เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

IMT CITREX H4 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

IMT CITREX H4 Gas Flow Analyzer IMT รุ่น CITREX H4 เป็นเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ อัตราการไหล, ปริมาตร, แรงดัน, อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณออกซิเจน

BC Biomedical UPM-DT-1PA เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical UPM-DT-1PA Ultrasound Power Analyzerเครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อการบำบัดทางกายภาพทางการแพทย์

 • ค่าความละเอียดไม่เกิน 2 mW
 • ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • การแสดงผล Display/Uncertainty 0.002 W
 • ย่านความถี่ 0.5 – 10 MHz
 • ขนาดหัวอัลตร้าซาวด์ < 4 ½”

BC Biomedical UPM-DT-10PA เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical UPM-DT-10PA Ultrasound Power Analyzerเครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อการบำบัดทางกายภาพทางการแพทย์

 • ค่าความละเอียดไม่เกิน 20 mW
 • ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • การแสดงผล Display/Uncertainty 0.02 W
 • ย่านความถี่ 0.5 – 10 MHz
 • ขนาดหัวอัลตร้าซาวด์ < 4 ½”

BC Biomedical USP-50SP เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical USP-50SP Ultrasound Power Analyzer

 • ความละเอียด 50 mW ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • สามารถวัดค่าพลังงานได้ทั้งแบบพัลซ์ และแบบต่อเนื่อง
 • การแสดงผลแบบตัวเลข แสดงค่าในหน่วยกรัมและวัตต์
 • มีฟังก์ชั่น automatic zero & stabilization
 • รองรับการสอบเทียบด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

BC Biomedical 41433 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

BC Biomedical 41433 Gas Flow Analyzerเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ดังนี้

 1. อัตราการไหล (Flow)
 2. ปริมาตร (Volume)
 3. แรงดัน (Pressure)
 4. อุณหภูมิ (Temperature)

BC Biomedical ILT74 เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

BC Biomedical ILT74 Phototheraphy Radiometer
เครื่องวัดประสิทธิภาพของการส่องไฟในการรักษาหรือบำบัดทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง

 1. ย่านวัดพลังงาน 1 – 1,999 µW/cm2/nm or 1 – 199.9 µW/cm2/nm
 2. วัดความยาวคลื่นแสง 425 -475 nanometer

Olympic W22+Type B22 เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

Olympic W22+Type B22 Phototheraphy Radiometer
เครื่องวัดประสิทธิภาพของการส่องไฟในการรักษาหรือบำบัดทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง

 1. ย่านวัดพลังงาน 0.1 – 150.0 micro watt per square centimeter per nenometer
 2. วัดความยาวคลื่นแสง 425 -475 nanometer

Rigel Safe Test 60 เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบพื้นฐาน

Rigel Safe Test 60 Electrical Medical Safety Analyzer
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) มีฟังก์ชั่นคีย์สำหรับรองรับการทดสอบแบบ Simple Test ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา

ความรู้เกี่ยวกับการวัด Indoor ENVironmental Quality

ความรู้เกี่ยวกับการวัด Indoor ENVironmental Qualityการวัด Indoor ENVironmental Quality ด้วยเครื่องวัดของ METREL
Indoor ENVironmental Quality (IEQ) นั้นก็คือการวัดหรือประเมินค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในอาคาร ซึ่งได้แก่ คุณภาพอากาศ air quality, การหมุนเวียนระบายอากาศ ventilation, อุณหภูมิที่สบาย thermal comfort, แสงสว่าง lighting และความดังของเสียงรบกวน noise.

Metrel MI 6201 Multinorm : เครื่องวัดสภาพแวดล้อมหลายพารามิเตอร์และวัดเสียง

Metrel MI 6201 Multinormรวมเครื่องวัดสภาพแวดล้อมหลายพารามิเตอร์และเครื่องวัดเสียงเข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว มี 3 รุ่นย่อย

 • MI6201PR ได้ SLM class1 + Full ISO certificate of calibration
 • MI6201EU ได้ SLM class2 + Full ISO certificate of calibration
 • MI6201ST ได้ SLM class2 + Certificate of calibration ธรรมดา