อบรม/สัมมนา

อบรมสัมมนาเรื่่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

Industrial Instrument Calibrationวันที่จัด 16-17 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และห้องสัมมนา ชั้น 2 ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธินี สงไทย (083-0419097)

เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ Wire and Wireless performance validation and Troubleshooting

Wire and Wireless performance validation and Troubleshootingเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ Wire and Wireless performance validation and Troubleshooting
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Swissotel ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Holiday Inn Pattaya (สำหรับผู้ที่อยู่ จ. ชลบุรี ระยอง)
ปกติค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 600 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) รวม Coffer Break และอาหารกลางวัน

รอบใหม่ สัมมนา “Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop” 26 กันยา 60

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop"ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย" วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560, เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง Amaranth A โรงแรม Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport, กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ ช่าง/วิศวกร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ฯลฯ **เต็มแล้ว ปิดรับลงทะเบียน**

สัมมนา การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ รุ่นที่ 9

Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance
รุ่นที่ 9 : วันอังคารที่ 22 – วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
รับจำนวน 20 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81

งานสัมมนา “เทคนิคการหาแนวทางแก้ปัญหาด้านเสียงและการสั่นสะเทือนของสินค้า”

Measuretronix  SVEL KMUTNB August 2017วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 (ชั้น 9) โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในการสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เปิดรอบใหม่ สัมมนา “Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop” 24 สิงหา 60

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop"ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย" วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560, เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรม Tawaravadee Resort, ปราจีนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ ช่าง/วิศวกร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ฯลฯ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง(บางส่วน), ตะวันออกเฉียงเหนือ(บางส่วน), ภาคใต้(บางส่วน) ** เต็มแล้ว **

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop”

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop
"ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย" วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560, เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรม Pattana Golf Club & Resort, ชลบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ ช่าง/วิศวกร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ฯลฯ สำหรับผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา และภาคตะวันออก ** เต็มแล้ว **

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairing”

Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairingวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย-เยอรมัน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ครอบคลุมเนื้อหา หลักการวิเคราะห์หาจุดเสียบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Huntron Software Workstation การตรวจวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าด้วย Oscilloscope การ Rework อุปกรณ์บนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ -- เต็มแล้ว --

การอบรมเรื่อง การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

Machine Vibrationระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ค่าลงทะเบียน สมาชิก วสท. 4,300 บาท/ท่าน, ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,200 บาท/ท่าน, บุคคลทั่วไป 6,000 บาท/ท่าน

การอบรมเชิงวิศวกรรม "เทคนิคการวัดเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบ High Voltage จาก Partial Discharge"

High Voltage Partial Dischargeบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จัดการอบรมเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปฎิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบ High Voltage ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปป้องกัน ลดความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยจากปัญหาเรื่อง Partial Discharge ที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ท่านกำลังดูแลอยู่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด --เต็มแล้ว--