อบรม/สัมมนา

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2021)

TiTraining_DSC07727.jpg หัวข้อ
◌ กลไกการถ่ายเทความร้อนที่ความจำเป็นต่อการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในระบบต่างๆ
◌ การแผ่รังสีของวัสดุที่มาของอุณหภูมิที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการวัด
◌ การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
◌ การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น
◌ การทำรายงานภาพ Smartview Software

วันที่ : มี 4 รุ่น/ปี
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Level 2 Infrared Certification Course in Thailand 2020

Level 2 Infrared Certification Course บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Fluke Corporation และ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรมระดับสูงขึ้น คือ Level 2 Infrared Certificate ในประเทศไทย

วันที่ : 16-20 พ.ย. 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Level 1 Infrared Certification Course in Thailand 2020

Level 1 Infrared Certification Course บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Fluke Corporation และ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรม Level 1 Infrared Certificate ในประเทศไทย

วันที่ : 9-13 พ.ย. 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Testing & Troubleshooting CCTV Copper Cabling Networks

63-08-11_MSPOE_with_Cameras.png ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบปัจจุบันนั้น ระบบกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวันของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับภาพเคลื่อนไหวและรักษาความปลอดภัยในที่ชุมนุมชน การควบคุมและอนุญาตบุคคลเข้ามาในอาคาร ไปจนถึงการตรวจวัดอุณหภูมิที่ผ่านเข้าออก ดังนั้นการติดตั้งระบบ CCTV ที่ถูกต้องจึงเป็นหัวใจสำคัญของการวางโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

เริ่ม: วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 13.30-15.00 น.
ช่องทาง: สัมมนาออนไลน์ (WebEX)

สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ของตู้จ่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า”

2020-02-06_ES_S_0.jpg หัวข้อสัมมนา
1. ภาพรวมการตรวจวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่องานซ่อมบำรุงและความปลอดภัย
2. การตรวจวัดเพื่องานซ่อมบำรุงที่ตู้ไฟฟ้า MDB
3. การตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าด้วยภาพความร้อน Partial Discharge
4. เทคนิคการตรวจวัดปัญหาไฟฟ้า เครื่องกลและค้นหาลมรั่วด้วย Ultrasonic

วัน : วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ : ณ โรงแรม บางกอก ชฎา (กรุงเทพฯ) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เบียงก้า

การอบรมเชิงวิศวกรรม "เทคนิคการวัดเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบ High Voltage จาก Partial Discharge"

High Voltage Partial Dischargeการอบรมเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปฎิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับระบบ High Voltage ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปป้องกัน ลดความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยจากปัญหาเรื่อง Partial Discharge ที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ท่านกำลังดูแลอยู่

วัน : พุธ 15 พฤษภาคม 2563
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ฟรี!! อบรม “Measurement Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairing”

ion_Electronics_Board_Diagnostic___Repairing.jpg เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการวิเคราะห์ตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทักษะการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับช่าง หรือวิศวกรในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับเครื่องมือจริง

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
สถานที่ : ณ ห้อง Earth 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

สัมมนา “How to troubleshoot Wired & Wireless networks & troubleshooting tools”

62-07-23_S_netAlly.jpg หัวข้อสัมมนา
1. Wi-Fi Network Troubleshooting
2. PoE Troubleshooting
3. Troubleshooting Wire
4. Hand On Workshop

สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์กับมอเตอร์ยุค 4.0”

62-05-23_S_Fluke_4_0.jpg หัวข้อสัมมนา
◌ หลักการและรูปแบบการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
◌ การตรวจวัดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเพื่องานซ่อมบำรุงและการประหยัดพลังงาน
◌ การวัดปัญหาระบบไฟฟ้าของ Motor & Drive (MDA)
◌ ปัญหาหลักด้านเครื่องจักรกลหมุน (Mechanic)
◌ ปัญหาการตรวจหาความร้อนในระบบไฟฟ้า (TI) และวิธีแก้ไข

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ยุค 4.0”

62_Fluke-6.jpg 1. การตรวจวัดและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ) สาเหตุของเครื่องจักรเสียหาย
2. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดิน ในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า
3. Digital Multimeter ที่ไม่ง่ายอย่างที่คิด
4. การซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือน
5. การวิเคราะห์ปัญหางานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ด้วยภาพความร้อน
6. การตรวจวัดระบบไฟฟ้ากำลังและระบบปรับความเร็วมอเตอร์ (Inverter)