อุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดและทดสอบอุตสาหกรรม

METRAHIT CAL Pack แพคเกจแคลลิเบรเตอร์และมัลติมิเตอร์สำหรับงานสอบเทียบทางไฟฟ้า

METRAHIT_CAL_PACK.png ชุดแพคเกจ METRAHIT CAL Pack ประกอบด้วย
o METRAHIT CAL แคลลิเบรเตอร์สำหรับงานสอบเทียบทางไฟฟ้า
o METRAHIT AM XTRA ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับวัดค่าทางไฟฟ้า

METRAclip 87 All in One Power Clamp Meter

METRAclip_87.png วัดแรงดันไฟฟ้าและวัดกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง AC/DC วัดค่ากำลังไฟฟ้าและ Power Factor

METRAmax 12 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน (BASIC TRMS Multimeter)

METRAmax_12.png ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังกชันการใช้งานเพียบ

METRALINE DMM16 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน

METRALINE_16_-2.jpg ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชันการใช้งานเพียบ

METRALINE DMM15 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน

METRALINE_15.jpg ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังกชันการใช้งานเพียบ

METRAHIT WORLD ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน (BASIC TRMS Multimeter)

METRAHIT_WORLD.png ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชั่นการใช้งานเพียบ

METRAHIT 2+ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน (BASIC TRMS Multimeter)

METRAHIT_2_.jpg ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชั่นการใช้งานเพียบ

METRAHIT A Series METRAHIT OUTDOOR

METRAHIT_OUTDOOR.jpg ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานทรหดภาคสนาม ฟังกชันการใช้งานครบ ตัวเครื่อง IP65 ป้องกันฝุ่นและน้ำ