เสียง/การสั่น

วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

LDS รุ่น V555, V650, V721, และ V780 ขนาดแรงทดสอบต่ำ-ปานกลาง

Low-Medium Force Rangeเป็นระบบทดสอบอเนกประสงค์ ช่วงปรับความถี่ได้กว้าง แรงเขย่าสูง อัตราเร่งสูง เหมาะกับงานทดสอบทุกชนิด ทดสอบได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

  • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
  • ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน
  • ทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

LDS รุ่น V101, V201, V406/8, V450 และ V455 ขนาดแรงทดสอบต่ำ

Low Force Range
Shaker ขนาดแรงทดสอบต่ำ เหมาะสำหรับงานทดสอบ modal analysis ให้แรงพีคได้ดี ช่วงปรับความถี่การสั่นกว้าง

  • ตรวจวิเคราะห์ Modal and structural
  • ตรวจทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • การทดลองในห้องปฏิบัติการ (Lab)

ชุดทดสอบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งขนาดใหญ่

Packaging Test
LDS เป็นผู้นำระบบการทดสอบที่สามารถจำลองสภาวะการขนส่ง ที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น มีระบบทดสอบขนาดใหญ่ที่สามารถรับโหลดได้ถึง 6000 กิโลกรัม สามารถสั่นได้ถึง 6มิลลิเมตร ที่ความถี่ 5-20 Hz สำหรับการสั่นแบบ Sine และ 1.5 g ที่ความถี่สูงถึง 200Hz สำหรับการสั่นแบบ Random

ชุดทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Durability Test
ระบบทดสอบความสั่นสะเทือน LDS สามารถสร้างสภาวะการสั่นจำลองได้หลายรูปแบบ ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาทดสอบสามารถทนต่อสภาพการสั่นจำลองที่สร้างขึ้นได้ ก็หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้งานได้ หรือมีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้

ชุดทดสอบเสียงที่เกิดจากการสั่น กระทบ กระพือ เสียดสี ของชิ้นส่วน

Squeak and Rattle Test
ในการทดสอบเรื่องเสียงสั่นและเสียงรัว เนื่องจากต้องทำการวัดเสียงขณะที่ชิ้นตัวอย่างถูกสั่น ดังนั้นระบบทดสอบสั่นสะเทือนจึงต้องมีเสียงรบกวนต่ำ เพื่อให้การวัดเสียงมีความแม่นยำ LDS มีระบบทดสอบ Squeak & Rattle ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะ

ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

NVH Structural & Modal Testing
LDS มีชุดทดสอบความสั่นสะเทือนทางโครงสร้างที่เรียกว่า Modal Shaker ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่น มีแรงเครียดที่เกิดจากการสั่นน้อย ทำให้เกิดความแม่นยำในการทดสอบ อีกทั้งในการทดสอบ Modal Testing นั้น

LAN-XI Notar™ เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลเสียงและความสั่นสะเทือนภาคสนาม

LAN-XI Notar™ Stand Alone Recorder
เป็นเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลเสียงและการสั่นแบบ Standalone Data Acquisition Unit ขนาด 51.2 kHz 6 แชนเนล สำหรับงานภาคสนาม พร้อมบันทึก Time data ของทุกแชนเนล

Machine diagnostic toolbox เครื่องวินิจฉัยความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

Machine Diagnostic Toolboxเครื่องวินิจฉัยความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรจาก Bruel&Kjaer ประกอบด้วยเครื่องวัดตระกูล PULSE multi-analyzer รุ่น 3560 ซึ่งมีรุ่นย่อยที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามจำนวนจุดวัดที่จำเป็น ตั้งแต่ 2,4 แชลเนลในรุ่น LAN-XI, 5 แชนแนลในรุ่น 3560B, 17 แชนแนลในรุ่น 3560C ขึ้นไปจนถึงเป็นร้อยๆ แชนแนลในรุ่น D และ E

Qualifier 7830, 7831

Qualifier 7830, 7831
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับ 2260 โดนเฉพาะ คำนวณค่า airborne, facade insulation ค่า RT 60 ออกรายงานได้หลายชนิด เช่น avevage decay curve, Sound reduction index

Protector 7825

Protector 7825
Protector Type 7825
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับงานวิเคราะห์หลังการเก็บข้อมูลด้วย SLM และ Dose มิเตอร์ต่างๆ สำหรับงานอาชีวอนามัย พร้อมด้วย ความสามารถในการคำนวณผลการโยกย้ายบุคคลกับสถานที่ ทำงานต่างๆ เพื่อหาผลรวมของ Dose ไม่ให้เกินข้อกำหนดได้ ทำงานได้กับมิเตอร์ของ ทุกรุ่นที่มีพอร์ต RS-232