อุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดและทดสอบอุตสาหกรรม

MD 9030 TRMS General Purpose Digital Multimeter

MD_9030.png วัดแรงดัน AC (TRMS), DC สูงสุด 1000 V สูงสุด 10 A, วัดกระแส AC/DC สูงสุด 2000 µA มาตรฐานความปลอดภัยระดับ CAT III / 600 V และ CAT III / 300 V

METRAHIT CAL Pack แพคเกจแคลลิเบรเตอร์และมัลติมิเตอร์สำหรับงานสอบเทียบทางไฟฟ้า

METRAHIT_CAL_PACK.png ชุดแพคเกจ METRAHIT CAL Pack ประกอบด้วย
o METRAHIT CAL แคลลิเบรเตอร์สำหรับงานสอบเทียบทางไฟฟ้า
o METRAHIT AM XTRA ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับวัดค่าทางไฟฟ้า

METRAclip 87 All in One Power Clamp Meter

METRAclip_87.png วัดแรงดันไฟฟ้าและวัดกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง AC/DC วัดค่ากำลังไฟฟ้าและ Power Factor

METRAmax 12 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน (BASIC TRMS Multimeter)

METRAmax_12.png ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังกชันการใช้งานเพียบ

METRALINE DMM16 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน

METRALINE_16_-2.jpg ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชันการใช้งานเพียบ

METRALINE DMM15 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน

METRALINE_15.jpg ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังกชันการใช้งานเพียบ

METRAHIT WORLD ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพื้นฐาน (BASIC TRMS Multimeter)

METRAHIT_WORLD.png ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานพื้นฐาน ราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชั่นการใช้งานเพียบ