อุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดและทดสอบอุตสาหกรรม

Pomona ขั้วต่อและอะแดปเตอร์วิดีโอ

สำหรับใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกล้องวิดีโอ, สวิตชิ่ง, เครื่องบันทึกวิดีโอ, เครื่องปรับแต่งสัญญาณ, เครื่องส่ง เลือกใช้ตามขนาดความถี่สูงสุดที่ใช้งาน

Pomona ออดิโอคอนเน็กเตอร์และอะแดปเตอร์

Pomona XLR 5109
ขั้วต่อในงานออดิโอ สำหรับไมโครโฟน, ลำโพง, เครื่องขยายเสียง, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องปรับแต่งเสียง อุปกรณ์สวิตชิ่ง การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

Pomona สายโพรบสำหรับออสซิลโลสโคป และอุปกรณ์เสริม

Pomona-5800A
สายโพรบสำหรับออสซิลโลสโคปสำหรับเชื่อมต่อกับวงจรที่กำลังทดสอบ ออกแบบมาให้เชื่อมต่อสัญญาณได้อย่างเที่ยงตรง

Pomona ชุดวัดทดสอบขนาดไมโคร SMD

Pomona 72902-2
ชุดปลายวัดทดสอบสำหรับุปกรณ์ขนาดไมโคร SMD สำหรับงานตรวจวัดและทดสอบแผงวงจรสมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กมากๆ

Pomona ปากคีบและคลิป

ปากคีบและคลิป ใช้จับอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อวงจรแบบชั่วคราว ในแผงวงจรหรือขั้วต่อต่างๆ มักใช้ในงานต้นแบบ งานทดสอบ หรือการตรวจซ่อม

Pomona ชุดคิตและอุปกรณ์เสริมสำหรับ DMM

Pomona-6343
สำหรับการต่อสัญญาณไปยังอินพุตของ DMM มีให้เลือกตามระดับแรงดันที่ใช้ ความต้องการด้านความละเอียด และขนาดของขั้วเสียบ

Pomona กล่องอเนกประสงค์มีฝาปิด

Pomona 3754
กล่องอเนกประสงค์มีฝาปิด ใช้ยึดประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะงาน หรือการผลิตจำนวนไม่มาก เช่นงานต้นแบบ งานวิจัย งานแก้ไขดัดแปลง

Pomona บานานาปลั๊กและแจ็ก

บานานาปลั๊ก ใช้เชื่อมต่อไฟฟ้า dc และสัญญาณความถี่ต่ำ เช่น เครื่องจ่ายไฟ และมัลติมิเตอร์แบบมาตรฐานทั่วไป ใช้กับแรงดันไม่เกิน 33 โวลต์

Pomona ขั้วต่อคอนเน็กเตอร์ต่างๆ และอะแดปเตอร์

Pomona 6782
ขั้วต่อหรือคอนเน็กเตอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างระบบย่อยๆ ของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของคอนเน็กเตอร์ที่เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับความถี่สูงสุดที่ส่งผ่าน ส่วนอะแดปเตอร์ใช้เชื่อมต่อระหว่างโคแอกเซียลที่มีคอนเน็กเตอร์ต่างชนิดกัน

Pomona สายโคแอกเซียลและอุปกรณ์ประกอบ

Pomona 2249-C
สายโคแอกเซียลที่ใช้งานร่วมกับออสซิสโลสโคป, ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์, เครื่องส่ง, สายอากาศ, Test Fixtures และระบบต่างๆในงานอิเล็กทรอนิกส์