เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

Rigel SP-SIM เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดทางการแพทย์

Rigel SP-SIM SpO2 Simulator
เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดง เพื่อสอบเทียบเครื่อง Pulse Oximeter โดยเครื่องจะจำลองสัญญาณปริมาณออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ

Rigel UNI-SIM เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์ (Vital Sign Simulator)

Rigel UNI-SIM Vital Signs Simulator
เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เพื่อสอบเทียบเครื่อง Pulse Oximeter โดยเครื่องจะจำลองสัญญาณปริมาณออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ โดยการใส่ Pulse Oximeter เข้ากับ Finger Probe ของเครื่อง

Rigel BP-SIM เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตทางการแพทย์

Rigel BP-SIM NIBP Simulator
เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) ที่เป็นความดันโลหิต เพื่อทดสอบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบภายนอกร่างกาย (Noninvasive Blood Pressure) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แบบที่ถือได้เพียงมือเดียว

Rigel 333 เครื่องสอบเทียบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Rigel 333  ECG Patient Simulator
เป็นเครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้หลายรูปแบบเพื่อสอบเทียบเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ทางการแพทย์ Rigel 333 มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชั่นการสอบเทียบเพื่อตอบสนองความต้องการการสอบเทียบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

Rigel Uni-Pulse เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจทางการแพทย์ (Defibrillator Analyzer)

Rigel Uni-Pulse Defibrillator Analyzer

  1. เป็นเครื่องมือใช้สำหรับทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) ซึ่งสามารถสอบเทียบได้ทั้ง Mono-phasic, Bi-phasic, Standard and Pulsating waveform
  2. ทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ หรือทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED (Automatic External Defibrillator)

Rigel 344 เครื่องสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ แบบ 3 in 1

Rigel 344 Defibrillator/Pacemaker Analyser/ECG Arrhythmia Simulator
เป็นเครื่องมือใช้สำหรับสอบเทียบแบบ “Three in one” ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ (Pacemaker) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

Rigel Uni-Therm เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องตัดจี้ทางการแพทย์ (Electrosurgical Analyzer)

Rigel Uni-Therm High Current Electrosurgical Analyzer
เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Unit) ซึ่งสามารถทดสอบเครื่องตัดจี้ทางการแพทย์ได้ทั้งแบบโมโนโพลาร์หรือขั้วเดียว (Mono-polar) หรือสองขั้วหรือไบโพลาร์ (Bi-polar)

Rigel Multi-Flo เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดทางการแพทย์

Rigel Multi-Flo Infusion Pump Analyzer
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำทางการแพทย์ (Infusion Pump)

IMT PF-300V เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ (Ventilator Analyzer)

Rigel PF-300 Gas Flow  Analyzerเป็นเครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Analyzer) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ

IMT CITREX H4 Set เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ และเครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์

Rigel Citrex Hand-Held All-In-One Gas Flow Analyserเป็นเครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Analyzer) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ