อบรม/สัมมนา

เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ การแก้ปัญหาเครื่องจักรทำงานหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

Motor Overload

  • วันที่ 16 พฤษภาคม โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง
  • วันที่ 18 พฤษภาคม โรงแรม สระบุรี อินน์ จังหวัดสระบุรี
  • วันที่ 23 พฤษภาคม โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร
  • วันที่ 25 พฤษภาคม โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพฯ

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคาร (โซนตะวันตก)

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคารขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี หัวข้อ
การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุง เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในอาคาร
สำหรับลูกค้าในพื้นที่ นนทบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราขบุรี, เพชรบุรี
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์, นครปฐม

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคาร (โซนกรุงเทพฯส่วนกลาง)

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคารขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี หัวข้อ
การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุง เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในอาคาร
สำหรับลูกค้าในพื้นที่ กทม. ส่วนกลาง และปทุมธานี, บางนา, กิ่งแก้ว, สุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม The Emerald ถ.รัชดาภิเษก

เชิญร่วมงานสัมมนา และแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance)

CBM DAY 10 Years - Road To ReliabilityCBM DAY 10 Years “Road To Reliability”
โดยสถาบันไทย-เยอรมัน 23-24 กุมภาพันธ์ 2560
รวบรวมบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มากที่สุด และหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย และในงานนี้ยังรวมบริษัทชั้นนำทางด้านเครื่องมือในงาน CBM มาจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี (Exhibition) ไว้อีกด้วย

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (โซนภาคเหนือ)

Fluke Thermography Application/Report : 1จัดโดย บริษัท เอ็ม.ที. เค มารเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
กำหนดวันอบรม 29 มีนาคม 2560
สถานที่ฝึกอบรม โรงแรม ลำพูนวิล จ.ลำพูน
เปิดรับจำนวน 15 ท่าน

การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

Fluke 1586A Super-DAQ with DAQ-STAQ MultiplexerIndustrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)
วันทร์จันทร์ที่ 20 - วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.00 น.)
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ Process Instrumentation Part I : Measurement (Theory & Practice)

Process Instrumentation Part Iรุ่นที่ 63 : วันอังคารที่ 21 – วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
รับจำนวน 24 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81

การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 4

Industrial Cal Seminar(Industrial Instruments Calibration : Theory & Practice)

วันที่ 24-25 มีนาคม 2560 (วันศุกร์-วันเสาร์) ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถนนเทพลีลา รามคำแหง (รับจำนวนจำกัด 26 คนแรกที่ชำระเงินเท่านั้น)

ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฟรี

Dimension Calibration Level 2สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 2

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2560 จำนวน 12 ท่าน
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 12 ท่าน

**หมดเขต**เชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีขั้นสูงในงานเน็ตเวิร์กสมัยใหม่ พร้อมชมเครื่องมือรุ่นสุดยอดจาก NETSCOUT

Netscout showcase 2016NETSCOUT ขอเชิญร่วมงานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อแนะนำสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ในการมอนิเตอร์และตรวจค้นปัญหาระบบเน็ตเวิร์ก ทั้งระบบเคเบิ้ลและระบบไร้สาย และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
วันที่ : พฤหัสสบดีที่ 8 กันยายน 2559
เวลา : 10.00 น. - 15.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสัมมนา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด กรุงเทพฯ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย