เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

BC Biomedical USP-50SP เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical USP-50SP Ultrasound Power Analyzer

 • ความละเอียด 50 mW ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • สามารถวัดค่าพลังงานได้ทั้งแบบพัลซ์ และแบบต่อเนื่อง
 • การแสดงผลแบบตัวเลข แสดงค่าในหน่วยกรัมและวัตต์
 • มีฟังก์ชั่น automatic zero & stabilization
 • รองรับการสอบเทียบด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

BC Biomedical 41433 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

BC Biomedical 41433 Gas Flow Analyzerเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ดังนี้

 1. อัตราการไหล (Flow)
 2. ปริมาตร (Volume)
 3. แรงดัน (Pressure)
 4. อุณหภูมิ (Temperature)

BC Biomedical ILT74 เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

BC Biomedical ILT74 Phototheraphy Radiometer
เครื่องวัดประสิทธิภาพของการส่องไฟในการรักษาหรือบำบัดทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง

 1. ย่านวัดพลังงาน 1 – 1,999 µW/cm2/nm or 1 – 199.9 µW/cm2/nm
 2. วัดความยาวคลื่นแสง 425 -475 nanometer

Olympic W22+Type B22 เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

Olympic W22+Type B22 Phototheraphy Radiometer
เครื่องวัดประสิทธิภาพของการส่องไฟในการรักษาหรือบำบัดทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง

 1. ย่านวัดพลังงาน 0.1 – 150.0 micro watt per square centimeter per nenometer
 2. วัดความยาวคลื่นแสง 425 -475 nanometer

Rigel Safe Test 60 เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบพื้นฐาน

Rigel Safe Test 60 Electrical Medical Safety Analyzer
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) มีฟังก์ชั่นคีย์สำหรับรองรับการทดสอบแบบ Simple Test ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา

ความรู้เกี่ยวกับการวัด Indoor ENVironmental Quality

ความรู้เกี่ยวกับการวัด Indoor ENVironmental Qualityการวัด Indoor ENVironmental Quality ด้วยเครื่องวัดของ METREL
Indoor ENVironmental Quality (IEQ) นั้นก็คือการวัดหรือประเมินค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในอาคาร ซึ่งได้แก่ คุณภาพอากาศ air quality, การหมุนเวียนระบายอากาศ ventilation, อุณหภูมิที่สบาย thermal comfort, แสงสว่าง lighting และความดังของเสียงรบกวน noise.

Metrel MI 6201 Multinorm : เครื่องวัดสภาพแวดล้อมหลายพารามิเตอร์และวัดเสียง

Metrel MI 6201 Multinormรวมเครื่องวัดสภาพแวดล้อมหลายพารามิเตอร์และเครื่องวัดเสียงเข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว มี 3 รุ่นย่อย

 • MI6201PR ได้ SLM class1 + Full ISO certificate of calibration
 • MI6201EU ได้ SLM class2 + Full ISO certificate of calibration
 • MI6201ST ได้ SLM class2 + Certificate of calibration ธรรมดา

Rigel 288+ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบมืออาชีพ

Rigel 288+ Electrical Safety Analyzer
รองรับการจัดการ asset management การทดสอบแบบ auto sequence ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนาม บันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง มีรายงานตามมาตรฐานสากล IEC60601-1, IEC62353, AAMI, NFPA 991

Rigel 62353+ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบมืออาชีพ

Rigel 62353+ Electrical Safety Analyser
เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการทดสอบได้หลายมาตรฐาน โดยเฉพาะ มาตรฐาน EN/IEC 62353 ใช้ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น Earth Continuity, Insulation, Direct Leakage Measurement

Rigel PULS-R เครื่องจำลองสัญญาณค่าออกซิเจนในเลือด

Rigel PULS-R SpO2 Finger Simulator
เป็นนิ้วจำลองของผู้ป่วยที่ปล่อยสัญญาณเทียมค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ที่ระดับ 30 % ถึง 100% และค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 30 ถึง 300 ครั้งต่อนาที สามารถสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดงได้หลายรูปแบบ