สอบเทียบ

เครื่องมือสอบเทียบ และความเที่ยงตรงสูง

QuadTech 1910/1920 1 MHz LCR Meter

QuadTech 1910/1920 1 MHz LCR Meter

 • 20 Hz to 1 MHz Frequency Range (27,000 Possible Frequency Options
 • 0.1% Basic Measurement Accuracy
 • Measures 15 Impedance Parameters, DC Resistance, Voltage and Current
 • 1910 Internal DC Bias Current, Programmable from 0 to 1 A
 • 1920 Internal DC Bias Voltage, Programmable from 0 to 2 V

GenRad 1693 Precision Impedance Bridge

GenRad 1693 Precision Impedance Bridge

 • The world's standard for AC Resistance, Low Frequency Inductance and Capacitance measurement in a metrology environment
 • 0.02% Measurement Accuracy and +/- 0.0001 Df
 • Programmable Frequency 12 Hz - 200 kHz
 • 11 Impedance Parameters

QuadTech 7600 Plus Precision LCR Meter

QuadTech 7600 Plus Precision LCR Meter

 • Measures 14 Impedance Parameters (2 simultaneously)
 • 0.05% Basic Measurement Accuracy
 • Programmable Frequencies from 10Hz to 2MHz
 • AC Test Voltage Programmable from 20mV to 5V
 • DC Bias Voltage, 2V Internal or 0 to 200V External

Pressurements P5515 ปั๊มเปรียบเทียบความดันแบบไฮดรอลิค

Pressurements P5515
เป็นปั๊มไฮดรอลิคใช้สำหรับตรวจสอบการวัดความดันของอุปกรณ์โดยเปรียบเทียบกับตัววัดความดันมาตรฐานอ้างอิง (Master Guage) ทดสอบความดันได้ถึงสูงถึง 20,000 psi ใช้กับของเหลวได้หลายชนิด มีความสามารถหลายอย่างเช่นเดียวกับ deadweight testers

Pressurements P3100 และ P3200 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักไฮดรอลิค ชนิดทำงานด้วยนำมัน และชนิดทำงานด้วยน้ำ

Pressurements P3100 and P3200
P3100 ทำงานด้วยน้ำมัน และ P3200 ทำงานด้วยน้ำ มีให้เลือกทั้งชนิดลูกสูบไฮดรอลิคเดี่ยว และแบบลูกสูบคู่เพื่อเพิ่มช่วงความดัน มีหน่วยความดันทั้ง psi, bar, kgf/cm², และ MPa ความเที่ยงตรงสูง ใช้งานง่าย รวดเร็ว มีปั๊มโยกมือเพิ่มความดันทีละมากๆ และก้านหมุนแบบสกรูปรับละเอียด

Pressurements P3031 และ P3032 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักนิวเมติก

Pressurements P3031 and P3032
P3031 และ P3032 ทำงานด้วยแก็ส และหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ชิ้นส่วนลูกสูบและกระบอกสูบ เพื่อลดผลกระทบจากการปนเปื้อนหรือสภาพแวดล้อมการทำงาน ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าเครื่องที่ใช้แก็สความดันสูงทั่วไป แรงดันของแก็สกระทำต่อลูกสูบที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันโดนตรง จึงไม่กระทบต่อความแม่นยำ

Pressurements P3000 เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุ้มน้ำหนักนิวเมติก

Pressurements P3000
เป็นรุ่นอเนกประสงค์ สอบเทียบได้ตั้งแต่สุญญากาศ 1-30 inHg (0.03-1 bar) และความดัน 3-500 psi (0.2-35 bar) ในเครื่องเดียว ความแม่นยำสูงระดับ Secondary Standard ใช้งานง่าย มีวาล์วเลือกโหมดสุญญากาศหรือโหมดความดัน โดยไม่ต้องสลับลูกสูบ

Pressurements M3800 Series เครื่องสอบเทียบความดันสูงแบบตุ้มน้ำหนักไฮดรอลิค

Pressurements M3800 Series
M3800 Series มีความแม่นยำและเชื่อถือได้สูง ใช้งานได้ง่าย สอบเทียบอุปกรณ์ความดันสูงได้แทบทุกชนิด ทั้ง transducers, transmitters, gauges, pressure switches หรือเครื่องสอบเทียบอื่น ความดัน 30,000, 40,000 และ 60,000 psi ตามลำดับ ความแม่นยำ 0.02% หรือ 0.015%

Ruska 2456 เครื่องอ่านค่าความดันสอบเทียบ

Ruska 2456
เป็นเครื่องอ่านค่าและบันทึกพารามิเตอร์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติในขณะสอบเทียบความดัน เช่น อุณหภูมิของตัว piston, ตำแหน่งลอย, อัตราจม, ความหนาแน่นอากาศ, ความเป็นสุญญากาศ และตัวแปรอื่นๆ มีรุ่น Dual Channel สำหรับทำ Piston Gauge Crossfloat

Ruska 7750i เครื่องสอบเทียบระบบวัดอากาศในอากาศยาน

Ruska 7750i
เป็นเครื่องควบคุมความดันอากาศอัตโนมัติ สำหรับการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ต่างๆในห้องนักบิน เข่น ระบบประมวลผลข้อมูลอากาศ (air data computer - ADC), ตัววัดระดับความสูง, ตัววัดความเร็ว, ตัววัดการไต่ระดับ, ตัววัดความดันในห้องนักบิน และอื่นๆ มีความเที่ยงตรงสูงถึง 0.005%