อบรม/สัมมนา

สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์กับมอเตอร์ยุค 4.0”

62-05-23_S_Fluke_4_0.jpg หัวข้อสัมมนา
◌ หลักการและรูปแบบการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
◌ การตรวจวัดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเพื่องานซ่อมบำรุงและการประหยัดพลังงาน
◌ การวัดปัญหาระบบไฟฟ้าของ Motor & Drive (MDA)
◌ ปัญหาหลักด้านเครื่องจักรกลหมุน (Mechanic)
◌ ปัญหาการตรวจหาความร้อนในระบบไฟฟ้า (TI) และวิธีแก้ไข

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงวิศวกรรม "เทคนิคการวัดเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบ High Voltage จาก Partial Discharge"

High Voltage Partial Dischargeการอบรมเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปฎิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับระบบ High Voltage ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปป้องกัน ลดความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยจากปัญหาเรื่อง Partial Discharge ที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ท่านกำลังดูแลอยู่

วัน : พุธ 15 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Level 2 Infrared Certification Course in Thailand 2019

Level 2 Infrared Certification Course บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Fluke Corporation และ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรมระดับสูงขึ้น คือ Level 2 Infrared Certificate ในประเทศไทย

วันที่ : จันทร์ที่ 23-26 ธันวาคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Level 1 Infrared Certification Course in Thailand 2019

Level 1 Infrared Certification Course บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Fluke Corporation และ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรม Level 1 Infrared Certificate ในประเทศไทย

วันที่ : อังคารที่ 17-20 ธันวาคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2019)

TiTraining_DSC07727.jpg หัวข้อ
◌ กลไกการถ่ายเทความร้อนที่ความจำเป็นต่อการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในระบบต่างๆ
◌ การแผ่รังสีของวัสดุที่มาของอุณหภูมิที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการวัด
◌ การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
◌ การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น
◌ การทำรายงานภาพ Smartview Software

วันที่ : มี 4 รุ่น/ปี
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ฟรี!! อบรม “การทดสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน”

62-01-29_S_Metrel_Seaward.jpg ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายแต่ก็มีอันตรายมากมายเช่นกัน สามารถทำอันตรายคนถึงตายได้ หรือทำลายทรัพย์สินให้เสียหาย เช่น ไฟไหม้อุปกรณ์เสียหาย อันตรายที่เกิดขึ้นมาจาก 2 ส่วนหลัก คือ ระบบไฟฟ้าไม่ดีไม่ได้มาตรฐาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น มีส่วนเสื่อมเสีย มีไฟฟ้ารั่วมาดูดคนใช้งาน

วันที่ : อังคารที่ 29 มกราคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

สัมมนา "การประยุกต์ใช้งานเครื่องวัดและทดสอบสมัยใหม่จาก GW Instek"

ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากและเป็นตัวหลักหนึ่งที่ขับเคลื่อนโลกไปสู่ยุค 4.0 ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ ระบบประหยัดพลังงาน จึงทำให้เครื่องมือตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทดสอบทางไฟฟ้า ต่างก็มีการปรับความสามารถให้สูงขึ้น มีฟังก์ชันหลากหลายหน้าที่ ช่วยในการวิเคราะห์ง่ายขึ้น กะทัดรัดขึ้น
วัน : พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : ห้อง แกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

สัมมนา “การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาคาร โซลาร์รูฟท็อปและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า”

61-10-11_S_Metrel_Seaward_Gossen.jpg การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะมากขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในระหว่างการติดตั้งและระหว่างการใช้งานนั่นคือความปลอดภัย
วัน : พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
สถานที่ : ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Seminar on BK Connect NEW Measurement & Analysis platform.

61-09-28_S_on_BK_Connect_B_K.jpg NEW MEASUREMENT AND ANALYSIS PLATFORM.
We are pleased to announce a 1-day seminar on Bruel & Kjaer BK Connect by Mr.Ole Thorhauge
Date : 28 September 2018 (Friday)
Venue : The Grand Fourwings Srinakarin 1

สัมมนา "การตรวจคุณภาพและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT สำหรับสายการผลิต"

61-09-27_S_GW.jpg หัวข้อ : o การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบและทดลองใช้เครื่องทดสอบ Safety เครื่องใช้ไฟฟ้า
o การใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าต่างๆ อย่างถูกต้อง
o และมีภาคปฏิบัติการใช้งานและเทคโนโลยีเครื่องวัด
วัน : พฤ. 27 กันยายน 2561
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด