Seminar

เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ การแก้ปัญหาเครื่องจักรทำงานหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

Motor Overload

 • วันที่ 16 พฤษภาคม โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง
 • วันที่ 18 พฤษภาคม โรงแรม สระบุรี อินน์ จังหวัดสระบุรี
 • วันที่ 23 พฤษภาคม โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร
 • วันที่ 25 พฤษภาคม โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพฯ

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2017)

Fluke Thermography Application/Report : 1หัวข้อหลัก

 • กลไกการถ่ายเทความร้อนและการแพ่รังสีของวัสดุ
 • การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
 • การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น
 • การทำรายงานภาพ Smartview Software

Level 2 Infrared Certification Course in Thailand 2017

Level 2 Infrared Certification Course 2017บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรมระดับสูงขึ้น คือ Level 2 Infrared Certificate ในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560

อบรมสัมมนาด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดและการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมโดย สสท. เดือนพฤษภาคม 2560

Industrial Instrument Calibration

 • การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11
 • การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์
 • การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ รุ่นที่ 86
 • การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม รุ่นที่ 46
 • Process Instrumentation Part I : Measurement รุ่นที่ 64

Level 1 Infrared Certification Course in Thailand 2017

Level 1 Infrared Certification Courseบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรม Level 1 Infrared Certificate ขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 นี้