Seminar

อบรมสัมมนาด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบในงานอุตสาหกรรมโดย สสท. เดือนพฤศจิกายน 2560

Industrial Instrument Calibration

 • การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ศุกร์ที่ 3 - เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
 • Process Instrumentation Part I : Measurement อังคารที่ 7 - เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
 • การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จันทร์ที่ 13 - อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 • การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม อังคารที่ 28 - พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

อบรมสัมมนาเรื่่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

Industrial Instrument Calibrationวันที่จัด 16-17 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด และห้องสัมมนา ชั้น 2 ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธินี สงไทย (083-0419097)

รอบใหม่ สัมมนา “Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop” 26 กันยา 60

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop"ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย" วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560, เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง Amaranth A โรงแรม Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport, กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ ช่าง/วิศวกร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ฯลฯ **เต็มแล้ว ปิดรับลงทะเบียน**

Level 2 Infrared Certification Course in Thailand 2017

Level 2 Infrared Certification Course 2017บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรมระดับสูงขึ้น คือ Level 2 Infrared Certificate ในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560

Level 1 Infrared Certification Course in Thailand 2017

Level 1 Infrared Certification Courseบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรม Level 1 Infrared Certificate ขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 นี้

สัมมนา การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ รุ่นที่ 9

Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance
รุ่นที่ 9 : วันอังคารที่ 22 – วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
รับจำนวน 20 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81

เปิดรอบใหม่ สัมมนา “Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop” 24 สิงหา 60

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop"ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย" วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560, เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรม Tawaravadee Resort, ปราจีนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ ช่าง/วิศวกร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ฯลฯ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง(บางส่วน), ตะวันออกเฉียงเหนือ(บางส่วน), ภาคใต้(บางส่วน) ** เต็มแล้ว **

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairing”

Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairingวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย-เยอรมัน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ครอบคลุมเนื้อหา หลักการวิเคราะห์หาจุดเสียบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Huntron Software Workstation การตรวจวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าด้วย Oscilloscope การ Rework อุปกรณ์บนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ -- เต็มแล้ว --

การอบรมเรื่อง การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

Machine Vibrationระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ค่าลงทะเบียน สมาชิก วสท. 4,300 บาท/ท่าน, ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,200 บาท/ท่าน, บุคคลทั่วไป 6,000 บาท/ท่าน

เชิญร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "การตรวจและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT"

Home appliance and IT safety testingการตรวจและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT และการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบ, ทดลองใช้เครื่องทดสอบ Safety เครื่องใช้ไฟฟ้า วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

เชิญร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (รอบ 17-18 ตุลา 60)

Industrial Instrument CalibrationIndustrial Instrument Calibration
วันที่จัด วันอังคารที่ 17 - วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจำนวน 24 ท่าน สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ DTX Cable Analyzer Workshop

DTX Cable Analyzer Workshop

 • รอบที่ 3 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
 • รอบที่ 4 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 5 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมชััน 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรม 321 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2017)

Fluke Thermography Application/Report : 1หัวข้อหลัก

 • กลไกการถ่ายเทความร้อนและการแพ่รังสีของวัสดุ
 • การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
 • การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น
 • การทำรายงานภาพ Smartview Software

เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ Wire and Wireless performance validation and Troubleshooting

Wire and Wireless performance validation and Troubleshootingเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ Wire and Wireless performance validation and Troubleshooting
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Swissotel ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Holiday Inn Pattaya (สำหรับผู้ที่อยู่ จ. ชลบุรี ระยอง)
ปกติค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 600 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) รวม Coffer Break และอาหารกลางวัน

งานสัมมนา “เทคนิคการหาแนวทางแก้ปัญหาด้านเสียงและการสั่นสะเทือนของสินค้า”

Measuretronix SVEL KMUTNB August 2017วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 (ชั้น 9) โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในการสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop”

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop
"ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย" วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560, เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรม Pattana Golf Club & Resort, ชลบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ ช่าง/วิศวกร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ฯลฯ สำหรับผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา และภาคตะวันออก ** เต็มแล้ว **

อบรมสัมมนาด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดและการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมโดย สสท. เดือนกรกฏา-สิงหา 2560

Industrial Instrument Calibration

 • การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม รุ่นที่ 50 พุธที่ 26 - พฤหัสที่ 27 กรกฏาคม 2560
 • การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 12 อังคารที่ 1 - พุธที่ 2 สิงหาคม 2560
 • การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ รุ่นที่ 9 อังคารที่ 22 - พุธที่ 23 สิงหาคม 2560

การอบรมเชิงวิศวกรรม "เทคนิคการวัดเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบ High Voltage จาก Partial Discharge"

High Voltage Partial Dischargeบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จัดการอบรมเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปฎิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบ High Voltage ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปป้องกัน ลดความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยจากปัญหาเรื่อง Partial Discharge ที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ท่านกำลังดูแลอยู่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด --เต็มแล้ว--