สอบเทียบ

เครื่องมือสอบเทียบ และความเที่ยงตรงสูง

Cropico CR Calibrator Resistors

Cropico CR Calibrator ResistorsHigh accuracy cost effective 4 terminal calibration resistor

 • 100µΩ to 100kΩ
 • High Accuracy ±0.02%
 • Long Term Stability < ±0.01%
 • Low Capacitance and Low Inductance Design

Cropico MTS Milliohmmeter Test Resistance Standard

Cropico MTS Milliohmmeter Test Resistance StandardMilliohmmeter with 4 terminal test standard and +/- full scale values

 • True 4 terminal measurement
 • 1mΩ to 400kΩ
 • ±0.1% Uncertainty/20°C
 • Polarity Reversal Switch

Cropico DO5000CS Calibration Resistance Standard

Cropico DO5000CS Calibration Resistance StandardCalibration Standard for the DO5000 digital microhmmeter

 • True 4 terminal measurement
 • 3mΩ to 30kΩ
 • ±0.1% Accuracy
 • Current range adjustment upto 10A

Fluke 2638A Hydra Series III เครื่องบันทึกข้อมูลอเนกประสงค์ เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในตัว

2638A Hydra Series III
Fluke 2638A Hydra Series III เป็นเครื่องเก็บบันทึกข้อมูลอะนาล็อกขนาด 67 แชนเนล แบบพกพาใช้งานได้โดยลำพัง ที่สามารถวัดและบันทึกค่า แรงดัน dc และ ac, กระแส dc และ ac, ความต้านทาน, ความถี่, RTD, เทอร์โมคัปเปื้ล และเทอร์มิสเตอร์

GenRad 1531-AB, 1538-A Stroboscope

GenRad 1531-AB Stroboscope GenRad 1538-A Stroboscope
The GenRad 1531-AB and 1538-A Strobotac electronic stroboscope is a small portable flashing-light source used to measure the speed of fast-moving devices or to produce the optical effect of stopping or slowing down high-speed motion for observation.

GenRad 1689 Precision Impedance (LCR) Meter

GenRad 1689 Precision Impedance (LCR) Meter
The GenRad 1689 Precision Impedance Meter gives you the best performance for your most demanding applications whether they be production test, incoming inspection, component design and evaluation, process monitoring or dielectric measurement.

LOM-510A Micro-Ohmmeter

LOM-510A Micro-Ohmmeter
The LOM-510A Micro-Ohmmeter is a dedicated low resistance meter, useful wherever there is a need for measuring very low values of resistance. The LOM-510A utilize 4 terminal connections, when measuring resistances below 1 ohm.

SCA Series Capacitance Standard

SCA Series Capacitance Standard
The SCA Standard Capacitor series are highly stable cost-effective capacitance standards with low temperature coefficient, low losses and a wide range of values of 1 pF - 10,000 µF.