เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

IMT CITREX H4 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

IMT CITREX H4 Gas Flow Analyzer IMT รุ่น CITREX H4 เป็นเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ อัตราการไหล, ปริมาตร, แรงดัน, อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณออกซิเจน

BC Biomedical UPM-DT-1PA เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical UPM-DT-1PA Ultrasound Power Analyzerเครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อการบำบัดทางกายภาพทางการแพทย์

 • ค่าความละเอียดไม่เกิน 2 mW
 • ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • การแสดงผล Display/Uncertainty 0.002 W
 • ย่านความถี่ 0.5 – 10 MHz
 • ขนาดหัวอัลตร้าซาวด์ < 4 ½”

BC Biomedical UPM-DT-10PA เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical UPM-DT-10PA Ultrasound Power Analyzerเครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อการบำบัดทางกายภาพทางการแพทย์

 • ค่าความละเอียดไม่เกิน 20 mW
 • ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • การแสดงผล Display/Uncertainty 0.02 W
 • ย่านความถี่ 0.5 – 10 MHz
 • ขนาดหัวอัลตร้าซาวด์ < 4 ½”

BC Biomedical USP-50SP เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical USP-50SP Ultrasound Power Analyzer

 • ความละเอียด 50 mW ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • สามารถวัดค่าพลังงานได้ทั้งแบบพัลซ์ และแบบต่อเนื่อง
 • การแสดงผลแบบตัวเลข แสดงค่าในหน่วยกรัมและวัตต์
 • มีฟังก์ชั่น automatic zero & stabilization
 • รองรับการสอบเทียบด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

BC Biomedical 41433 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

BC Biomedical 41433 Gas Flow Analyzerเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ดังนี้

 1. อัตราการไหล (Flow)
 2. ปริมาตร (Volume)
 3. แรงดัน (Pressure)
 4. อุณหภูมิ (Temperature)

BC Biomedical ILT74 เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

BC Biomedical ILT74 Phototheraphy Radiometer
เครื่องวัดประสิทธิภาพของการส่องไฟในการรักษาหรือบำบัดทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง

 1. ย่านวัดพลังงาน 1 – 1,999 µW/cm2/nm or 1 – 199.9 µW/cm2/nm
 2. วัดความยาวคลื่นแสง 425 -475 nanometer

Olympic W22+Type B22 เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

Olympic W22+Type B22 Phototheraphy Radiometer
เครื่องวัดประสิทธิภาพของการส่องไฟในการรักษาหรือบำบัดทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง

 1. ย่านวัดพลังงาน 0.1 – 150.0 micro watt per square centimeter per nenometer
 2. วัดความยาวคลื่นแสง 425 -475 nanometer

Rigel 288+ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบมืออาชีพ

Rigel 288+ Electrical Safety Analyzer
รองรับการจัดการ asset management การทดสอบแบบ auto sequence ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนาม บันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง มีรายงานตามมาตรฐานสากล IEC60601-1, IEC62353, AAMI, NFPA 991

Rigel 62353+ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบมืออาชีพ

Rigel 62353+ Electrical Safety Analyser
เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการทดสอบได้หลายมาตรฐาน โดยเฉพาะ มาตรฐาน EN/IEC 62353 ใช้ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น Earth Continuity, Insulation, Direct Leakage Measurement

Rigel PULS-R เครื่องจำลองสัญญาณค่าออกซิเจนในเลือด

Rigel PULS-R SpO2 Finger Simulator
เป็นนิ้วจำลองของผู้ป่วยที่ปล่อยสัญญาณเทียมค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ที่ระดับ 30 % ถึง 100% และค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 30 ถึง 300 ครั้งต่อนาที สามารถสร้างสัญญาณเทียมของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดงได้หลายรูปแบบ