เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

BC Biomedical Z-200 เครื่องวัดกลิ่นและไอระเหยของกลูตาอัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde)

Z-200 Gluteraldehyde Monitor

  • เป็นเครื่องวัดกลิ่นและไอระเหยของกลูตาอัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde)
  • เป็นเครื่องวัดก๊าซที่มีความสามารถในการวัดที่เป็นไปตามความต้องการของมาตรฐาน OSHA
  • มีความสามารถในการวัดแบบ time weight, average (TWA), short term exposure limit (STEL)
  • แสดงผลการวัดเป็นตัวเลข
  • ใช้เซ็นเซอร์แบบ electrochemical
  • ย่านวัดก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ 0 to 30 ppm

BC Biomedical 410 เครื่องทดสอบเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ Multi-Purpose Accreditation

BC Biomedical 410 - Multi-Purpose Accreditation
เครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ใช้วินิจฉัยโรคทางการแพทย์หรือทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงสะท้อนให้เกิดภาพ ซึ่งสามารถตรวจ เนื้อเยื่อ อวัยวะ เซลล์ต่างๆทำให้เห็นได้ถึง ความปกติและความผิดปกติ

BC Biomedical 408 เครื่องทดสอบเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ Spherical Lesion

BC Biomedical 408 - Spherical Lesion
เครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ใช้วินิจฉัยโรคทางการแพทย์หรือทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงสะท้อนให้เกิดภาพ ซึ่งสามารถตรวจ เนื้อเยื่อ อวัยวะ เซลล์ต่างๆทำให้เห็นได้ถึง ความปกติและความผิดปกติ

BC Biomedical 404 เครื่องทดสอบเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ Small Parts

BC Biomedical 404 - Phantom Small Parts
เครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ใช้วินิจฉัยโรคทางการแพทย์หรือทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงสะท้อนให้เกิดภาพ ซึ่งสามารถตรวจ เนื้อเยื่อ อวัยวะ เซลล์ต่างๆทำให้เห็นได้ถึง ความปกติและความผิดปกติ

BC Biomedical 403 เครื่องทดสอบเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ Multi-Purpose

BC Biomedical 403 - Phantom Multi-Purpose
เครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ใช้วินิจฉัยโรคทางการแพทย์หรือทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงสะท้อนให้เกิดภาพ ซึ่งสามารถตรวจ เนื้อเยื่อ อวัยวะ เซลล์ต่างๆทำให้เห็นได้ถึง ความปกติและความผิดปกติ

BC Biomedical PS-2000 เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์

BC Biomedical PS-2010 Vital Sign Simulator
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG (Electro Cardio Graph) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

Rigel PatSim200 เครื่องทดสอบเครื่องวัดสัญญาณชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางการแพทย์

Rigel PatSim200Electro Cardio Graph or ECG Vital Sign Simulator
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG (Electro Cardio Graph) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

BC Biomedical MicroSim-COS เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ปริมาณเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที

BC Biomedical MicroSim-COS
BC Biomedical MicroSim – COS รุ่น 1111 ใช้ทดสอบเครื่องวัดสัญญาณชีพปริมาณเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที ทำหน้าที่เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชั่นการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการการทดสอบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

BC Biomedical NIBP-1040 เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิตทางการแพทย์

BC Biomedical NIBP-1040
เครื่องทดสอบสัญญาณชีพความดันโลหิตและสัญญาณชีพอื่นๆ รุ่น NIBP-1040 gxHoเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์หลายชนิด โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) มีหลายรุ่น คือ NIBP-1010, NIBP-1020, NIBP-1030, NIBP-1040

BC Biomedical PS-2200 Series เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิตทางการแพทย์

BC Biomedical PS-2200 Series
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์