เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

Fluke 719-30G เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตทางการแพทย์

Fluke 719-30G Pressure Testing
เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันแบบคงที่ (Static) มีปั้มสร้างความดันในตัวเครื่อง เพื่อทดสอบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบภายนอกร่างกาย (Noninvasive Blood Pressure) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แบบที่ถือได้เพียงมือเดียว แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชั่นการสอบเทียบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

Fluke 717-15G เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตทางการแพทย์

Fluke 717 717-15G Pressure Testing
เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันแบบคงที่ (Static) เพื่อทดสอบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบภายนอกร่างกาย (Noninvasive Blood Pressure) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แบบที่ถือได้เพียงมือเดียว แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชั่นการสอบเทียบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

BC Biomedical NIBP-1020 เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตทางการแพทย์

BC Biomedical NIBP-1020 NIBP Simulator
เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันแบบคงที่ (Static) เพื่อทดสอบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบภายนอกร่างกาย (Noninvasive Blood Pressure) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ตอบสนองความต้องการการสอบเทียบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

BC Biomedical NIBP-1010 เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตทางการแพทย์

BC Biomedical NIBP-1010 NIBP Simulatorเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันแบบคงที่ (Static) เพื่อทดสอบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบภายนอกร่างกาย (Noninvasive Blood Pressure) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ตอบสนองความต้องการการสอบเทียบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

Promax MR-275 เครื่องทดสอบเครื่องปั่นเม็ดเลือด ทดสอบเครื่องปั่นปัสสาวะ ทดสอบเครื่องหมุนส่ายทางการแพทย์

Promax MR-275 Mechanical-Optical Dual Tachometer
Promax MR-275 เป็นเครื่องวัดความเร็วรอบแบบ photo light beam และแบบ contact แบบมือถือ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในภาคสนามได้ แสดงผลแบบตัวเลข LCD

Extech 461895 เครื่องทดสอบเครื่องปั่นเม็ดเลือด ทดสอบเครื่องปั่นปัสสาวะ ทดสอบเครื่องหมุนส่ายทางการแพทย์

Extech 461895 Photo/Contact Tachometers
Extech 461895 เป็นเครื่องวัดความเร็วรอบแบบ photo light beam และแบบ contact แบบมือถือ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในภาคสนามได้ แสดงผลแบบตัวเลข LCD

BC Biomedical Z-100 เครื่องวัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide)

Z-100 Ethylene Oxide Monitor

 • เป็นเครื่องวัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ (EO)
 • เป็นเครื่องวัดก๊าซที่มีความสามารถในการวัดที่เป็นไปตามความต้องการของมาตรฐาน OSHA
 • มีความสามารถในการวัดแบบ time weight, average (TWA), short term exposure limit (STEL)
 • แสดงผลการวัดเป็นตัวเลข
 • ใช้เซ็นเซอร์แบบ electrochemical
 • ย่านวัดก๊าซเอธิลีนออกไซด์ 0 to 20 ppm
 • ย่านวัดสูงสุด 100 ppm

BC Biomedical Z-300 เครื่องวัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)

Z-300 Formaldehyde Monitor

 • เป็นเครื่องวัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์
 • เป็นเครื่องวัดก๊าซที่มีความสามารถในการวัดที่เป็นไปตามความต้องการของมาตรฐาน OSHA
 • มีความสามารถในการวัดแบบ time weight, average (TWA), short term exposure limit (STEL)
 • แสดงผลการวัดเป็นตัวเลข
 • ใช้เซ็นเซอร์แบบ electrochemical
 • ย่านวัดก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ 0 to 20 ppm

BC Biomedical Z-200 เครื่องวัดกลิ่นและไอระเหยของกลูตาอัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde)

Z-200 Gluteraldehyde Monitor

 • เป็นเครื่องวัดกลิ่นและไอระเหยของกลูตาอัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde)
 • เป็นเครื่องวัดก๊าซที่มีความสามารถในการวัดที่เป็นไปตามความต้องการของมาตรฐาน OSHA
 • มีความสามารถในการวัดแบบ time weight, average (TWA), short term exposure limit (STEL)
 • แสดงผลการวัดเป็นตัวเลข
 • ใช้เซ็นเซอร์แบบ electrochemical
 • ย่านวัดก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ 0 to 30 ppm