อุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดและทดสอบอุตสาหกรรม

Fluke 1502 เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน

Fluke 1502
เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับงานสอบเทียบสำหรับงานสนาม ซึ่งเครื่องวัดนี้สามารถแสดงผลได้ถึงทศนิยม 3 ตำแหน่ง หรือ 0.001°C

Fluke 1529 เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน HART SCIENTIFIC 1529 (CHUB- E4 )

Fluke 1529
เป็นเทอร์โมมิเตอร์ความสามารถสูง มีคุณลักษณะพิเศษมากมาย เหมาะสำหรับงานวิจัย และ ห้องสอบเทียบที่ต้องการสอบเทียบงานจำนวนหลายตัวพร้อมกัน ซึ่งเครื่องวัดนี้สามารถแสดงผล และ สามารถเลือกชนิดของอินพุทได้หลายแบบตามลักษณะงานที่ใช้

Fluke 3125 Surface Probe Calibrator

Fluke 3125
จ่ายอุณหภูมิมาตรฐาน 35°C ถึง 400°C ความแม่นยำ 0.5°C ที่ 200°C, +-10°C ที่ 400°C
ความละเอียด 0.01°C มีค่า Stabillity +-0.2°C ที่ 300°C และ +-0.3°C ที่ 400°C
มีใบรับรองการสอบเทียบจาำำกผู้ผลิตพร้อม

Fluke 1760 เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าระดับ Class-A

Fluke 1760
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจาก Fluke เป็นเครื่องมือสำหรับหาสาเหตุของปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส ที่ยากต่อการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชนิดอื่น มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลได้ยาวนาน พร้อมซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน

Fluke 43B เครื่องวิเคราะห์ Power Harmonic มัลติมิเตอร์ และสโคป

Fluke 43B
วัดและวิเคราะห์ได้ทั้งเฟสเดียว และ 3 เฟส (Balance)
บันทึกค่า sag & swell ได้ ทั้งแรงดันและกระแสตลอด 24 ชั่วโมง ละเอียดชนิดลูกคลื่นต่อลูกคลื่น
วัดและดูค่าฮาร์โมนิกส์ได้ถึงลำดับที่ 51 ทั้งของแรงดัน กระแส และกำลัง

Fluke CO-205 ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซ

Fluke CO-205
ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างกาซ มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเก็บตัวอย่างกาซ (อากาศ) ครบถ้วน สำหรับใช้กับเครื่องมือตรวจวัดเกี่ยวกับกาซของ Fluke ทุกตัว

Fluke CO-220 เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

Fluke CO-220
วัดปริมาณกาซคาร์บอนมอน็อกไซด์ ตั้งแต่ 0 ถึง 1000 ppm พร้อมเสียงเตือนถี่ขึ้นเมื่อระดับคาร์บอนมอน็อกไซด์สูงขึ้น ใช้สำหรับการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซอันตราย เหมาะอย่างยิ่งกับการตรวจวัดในพื้นที่ที่อาจเกิดการสะสมของกาซคาร์บอนมอน็อกไซด์ได้

Fluke 983 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ

Fluke 983
เครื่องนับอนุภาคในอากาศ (Atmuspheric Particle Counter) ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือระดับผู้เชี่ยวชาญในงานควบคุมอุณหภูมิห้อง, การระบายอากาศ และการปรับอากาศ รวมถึงงานควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร

Fluke 922 เครื่องวัดการไหลของอากาศ

Fluke 922
เครื่องมือตรวจวัดอากาศชนิดมือถือ ขนาดกระทัดรัด ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย แต่มีความสามารถสูง สำหรับงานตรวจวัดอากาศและการตรวจวินิจฉัยภาคสนาม รวมความสามารถในการวัดผลต่างความดัน, ความเร็วอากาศ และอัตราการไหล ใว้ในเครื่องเดียว

Fluke 561 เครื่องวัดอุณหภูมิ ทู-อิน-วัน วัดได้ทั้ง IR และเทอร์โมคัปเปิ้ล สำหรับงาน HVAC/R

Fluke 561
Fluke 561 HVACPro เครื่องวัดอุณหภูมิ ทู-อิน-วัน
วัดได้ทั้ง IR และเทอร์โมคับเปิ้ล สำหรับงาน HVAC/R
สามารถใช้กับเทอร์โมคัปเปิ้ลแบบ K มาตรฐานทั่วไปได้