Seminar

สัมมนา การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ รุ่นที่ 9

Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance
รุ่นที่ 9 : วันอังคารที่ 22 – วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
รับจำนวน 20 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81

งานสัมมนา “เทคนิคการหาแนวทางแก้ปัญหาด้านเสียงและการสั่นสะเทือนของสินค้า”

Measuretronix SVEL KMUTNB August 2017วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 (ชั้น 9) โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในการสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านผู้ใดสนใจโปรดสำรองที่นั่งด่วน เพราะรับจำนวนจำกัด

อบรมสัมมนาด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดและการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมโดย สสท. เดือนกรกฏา-สิงหา 2560

Industrial Instrument Calibration

 • การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม รุ่นที่ 50 พุธที่ 26 - พฤหัสที่ 27 กรกฏาคม 2560
 • การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 12 อังคารที่ 1 - พุธที่ 2 สิงหาคม 2560
 • การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ รุ่นที่ 9 อังคารที่ 22 - พุธที่ 23 สิงหาคม 2560

Level 1 Infrared Certification Course in Thailand 2017

Level 1 Infrared Certification Courseบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรม Level 1 Infrared Certificate ขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 นี้

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ DTX Cable Analyzer Workshop

DTX Cable Analyzer Workshop

 • รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
 • รอบที่ 2 วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
 • รอบที่ 3 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
 • รอบที่ 4 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 5 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมชััน 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรม 321 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เปิดรอบใหม่ สัมมนา “Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop” 24 สิงหา 60

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop"ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย" วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560, เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรม Tawaravadee Resort, ปราจีนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ ช่าง/วิศวกร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ฯลฯ สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง(บางส่วน), ตะวันออกเฉียงเหนือ(บางส่วน), ภาคใต้(บางส่วน) ** เต็มแล้ว **

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2017)

Fluke Thermography Application/Report : 1หัวข้อหลัก

 • กลไกการถ่ายเทความร้อนและการแพ่รังสีของวัสดุ
 • การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
 • การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น
 • การทำรายงานภาพ Smartview Software

Level 2 Infrared Certification Course in Thailand 2017

Level 2 Infrared Certification Course 2017บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรมระดับสูงขึ้น คือ Level 2 Infrared Certificate ในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560