Seminar

การอบรมเชิงวิศวกรรม "เทคนิคการวัดเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบ High Voltage จาก Partial Discharge"

High Voltage Partial Dischargeบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จัดการอบรมเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปฎิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบ High Voltage ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปป้องกัน ลดความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยจากปัญหาเรื่อง Partial Discharge ที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ท่านกำลังดูแลอยู่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด --เต็มแล้ว--

เชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง “การวัดความชื้น, ก๊าซ CO2 และอื่นๆ ในอุตสาหกรรม”

Industrial Measurement of Humidity, Dew Point, CO2, Pressure and Moisture in Oilปิดรับลงทะเบียนแล้ว
Industrial Measurement of Humidity, Dew Point, CO2, Pressure and Moisture in Oil โดยผู้เชี่ยวชาญจาก VAISALA ประเทศฟินแลนด์ ณ ห้องธนบุรีบอลลูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 8:30 – 16:45 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคาร (โซนตะวันตก)

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคารขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี หัวข้อ
การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุง เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในอาคาร
สำหรับลูกค้าในพื้นที่ นนทบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราขบุรี, เพชรบุรี
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์, นครปฐม

เชิญร่วมงานสัมมนา และแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance)

CBM DAY 10 Years - Road To ReliabilityCBM DAY 10 Years “Road To Reliability”
โดยสถาบันไทย-เยอรมัน 23-24 กุมภาพันธ์ 2560
รวบรวมบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มากที่สุด และหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย และในงานนี้ยังรวมบริษัทชั้นนำทางด้านเครื่องมือในงาน CBM มาจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี (Exhibition) ไว้อีกด้วย

การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

Fluke 1586A Super-DAQ with DAQ-STAQ MultiplexerIndustrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)
วันทร์จันทร์ที่ 20 - วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.00 น.)
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 4

Industrial Cal Seminar(Industrial Instruments Calibration : Theory & Practice)

วันที่ 24-25 มีนาคม 2560 (วันศุกร์-วันเสาร์) ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถนนเทพลีลา รามคำแหง (รับจำนวนจำกัด 26 คนแรกที่ชำระเงินเท่านั้น)

เชิญร่วมอบรมสัมมนา การตรวจและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและ IT

household electrical appliances and IT
การอบรมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 - 16.30 น. การอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัด 15 ท่าน

เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ การแก้ปัญหาเครื่องจักรทำงานหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

Motor Overload

  • วันที่ 16 พฤษภาคม โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง
  • วันที่ 18 พฤษภาคม โรงแรม สระบุรี อินน์ จังหวัดสระบุรี
  • วันที่ 23 พฤษภาคม โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร
  • วันที่ 25 พฤษภาคม โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพฯ

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคาร (โซนกรุงเทพฯส่วนกลาง)

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคารขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี หัวข้อ
การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุง เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในอาคาร
สำหรับลูกค้าในพื้นที่ กทม. ส่วนกลาง และปทุมธานี, บางนา, กิ่งแก้ว, สุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม The Emerald ถ.รัชดาภิเษก

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (โซนภาคเหนือ)

Fluke Thermography Application/Report : 1จัดโดย บริษัท เอ็ม.ที. เค มารเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
กำหนดวันอบรม 29 มีนาคม 2560
สถานที่ฝึกอบรม โรงแรม ลำพูนวิล จ.ลำพูน
เปิดรับจำนวน 15 ท่าน

เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ Process Instrumentation Part I : Measurement (Theory & Practice)

Process Instrumentation Part Iรุ่นที่ 63 : วันอังคารที่ 21 – วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
รับจำนวน 24 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81

ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฟรี

Dimension Calibration Level 2สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 2

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2560 จำนวน 12 ท่าน
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 12 ท่าน