เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

IMT PF-300V เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ (Ventilator Analyzer)

Rigel PF-300 Gas Flow  Analyzerเป็นเครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Analyzer) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ

IMT CITREX H4 Set เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ และเครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์

Rigel Citrex Hand-Held All-In-One Gas Flow Analyserเป็นเครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Analyzer) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ

IMT PF-300VA, OR-703 เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจและทดสอบเครื่องรมยาสลบทางการแพทย์

Rigel OR-703 Multi Gas  Analyzerใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจและทดสอบเครื่องรมยาสลบทางการแพทย์ (Ventilator and Anesthesia Analyzer or Gas Indicator) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณของสารสลบทางการแพทย์ ได้

IMT SmartLung อุปกรณ์จำลองระบบหายใจ

IMT SmartLung Test Lungs
เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลและความดันของแก๊ส ที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย

Rigel Med eKit ชุดสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่

Rigel Med eKit
Rigel Med eKit เป็นการรวบรวมเครื่องสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ มารวมไว้ในกระเป๋าแบบล้อเลื่อนที่พร้อมเคลื่อนที่ โดยมีเครื่องสอบเทียบประเภทต่างๆ ผู้สอบเทียบสามารถจัดทำ check list ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่อง สามารถออกภาคสนาม (Field Calibration) ได้พร้อมทุกเวลา

RIGEL เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

Rigel Biomedical Test EquipmentRIGEL เป็นผู้ผลิตเครื่องมือสอบเทียบทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน IEC 60601 & IEC 62353 ที่มีประสบการณ์ยาวนาน 44 ปี ได้รับรางวัล The Queen’s Award ในปี 2012 รับประกันในคุณภาพและความเชื่อมั่น

โดยมี บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อีกไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดและทดสอบใหม่ด้านการแพทย์ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของเมเชอร์โทรนิกซ์ จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพ และบริการหลังการขาย