Sound/Vibration

วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

Bruel&Kjaer Type 2250 เครื่องวิเคราะห์เสียงระดับมืออาชีพ

Bruel&Kjaer Type 2250
2250 เป็นเครื่องวัดเสียงรุ่นใหม่ที่วัดค่าได้มาตรฐาน ICE 61672 ซึ่งมีแนวคิดให้เครื่องวัดเสียงทำงานได้โดยใช้มือเดียว ไม่ว่ามือเล็กหรือมือใหญ่ เนื่องจากออกแบบตัวเครื่องที่ทำให้จับง่าย กระชับมือ หน้าจอแบบ touchscreen ที่ปรับเปลี่ยนสีได้ตามแสงสว่าง

Modal testing system ชุดทดสอบคุณสมบัติด้านความสั่นสะเทือนของวัสดุ และโครงสร้างต่างๆ

Modal Testโครงสร้างต่างๆ หรือวัสดุใดๆ ต่างก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อความสั่นสะเทือนออกมาในสามรูปแบบคือ ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequencies), ค่าการหน่วง (Damping) และรูปร่างการสั่น (Mode shapes) ทั้งสามตัวแปรนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงปัญหาของโครงสร้างนั้นๆ

LDS รุ่น V800-V8 Series ขนาดแรงทดสอบปานกลาง

Medium Force Range
มีคุณสมบัติและความสามารถที่สูงขึ้น สำหรับงานวิจัยและพัฒนา งานตรวจสอบคุณภาพสินค้า สมรรถนะสูง ในงบประมาณที่ต่ำ

 • ตรวจรับรองชิ้นส่วนยานยนต์และระบบในรถยนต์
 • ทดสอบอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบอุปกรณ์การบินและการทหาร

LDS รุ่น V101, V201, V406/8, V450 และ V455 ขนาดแรงทดสอบต่ำ

Low Force Range
Shaker ขนาดแรงทดสอบต่ำ เหมาะสำหรับงานทดสอบ modal analysis ให้แรงพีคได้ดี ช่วงปรับความถี่การสั่นกว้าง

 • ตรวจวิเคราะห์ Modal and structural
 • ตรวจทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การทดลองในห้องปฏิบัติการ (Lab)

ชุดทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Durability Test
ระบบทดสอบความสั่นสะเทือน LDS สามารถสร้างสภาวะการสั่นจำลองได้หลายรูปแบบ ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาทดสอบสามารถทนต่อสภาพการสั่นจำลองที่สร้างขึ้นได้ ก็หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้งานได้ หรือมีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้

ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

NVH Structural & Modal Testing
LDS มีชุดทดสอบความสั่นสะเทือนทางโครงสร้างที่เรียกว่า Modal Shaker ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่น มีแรงเครียดที่เกิดจากการสั่นน้อย ทำให้เกิดความแม่นยำในการทดสอบ อีกทั้งในการทดสอบ Modal Testing นั้น

Protector 7825

Protector 7825
Protector Type 7825
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับงานวิเคราะห์หลังการเก็บข้อมูลด้วย SLM และ Dose มิเตอร์ต่างๆ สำหรับงานอาชีวอนามัย พร้อมด้วย ความสามารถในการคำนวณผลการโยกย้ายบุคคลกับสถานที่ ทำงานต่างๆ เพื่อหาผลรวมของ Dose ไม่ให้เกินข้อกำหนดได้ ทำงานได้กับมิเตอร์ของ ทุกรุ่นที่มีพอร์ต RS-232

Noise Explorer 7815

Bruel&Kjaer 7815
ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้อย่างง่าย สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลผลการวัดจาก SLM เพื่อเก็บรักษาและเรียกกลับ รวมถึงการออกรายงานบนวินโดวส์ สามารถแสดง Noise Mapping จากข้อมูลการวัดของ 2260 และ Sound intensity probe ได้ ทำงานได้กับ SLM ของ ที่มี RS-232 ทุกตัว

Pistonphone 4228

Bruel&Kjaer 4228
สำหรับงานสอบเทียบเครื่องวัดเสียงที่ใช้ไมโครโฟนตั้งแต่ 1/8 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว pistonphone นี้ ใช้การกำเนิดเสียงดัวยกลไกของลูกเบี้ยวและมอเตอร์ ที่ควบคุมรอบการหมุนโดยอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ความดังและความถี่เสียงที่มีความเที่ยงตรงสูง มาพร้อมกับบารอมิเตอร์สำหรับคำนวณค่าชดเชย

Bruel&Kjaer Type 2250 Light เครื่องวิเคราะห์เสียงแบบมือถือ

Bruel&Kjaer Type 2250 Light
2250 Light ออกแบบตามมาตรฐานนานาชาติ สำหรับวัดและวิเคราะห์เสียงแยกความถี่แบบ 1/3 Octave เหมาะสำหรับการวัดเสียงในงานสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, การวิเคราะห์เสียงของสินค้า, การหาแหล่งเสียง และการวิเคราะห์เพื่อการลดระดับเสียง

LDS รุ่น V9 ขนาดแรงทดสอบสูง

High Force Range
รุ่นแรงทดสอบสูง ทดสอบได้ต่อเนื่องระยะเวลานาน สำหรับงานวิจัยและงานทดสอบผลิตภัณฑ์ สมรรถนะสูงสุด ราคาไม่แพง เป็นรุ่นที่ปรับพารามิเตอร์ทดสอบได้มากที่สุด

 • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ใช้แรงสูงและเป็นเวลานาน
 • ทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การบินและการทหาร
 • ทดสอบแบบ shock pulse ที่ความถี่ต่ำๆ

LDS รุ่น V555, V650, V721, และ V780 ขนาดแรงทดสอบต่ำ-ปานกลาง

Low-Medium Force Rangeเป็นระบบทดสอบอเนกประสงค์ ช่วงปรับความถี่ได้กว้าง แรงเขย่าสูง อัตราเร่งสูง เหมาะกับงานทดสอบทุกชนิด ทดสอบได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

 • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
 • ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน
 • ทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชุดทดสอบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งขนาดใหญ่

Packaging Test
LDS เป็นผู้นำระบบการทดสอบที่สามารถจำลองสภาวะการขนส่ง ที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น มีระบบทดสอบขนาดใหญ่ที่สามารถรับโหลดได้ถึง 6000 กิโลกรัม สามารถสั่นได้ถึง 6มิลลิเมตร ที่ความถี่ 5-20 Hz สำหรับการสั่นแบบ Sine และ 1.5 g ที่ความถี่สูงถึง 200Hz สำหรับการสั่นแบบ Random

ชุดทดสอบเสียงที่เกิดจากการสั่น กระทบ กระพือ เสียดสี ของชิ้นส่วน

Squeak and Rattle Test
ในการทดสอบเรื่องเสียงสั่นและเสียงรัว เนื่องจากต้องทำการวัดเสียงขณะที่ชิ้นตัวอย่างถูกสั่น ดังนั้นระบบทดสอบสั่นสะเทือนจึงต้องมีเสียงรบกวนต่ำ เพื่อให้การวัดเสียงมีความแม่นยำ LDS มีระบบทดสอบ Squeak & Rattle ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะ

Qualifier 7830, 7831

Qualifier 7830, 7831
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับ 2260 โดนเฉพาะ คำนวณค่า airborne, facade insulation ค่า RT 60 ออกรายงานได้หลายชนิด เช่น avevage decay curve, Sound reduction index

Evaluator 7820, 7821

Bruel&Kjaer 7820-7821
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับงานประเมินเสียงรบกวนในชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์หลายรูปแบบ เช่น บันทึกและเล่นกลับเสียงจาก SLM, ดาวน์โหลดข้อมูลจาก SLM ทางโมเด็ม ฯลฯ

Hand Held Calibrator 4231

Bruel&Kjaer 4231
เป็นแหล่งกำเนิดความดังเสียงมาตรฐานขนาดกระเป๋า สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดเสียงทั่วๆ ไป ออกแบบมาสำหรับไมโครโฟนขนาด 1 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว และเมื่อเพิ่มอะแดปเตอร์จะรองรับไมโครโฟน 1/4 และ 1/8 นิ้วได้ด้วย

Mulifunction Acoustic Calibrator 4226

Bruel&Kjaer 4226
เป็นรุ่นพกพาสำหรับสอบเทียบ SLM, Dose มิเตอร์, ไมโครโฟน ฯลฯ สามารถจ่ายเสียงมาตรฐาน 3 ระดับความดัง ที่ความถี่ต่างๆ ตามการแบ่ง 1/1 octave ตั้งแต่ 31.5 Hz ถึง 16 kHz