อุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดและทดสอบอุตสาหกรรม

Fluke 2042 เครื่องตรวจหาสายเคเบิ้ล อเนกประสงค์

Fluke 2042 เป็นเครื่องค้นหาสายเคเบิ้ลที่อยู่ในผนังหรือใต้พื้น ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถหาตำแหน่งของฟิวส์/เบรกเกอร์ในวงจร ตรวจสอบจุดที่สายเคเบิ้ลขาดหรือลัดวงจร สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ในตัว

Fluke i2000-3000s Flex แคลมป์ยืดหยุ่น สำหรับวัดกระแสสูงมาก

Fluke i2000-3000s
เป็นแคลมป์วัดกระแสได้สูงมากถึง 2,000 แอมป์ AC และ 3,000 แอมป์ AC ตามลำดับ ใช้งานร่วมกับ DMM, Recorder, Data Logger, Power Quality Analyzers หรือ ออสซิลโลสโคป

Fluke i310s โพรบวัดกระแส AC/DC สำหรับสโคป

Fluke i310S
ใช้เทคโนโลยี Hall Effect ในการวัดกระแสได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ สำหรับต่อใช้งานร่วมกับออสซิลโลสโคปและเครื่องเรคอร์เดอร์ สามารถตรวจวัดกระแสได้อย่างแม่นยำ

HMK-15 เครื่องสอบเทียบความชื้น

HMK-15
สอบเทียบ Probe และ Transmitter
ไม่ต้องใช้ภาคจ่ายไฟภายนอก
สะดวกใช้ทั้งในห้อง Lab และนอกสถานที่
ใช้สารละลายเกลืออิ่มตัว เที่ยงตรง ใช้งานง่าย

MMT-318 เครื่องวัดความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

MMT-318
เฝ้าตรวจปริมาณความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดเวลา
แสดงค่า Water Activity โดยตรง หรือแสดง ppm ก็ได้
มี Alarm Option
มาพร้อม NIST Certificate

DMT-346 Dewpoint Transmitter อุณหภูมิสูงมาก

DMT-346
สำหรับอุณหภูมิ 140 - 350 ?C
มีตัวลดอุณหภูมิก๊าซในตัว
ไม่ต้องบำรุงรักษาระบบลดอุณหภูมิก๊าซ
แม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยี DRYCAP
วัดโดยตรงกับก๊าซ ไม่มี Sampling Unit

PTB-330 เครื่องวัดความดันบรรยากาศ ระดับโปรเฟสชันนัล

PTB-330 ออกแบบมาสำหรับงานระดับสูง เช่น งานอุตุนิยมวิทยา, งานด้านการบิน, ห้องแล็บ และงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ มีช่วงวัดที่กว้างมาก ความแม่นยำสูง

MMT-330 Series เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบ Transmitter ในน้ำมัน

MMT-330
สามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นของน้ำมันได้หลายชนิด เช่น น้ำมันพืช น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
ใช้วัดแบบต่อเนื่อง และใช้เป็นตัวควบคุมได้

GM-70 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์แบบมือถือ

GM-70
ใช้วัดสุ่มตัวอย่างก๊าซ
ประกอบด้วย ตัวอ่านค่า(กลาง) และโพรบวัด แบบมือถือ(ซ้าย) และแบบปั๊มป์(ขวา)
มีช่วงวัดที่กว้าง ใช้งานง่าย แสดงผลตัวเลขและกราฟิก
เหมาะสำหรับงานภาคสนาม