อบรม/สัมมนา

ฟรี!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Process Instruments Calibration Workshop”

Process Instruments Calibration Workshop เนื่องจากเครื่องมือวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมต้องมีคุณภาพการวัดที่เที่ยงตรงได้มาตรฐาน จึงจะสามารถทำให้โรงงานผลิตสินค้าได้ดีมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมเหล่านี้จึงเป็นการประกันคุณภาพวิธีหนึ่ง
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ขอเรียนเชิญสัมมนา "การตรวจวัดสภาพระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย"

หัวข้อสัมมนา
1. ปัญหา Power Quality ที่ไม่ดีส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน เสถียรภาพในการทำงานและอันตรายทางไฟฟ้าอย่างไรและตรวจวัดอย่างไร
2. การเลือกใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนในการบำรุงคาดการณ์
3. การประยุกต์ใช้เทคนิค Vibration และ Ultrasound สำหรับการวางแผนซ่อมบำรุง

วันพฤที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลำพูล วิลล์, จ.ลำพูน

ฟรี!! อบรม “การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า”

metrel_61-02-28.jpg คุณทราบหรือไม่ว่า... การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงาน
ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่เพียงแค่ช่างไฟฟ้าเท่านั้นที่มีความสามารถทดสอบได้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิค ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

สัมมนา “การตรวจวัดและประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุง”

61-05-15_Seminar_Fluke.jpg หัวข้อสัมมนา
◌ ความแตกต่างของ Digital Multimeter ระดับมืออาชีพ เรื่องที่หลายคนยังไม่รู้
◌ ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ดี ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน เสถียรภาพในการทำงาน และอันตรายทางไฟฟ้าอย่างไร และจะตรวจวัดอย่างไร
◌ การเลือกใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
◌ การบำรุงรักษาเครี่องจักรด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือน

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ฟรี!! อบรม “Electronics Board Diagnostic & Repair Seminar with demonstration”

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการวิเคราะห์ตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทักษะการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับช่าง หรือวิศวกรในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับเครื่องมือจริง
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ห้องถาวรอุษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ DTX Cable Analyzer Workshop 2018

DTX Cable Analyzer Workshop

  • รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
  • รอบที่ 2 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
  • รอบที่ 3 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
  • รอบที่ 4 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

  ณ ห้องประชุมชััน 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด ค่าใช้จ่ายในการอบรม 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Level 2 Infrared Certification Course in Thailand 2018

Level 2 Infrared Certification Course 2017บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรมระดับสูงขึ้น คือ Level 2 Infrared Certificate ในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ

Level 1 Infrared Certification Course in Thailand 2018

Level 1 Infrared Certification Courseบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรม Level 1 Infrared Certificate ขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2018)

TiTraining_DSC07727.jpg หัวข้อหลัก

 • กลไกการถ่ายเทความร้อนและการแพ่รังสีของวัสดุ
 • การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
 • การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น
 • การทำรายงานภาพ Smartview Software

สัมมนาเชิงวิชาการ “Electrical System Testing for Safety & Maintenance”

l_System_Testing_for_Safety___Maintenance___.jpg “การวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย”
ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาดังกล่าวที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งงานด้านอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งความปลอดภัยของบุคคลากรและการเกิดไฟไหม้ ซึ่งหากขาดการดูแลระบบไฟฟ้าหรือมีการตรวจสอบอย่างไม่เหมาะสมอาจมีปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง การหยุดกระบวนการผลิตแบบกะทันหัน ความร้อนที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ และปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานตามมาก็ได้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.45 น. ณ ห้อง เอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรม Asia Airport, กรุงเทพมหานคร