ในการทดสอบเรื่องเสียงสั่นและเสียงรัว เนื่องจากต้องทำการวัดเสียงขณะที่ชิ้นตัวอย่างถูกสั่น ดังนั้นระบบทดสอบสั่นสะเทือนจึงต้องมีเสียงรบกวนต่ำ เพื่อให้การวัดเสียงมีความแม่นยำ LDS มีระบบทดสอบ Squeak & Rattle ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะ

ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

NVH Structural & Modal Testing
LDS มีชุดทดสอบความสั่นสะเทือนทางโครงสร้างที่เรียกว่า Modal Shaker ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่น มีแรงเครียดที่เกิดจากการสั่นน้อย ทำให้เกิดความแม่นยำในการทดสอบ อีกทั้งในการทดสอบ Modal Testing นั้น

Type 2240 Sound Level Meter

Type 2240 Sound Level Meter
Type 2240 is a very simple to use sound level meter, which complies with all the latest sound level meter standards. As an integrating-averaging sound level meter, it measures the equivalent, or average, sound pressure level Leq.

LAN-XI Notar™ เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลเสียงและความสั่นสะเทือนภาคสนาม

LAN-XI Notar™ Stand Alone Recorder
เป็นเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลเสียงและการสั่นแบบ Standalone Data Acquisition Unit ขนาด 51.2 kHz 6 แชนเนล สำหรับงานภาคสนาม พร้อมบันทึก Time data ของทุกแชนเนล

Machine diagnostic toolbox เครื่องวินิจฉัยความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

Machine Diagnostic Toolboxเครื่องวินิจฉัยความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรจาก Bruel&Kjaer ประกอบด้วยเครื่องวัดตระกูล PULSE multi-analyzer รุ่น 3560 ซึ่งมีรุ่นย่อยที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามจำนวนจุดวัดที่จำเป็น ตั้งแต่ 2,4 แชลเนลในรุ่น LAN-XI, 5 แชนแนลในรุ่น 3560B, 17 แชนแนลในรุ่น 3560C ขึ้นไปจนถึงเป็นร้อยๆ แชนแนลในรุ่น D และ E

Qualifier 7830, 7831

Qualifier 7830, 7831
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับ 2260 โดนเฉพาะ คำนวณค่า airborne, facade insulation ค่า RT 60 ออกรายงานได้หลายชนิด เช่น avevage decay curve, Sound reduction index