สอบเทียบ

เครื่องมือสอบเทียบ และความเที่ยงตรงสูง

GenRad 1404 Series Primary Standard Capacitors

GenRad 1404 Series Primary Standard Capacitors
The GenRad 1404 Series standard capacitors are the standard of choice in metrology labs, and still used today by standards bodies around the world.

HRRS-5 kV & 10 kV Series - High Resistance Decade Box

HRRS-5 kV & 10 kV Series
The High Resistance, 5kV & 10 kV Decade Box (HRRS-5kV, HRRS-10kV) is a family of high voltage decade boxes that answers the need for calibration and working high resistance decade standards that go up to 10 TΩ.

HRRS Series High Resistance Decade Box

HRRS Series High Resistance Decade Box
The HRRS Series employs state-of-the-art precision resistors of various types for high accuracy, high stability, and low temperature and voltage coefficients. The standard models offer a choice of one to seven decades.

HPRS Series High Power Resistance Decade Box

HPRS Series High Power Resistance Decade Box
The HPRS Series resistance decade boxes employ state-of-the-art precision resistors of various types for high accuracy, high stability, and low temperature and power coefficients of- resistance.

HATS-Y Series High Resistance Transfer Standard

HATS-Y Series High Resistance Transfer Standard
Precise transfer measurements up to 1,110 MΩ relative to a single 10 kΩ resistance standard can be obtained with the esi SR1050 High-Resistance Transfer Standards.

HATS-LR Low Resistance Transfer Standard

HATS-LR Low Resistance Transfer Standard
The HATS-LR resistance transfer standards consist of 12 equal resistance steps. These steps are available in increments of 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, and 100 kΩ.

Fluke 2700G เกจวัดความดันอ้างอิงสำหรับงานสอบเทียบ

Fluke 2700G Series Reference Pressure Gauges
เกจวัดความดันรุ่นใหม่ Fluke 2700G เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน เช่น เกจวัดความดัน, ทรานสมิตเตอร์, ทรานสดิวเซอร์ และสวิตช์ความดัน นอกจากนั้นยังใช้ตรวจสอบมาตรฐาน หรือใช้วัดความดันพร้อมเก็บค่าที่อ่านได้ (Data Logging)

Fluke 9190A เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิเย็นจัดสำหรับงานภาคสนาม

Fluke 9190A Ultra-Cool Field Metrology Well
เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิต่ำมากสำหรับงานภาคสนาม ความแม่นยำสูง เสถียรภาพทางอุณหภูมิดีเยี่ยม ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานเภสัชกรรม, ชีวการแพทย์ และการแปรรูปอาหาร ที่ต้องการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่บังคับ

QuadTech 1910/1920 1 MHz LCR Meter

QuadTech 1910/1920 1 MHz LCR Meter

  • 20 Hz to 1 MHz Frequency Range (27,000 Possible Frequency Options
  • 0.1% Basic Measurement Accuracy
  • Measures 15 Impedance Parameters, DC Resistance, Voltage and Current
  • 1910 Internal DC Bias Current, Programmable from 0 to 1 A
  • 1920 Internal DC Bias Voltage, Programmable from 0 to 2 V

GenRad 1693 Precision Impedance Bridge

GenRad 1693 Precision Impedance Bridge

  • The world's standard for AC Resistance, Low Frequency Inductance and Capacitance measurement in a metrology environment
  • 0.02% Measurement Accuracy and +/- 0.0001 Df
  • Programmable Frequency 12 Hz - 200 kHz
  • 11 Impedance Parameters