อุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดและทดสอบอุตสาหกรรม

MM70 เครื่องมือวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันชนิดพกพา

Vaisala MM70
Vaisala MM70 เป็นเครื่องมือวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันชนิดพกพา มีความแม่นยำสูง อ่านค่าได้ต่อเนื่อง สามารถทราบค่าปริมาณน้ำในน้ำมันได้เลยโดยไม่ต้องนำตัวอย่างน้ำมันไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัดมีความเสถียรและเชื่อถือได้ในระยะยาว

BK Precision 310 ดิจิตอลมิลลิโอห์มมิเตอร์

ิิBK Precision 310

วัดค่ามิลลิโอห์มในแบบ 4 สาย เคลวิน
มาตรฐาน IEC/EN61010-1 / CE
อุปกรณ์มาตรฐาน : สายวัดเคลวิน 4 สาย, สายสะพายและแบตเตอรี่

SoundCTRL ซอฟต์แวร์จัดเก็บและวิเคราะห์ด้วยพ็อกเก็ตพีซี

SoundCTRL Data Acquisition
SoundCTRL เป็นโปรแกรมบนพีซีสำหรับวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลทดสอบอัลตร้าซาวด์ โดยการติดตั้งใน PDA (Pocket PC) แล้วเชื่อมต่อเข้ากับ UL101 เพื่อการบันทึกข้อมูล ซึ่งในขณะทำการบันทึก ระดับสัญญาณจะถูกแสดงที่หน้าจอ PDA ทันที

InCTRL ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และทำรายงานผ่านเวบ

InCTRL Reporting & Analysis
InCTRL เป็นโปรแกรมใช้งานผ่านหน้าเวบ (web-based) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบอัลตร้าซาวด์และจัดทำรายงาน โดยผู้ใช้จะทำการตั้งค่าจุดทดสอบของแต่ละตำแหน่งเพื่อทำการเก็บค่าการวัดตามการสุ่มแต่ละครั้ง แต่ละจุดจะมีระดับอ้างอิงที่หากค่าที่สุ่มสูงกว่า จะมีอีเมล์แจ้งเตือนหรือให้หมุนโทรศัพท์ไปยังผู้รับที่กำหนด

PowerBeam 300 จานรวมสัญญาณเพิ่มระยะตรวจวัดอัลตร้าซาวด์

PowerBeam 300
PowerBeam 300 เป็นอุปกรณ์เสริมของ UL101 สำหรับเพิ่มระยะการตรวจวัดอัลตร้าซาวด์ได้ไกลขึ้น ด้วยจานรวมสัญญาณรูปพาราโบลิค ช่วยให้ UL101 มีระยะตรวจวัดเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 300 ฟุต หรือ 100 เมตร

CTRL UL101 เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์

CTRL UL101 Ultrasound Detector
เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์จากการรั่ว ของความดัน, สุญญากาศ และไฟฟ้าแรงสูง
CTRL UL101 เป็นเครื่องมือตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (non-destructive) ขนาดมือถือ ที่ใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์สำหรับงานซ่อมบำรุงแบบคาดการณ์ล่วงหน้า, งานตรวจซ่อม, งานด้านความปลอดภัย และงานควบคุมคุณภาพ

Silvertronic ADK ชุดคิตสายวัดสำหรับงานตรวจซ่อมรถยนต์

ADK Automotive Diagnostic Kit
ชุดสายวัดคุณภาพสูงจาก Silvertronic สำหรับใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์, อู่ซ่อม, ศูนย์บริการและศูนย์ฝึกอบรม ผู้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ และผู้ที่ต้องการตรวจวัดวงจรไฟฟ้าในรถยนต์

PSilvertronic Pair Back Probing Probes

Pair Back Probing Probes Part No. 134313
A pair of slim back probing probes, these incorporate a 'spring steel' prod which allows greater flexibility and less damage when attempting to override the rubber seal on some connectors.

Silvertronic Deluxe Automotive Kit

Deluxe Automotive Kit 131483
Each Deluxe Kit Contains:-

  • 2 Pairs of Silicone Insulated Test Leads
  • 1 Pair of Couplers, used in connecting a pair of test leads thus getting a far greater reach
  • 1 Pair of Full Insulated Crocodile Clips
  • ...